Aktualitātes

No 2014. gada 20. oktobra līdz 10. novembrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 17.10.2014. lēmumu Nr. BV-14-797-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē.

Izmaiņas būvniecības procesu tiesiskuma normatīvo aktu regulējumā (0)

Ņemot vērā izmaiņas būvniecības procesu tiesiskuma normatīvo aktu regulējumā un nepieciešamo jaunās informācijas aktualizāciju, Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā sadaļa Pakalpojumi nebūs pieejama līdz 22. oktobrim.

Dienu pirms Būvniecības likuma spēkā stāšanās no deviņiem speciālajiem būvnoteikumiem oficiāli publicēti ir tikai četri (0)

Rīt jāstājas spēkā jaunajam Būvniecības likumam, kas patiesībā ir tikai ietvars jaunajam būvniecības procesa tiesiskuma regulējumam. Detalizētu kārtību nosaka deviņi speciālie būvnoteikumi, no kuriem četri Ministru kabinetā vēl vispār nav pieņemti. Savukārt piecus Ministru kabinets ir pieņēmis jau iepriekš, taču laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz šodienai oficiāli publicēti ir bijuši tikai vieni, trīs ir publicēti šodien, bet vieni nav publicēti vispār.

Izstrādāto būvprojektu iesniegšana Būvvaldē līdz šī gada 1. oktobrim un pēc tā (14)

Turpmāk, iesniedzot Rīgas pilsētas būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) būvprojektus to saskaņošanai/akceptēšanai, būvprojektam nepieciešams pievienot arī iesniegumu par būvatļaujas izsniegšanu. Šāda prasība pamatojama ar būvniecību regulējošo normatīvo aktu izmaiņām, jo pēc šī gada 1.oktobra Būvvalde nebūs tiesīga saskaņot/akceptēt būvprojektus. Tā vietā Būvvalde izsniegs būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai noteiks projektēšanas nosacījumus, jeb atteiks izsniegt būvatļauju.

No 2014. gada 1. septembra līdz 22. septembrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Iļģuciema, Imantas un Kleistu apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 29.08.2014. lēmumu Nr. BV-14-713-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Iļģuciema, Imantas un Kleistu apkaimē.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas ieceru publisko apspriešanu rezultāti (1)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Raiņa bulvārī 5 (9. grupa, 13. grunts) un Raiņa bulvārī 6 (9. grupa, 14. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.09.2014. lēmumu Nr. 39, 1.3.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 egles ø 20 cm Rīgā, Raiņa bulvārī 5 (9. grupa, 13. grunts) un 2 egļu ø 18 (celma caurmērs 20 cm), 20 cm Rīgā, Raiņa bulvārī 6 (9. grupa, 14. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Viesnīcas ēkas rekonstrukcija” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ķīpsalas ielā 49 (62. grupa, 2018. grunts) un Ķīpsalas ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 8. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.09.2014. lēmumu Nr. 39, 1.3.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ozola ø 55 cm, 1 gobas ø 61 cm, 1 apses ø 23 cm, 1 vītola ø 26 cm, 1 oša ø 54 cm Rīgā, Ķīpsalas ielā 49 (62. grupa, 2018.

Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 17.10.2014. lēmumu Nr. BV-14-797-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē, kas nepieciešama, lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu un tiktu ievēroti Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi. Ar adresēm, kuras plānots mainīt un piešķirt, iespējams iepazīties lēmuma pielikumos –