Aktualitātes

No 2015. gada 18. maija līdz 18. jūnijam norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Āgenskalna, Dzirciema, Ķīpsalas, Šampētera un Zasulauka apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 14.05.2015. lēmumu Nr. BV-15-107-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Āgenskalna, Dzirciema, Ķīpsalas, Šampētera un Zasulauka apkaimē.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Veiksmes ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 30. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-5897-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Veiksmes b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija un dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Vaduguņu ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 2056) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 30. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-5899-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Vaduguņu ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 2056) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem teritorija un ielu teritorija.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ulbrokas ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 30. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-5900-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Ulbrokas ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija, apstādījumu un dabas teritorija.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Dārzciema ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 071 0498) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 30. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-2518-ap „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Dārzciema ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 071 0498) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – Vietējās nozīmes tirdzniecības un pakalpojumu objekta izvietošana Zemes vienībā.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (2)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Āgenskalna, Dzirciema, Ķīpsalas, Šampētera un Zasulauka apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 14.05.2015. lēmumu Nr. BV-15-107-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Āgenskalna, Dzirciema, Ķīpsalas, Šampētera un Zasulauka apkaimē, kas nepieciešama, lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu un tiktu ievēroti Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi. Ar adresēm, kuras plānots mainīt un piešķirt, iespējams iepazīties lēmuma pielikumos –

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Muitas ielā 1C (10. grupa, 37. grunts) un Citadeles ielā 7 (10. grupa, 62. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.04.2015. lēmumu Nr. 16, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ošlapu kļavas ø 27 cm ciršana Rīgā, Muitas ielā 1C (10. grupa, 37. grunts) un 1 liepas ø 39 cm ciršana Rīgā, Citadeles ielā 7 (10. grupa, 62. grunts), kas paredzēta objekta „Daudzdzīvokļu un biroju ēka” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībām Trijādības ielā 5, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 24.04.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-5625-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībām Trijādības ielā 5, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 11.05.2015. līdz 07.06.2015.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 04.06.2015. plkst. 17:00 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas apspriežu zālē Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lāčplēša ielā 25 (22. grupa, 70. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.03.2015. lēmumu Nr. 13, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 liepu ø 24, 33, 36, 36, 36 cm ciršana Rīgā, Lāčplēša ielā 25 (22. grupa, 70. grunts), kas paredzēta objekta „Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa pārbūve” realizācijas ietvaros.