Aktualitātes

Darba laiks svētkos! (0)

Pirmssvētku darba dienās 29.04.2016. un 03.05.2016. paredzētas izmaiņas Būvvaldes darba laikā:

Rīgas pilsētas būvvaldes darba laiks:
29.04.2016. 8:30 līdz 13:00
03.05.2016. 8:30 līdz 15:00

Klientu apkalpošanas centra darba laiks:
29.04.2016. 9:00 līdz 13:00
03.05.2016. 9:00 līdz 15:00

04.05.2016. Būvvalde nestrādā

Vienkāršota kārtība vasaras kafejnīcu saskaņošanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka no šī gada 23. aprīļa spēkā stāsies jauni Rīgas domes saistošie noteikumi, kas uzņēmējiem sniegs iespēju daudz vienkāršāk un ātrāk saskaņot vasaras kafejnīcas. Paralēli vienkāršotajai saskaņošanas procedūrai noteikumi kļuvuši elastīgāki arī attiecībā uz vasaras kafejnīcu iespējamajiem eksponēšanas termiņiem, jo paredzēta iespēja pie atbilstošiem laika apstākļiem to pagarināt vai uzsākt ātrāk. Savukārt attiecībā uz vasaras kafejnīcu vizuālo risinājumu noteikumu prasības kļuvušas stingrākas.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Maskavas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 6516) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 31. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-4393-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Maskavas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 6516) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija (SDz), apstādījumu un dabas teritorija (A) un ielu teritorija (I).

No 2016. gada 23. marta līdz 20. aprīlim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Jaunciema, Kundziņsalas, Mīlgrāvja, Sarkandaugavas un Trīsciema apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 22.03.2016. lēmumu Nr. BV-16-143-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Jaunciema, Kundziņsalas, Mīlgrāvja, Sarkandaugavas un Trīsciema apkaimē.

Lai saņemtu atļauju pirms koku ciršanas lieguma perioda, iesniegums Būvvaldē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 21. martam (0)

Kā ik katru gadu arī šogad no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam Rīgas pilsētas teritorijā ir noteikts koku ciršanas lieguma periods. Tādēļ iedzīvotājiem, kam nepieciešams saņemt koku ciršanas atļauju pirms lieguma perioda, iesniegums Būvvaldē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz šā gada 21. martam. Iesniegumi, kuri tiks saņemti vēlāk, lieguma periodā tiks izskatīti Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdēs, taču izsniegtās koku ciršanas atļaujas varēs tikt realizētas tikai lieguma periodam noslēdzoties – no 1. jūlija.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (4)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.04.2016. lēmumu Nr. 15, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 9 papeļu ø 102, 11/5, 13 (celma caurmērs 27 cm), 12 (celma caurmērs 26 cm), 8/9/11/12, 11 (celma caurmērs 22 cm), 13 (celma caurmērs 38 cm), 18/12, 20 cm, 1 vilkābeles ø 14/22 cm, 1 blīgznas ø 15/11/12/12/11/16/14/12 cm, 2 gobu ø 50, 37/20 cm, 1 kļavas ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 1 vīksnas ø 49/9/10 cm ciršana.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, koku ciršana saistībā ar projektu “Durbes ielas izbūve posmā no Slokas ielas līdz Daugavgrīvas ielai” (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.03.2016. lēmumu Nr. 12, 1.2.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts) 1 kļavas ø 86 cm; Rīgā, Slokas ielā bez numura (63. grupa, 2096. grunts) 2 kļavu ø 68, 92 cm; Rīgā, Slokas ielā bez numura (63. grupa, 189. grunts) 1 kļavas ø 32 cm, 5 ošlapu kļavu ø 16/17/10 (celma caurmērs 29 cm), 17 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 14/14 (celma caurmērs 22 cm), 24 cm; Durbes ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 25.

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā, Stabu ielā 24 (22. grupa, 34. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.03.2016. lēmumu Nr. 12, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 zirgkastaņas ø 68 cm ciršana.

  Objekts – “Biroju ēkas ar dzīvokļiem jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Stabu ielā 24 (22. grupa, 34. grunts).
  Zemes īpašnieks – divas fiziskas personas.

Saistībā ar plānoto biroju ēkas ar dzīvokļiem jaunbūves būvniecību paredzēts cirst 1 zirgkastaņu ø 68 cm.

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā, Tallinas ielā 57a (35. grupa, 126. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.03.2016. lēmumu Nr. 12, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 22 cm ciršana.

  Objekts – “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve”.
  Adrese – Rīgā, Tallinas ielā 57A (35. grupa, 126. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA “JOKER LĪZINGS”.

Lai īstenotu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūves projektu paredzēts cirst 1 kļavu ø 22 cm.