Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Lestenes ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0581) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 10. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-12725-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Lestenes ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0581) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija (SDZ) un ielu teritorija (I).

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kaplavas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 107 2333) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 1. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-5642-ap „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Kaplavas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 107 2333) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jaukas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J).

Tiesiska lodžiju un balkonu iestiklošana Rīgas administratīvajā teritorijā (0)

Būvniecības kārtību Rīgā nosaka Būvniecības likums (turpmāk – BL), Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – VBN), Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” (turpmāk – ĒBN), Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN), kā arī citi normatīvie akti.

No 2015. gada 8. septembra līdz 12. oktobrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Bišumuižas, Katlakalna un Salu apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 07.09.2015. lēmumu Nr. BV-15-12421-nd, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Bišumuižas, Katlaklana un Salu apkaimē.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (3)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kuģu ielā 28 (49. grupa, 2014. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.09.2015. lēmumu Nr. 39, 1.3.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 9 pensilvānijas ošu ø 29, 16 (celma caurmērs 20 cm), 28, 21, 40, 41, 19 (celma caurmērs 23 cm), 20/20, 56 cm, 2 vīksnu ø 23, 47 cm, 4 kļavu ø 22, 21, 20, 19 cm (celma caurmērs 23 cm) ciršana, lai zemes gabalā būvētu daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvi.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Mūkusalas ielā 23 (50. grupa, 18. grunts), Mūkusalas ielā 25 (50. grupa, 20. grunts), Mūkusalas ielā 41 (50. grupa, 2055. grunts), Mūkusalas ielā b/n (50. grupa, 2018. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.09.2015. lēmumu Nr. 38, 1.3.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 lapegļu ø 25, 24, 32 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 23 (50. grupa, 18. grunts), 1 ozola ø 60 cm, 4 kļavu ø 30/32/26, 39/22, 17/14 (celma caurmērs 39 cm), 37 cm, 1 oša ø 49 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 25 (50. grupa, 20. grunts), 1 oša ø 66 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 41 (50. grupa, 2055. grunts), 1 ozola ø 88 cm, 2 bērzu ø 31/24/24, 54 cm Rīgā, Mūkusalas ielā b/n (50. grupa, 2018.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 39 (11. grupa, 2050. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.09.2015. lēmumu Nr. 38, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 bērzu ø 34, 52 cm ciršana, lai zemes gabalā būvētu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku.

  Objekts – „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka”
  Adrese – Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 39 (11. grupa, 2050. grunts)
  Zemes īpašnieks – SIA “Park Lane”

Saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar būvniecību paredzēts cirst 2 bērzus ø 34, 52 cm.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pērnavas ielā 83 (38. grupa, 75. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.08.2015. lēmumu Nr. 34, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 20 cm, 4 papeļu ø 14, 14, 16, 15/17 cm ciršana, lai zemes gabalā būvētu biroju ēku.

  Objekts – „Biroju ēkas jaunbūve”
  Adrese – Rīgā, Pērnavas ielā 83 (38. grupa, 75. grunts)
  Zemes īpašnieks – SIA “STARJT”

Saistībā ar biroju ēkas jaunbūvi paredzēts cirst 1 bērzu ø 20 cm un 4 papeles ø 14, 14, 16, 15/17 cm.