Aktualitātes

Informējam, ka no 01.03.2017. iesniegumus par inženierkomunikāciju trašu ierādi Būvvaldē jāiesniedz elektroniski! (0)

Iesniegums iesniedzams uz Būvvaldes e-pastu buvvalde [at] riga [dot] lv nosūtot elektroniski aizpildītāju veidlapu (Veidlapa Nr.BV_107), kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. Plašāka informācija: Lasīt vairāk

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Pureņu ielā 16, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 082 2664) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 23. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-17625-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Pureņu ielā 16, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 082 2664) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J).

No 2017. gada 7. februāra līdz 7. martam norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Brasas, Skanstes un Pētersalas - Andrejsalas apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 03.02.2017. lēmumu Nr. BV-17-24-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Brasas, Skanstes un Pētersalas - Andrejsalas apkaimē.

Līdz 5. janvārim jāinformē KNAB par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pilsētvidē (0)

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka saistībā ar šā gada vasarā apstiprinātajām izmaiņām Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā reklāmas pakalpojumu sniedzējiem līdz 2017. gada 5. janvārim ir pienākums informēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju par plānoto priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumiem pilsētvidē.

No 2016. gada 18. oktobra līdz 9. novembrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Dreiliņu, Mežciema un Pļavnieku apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 17.10.2016. lēmumu Nr. BV-16-421-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Dreiliņu, Mežciema un Pļavnieku apkaimē.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (7)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 5. grunts). (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.01.2017. lēmumu Nr. 5, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 gobu ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 11/12 (celma caurmērs 23 cm), 21 cm ciršana.

Objekts – “Latvijas Universitātes Zinātņu centrs” jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 5. grunts).
Zemes īpašnieks – Rīgas domes Īpašuma departaments; koku ciršanas ierosinātājs - AS “LNK Industries”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dēļu ielā 6 (50. grupa, 10. grunts), Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 41. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.01.2017. lēmumu Nr. 5, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 33 cm, 1 gobas ø 21/14/15/7/16/13/16/9 cm Rīgā, Dēļu ielā 6 (50. grupa, 10. grunts) un 2 ošlapu kļavu ø 35, 28 cm Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 41. grunts) ciršana.

Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 25.01.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-720-ap „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai” un 08.02.2017. ar lēmumu BV-17-1765-nd publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 15.02.2017. līdz 14.03.2017.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas prezentācija notiks: 01. martā plkst.17:30 Kultūras centra ,,Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Brasas, Skanstes un Pētersalas - Andrejsalas apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 03.02.2017. lēmumu Nr. BV-17-24-ls publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa Brasas, Skanstes un Pētersalas - Andrejsalas apkaimē, kas nepieciešama, lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu un tiktu ievēroti Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumos Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi. Ar adresēm, kuras plānots mainīt, piešķirt un likvidēt, iespējams iepazīties lēmuma pielikumos –