Aktualitātes

Rīgas privāto pirmsskolas izglītības iestāžu saraksts (0)

 

Rīgas privāto pirmsskolas izglītības iestāžu saraksts

Tabulas dati tiks atjaunoti reizi mēnesī – no 1. Līdz 5. datumam.

 

15.12.2014. Būvvalde ir pieņēmusi lēmumu par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē (0)

Atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem Būvvalde ir pieņēmusi lēmumu par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē. 16.12.2014. lēmums ir publicēts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Lēmums par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē

Apkopoti publiskās apspriešanas laikā izteiktie viedokļi par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē (0)

Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē tika rīkota no 20.10.2014. līdz 10.11.2014., pamatojoties uz Būvvaldes lēmumu Nr. BV-14-797-ls (publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2014. gada 17. oktobrī, Nr. 207 (5267)). Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2014. gada 06. novembrī. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas trīsdesmit četras aptaujas anketas un trīs iesniegumi.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Hanzas ielā 14A, Rīgā, Hanzas ielā 10/12, Rīgā, Hanzas ielā b/n, Rīgā, Sporta ielā 2, Rīgā un Skanstes ielā 5B (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 22. novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-14721-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Hanzas ielā 14A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 2007), Hanzas ielā 10/12, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0002 un 0100 019 0162), Hanzas ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 2003), Sporta ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0086) un Skanstes ielā 5B, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 018 0059) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Astras ielā 10A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0611) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 24. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-13387-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Astras ielā 10A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0611) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija un ielu teritorija.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (2)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei „Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu” Ausekļa ielā 22, Rīgā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 27. janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-519-ap par nepieciešamību organizēt publisku apspriešanu būvniecības iecerei „Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu” Ausekļa ielā 22, Rīgā (kadastra Nr. 0100 011 0036).

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Maskavas ielā 65 (43. grupa, 120. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.01.2015. lēmumu Nr. 2, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 liepu ø 29/33, 43, 44 cm, 8 ošu ø 33, 34, 37, 37, 40, 43, 49, 56 cm, 1 vītola ø 76 cm, 1 papeles ø 82 cm, 2 ošlapu kļavu ø 26/20/20/15/15, 20 cm Rīgā, Maskavas ielā 65 (43. grupa, 120. grunts) ciršanakas paredzēta objekta „Piecstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.12.2014. lēmumu Nr. 51, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 liepu ø 65, 51, 44, 41 cm ciršana, Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts), kas paredzēta objekta „Arheoloģiskā izpēte” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 49. grunts), pret Tvaika ielu 4, 4B un Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 2049. grunts), pie Tvaika ielas 4, 4B (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.12.2014. lēmumu Nr. 50, 1.3.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 19 papeļu ø 110, 98, 113, 132, 54/64, 70, 34, 90, 94, 50, 96, 94, 100, 98, 148, 34, 42, 58, 86 cm Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 49. grunts), pret Tvaika ielu 4, 4B un 18 papeļu ø 66, 68, 60, 54, 80, 74, 86 ,40, 54, 40, 38, 54, 50, 50, 95, 52, 90, 72 cm Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 2049.