Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Krasta ielā 33, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 043 0161) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 20.03.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-17-3678-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Krasta ielā 33, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 043 0161) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju (J) teritorija.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Valgales ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0141) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 04.01.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-17-141-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Valgales ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0141) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju (J) teritorija.

Atgādinām, ka no 01.03.2017. aicinām iesniegumus par inženierkomunikāciju trašu ierādi Būvvaldē iesniegt elektroniski! (0)

Elektroniski aizpildīta veidlapa (Veidlapa Nr.BV_107), kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kopā ar iesniegumu iesniedzama, sūtot uz Būvvaldes e-pastu buvvalde [at] riga [dot] lv.

Plašāka informācija:Lasīt vairāk

Rīgā no 15. aprīļa sākas koku ciršanas lieguma periods (0)

Rīgas pilsētas būvvalde atgādinot, ka no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam Rīgas pilsētas teritorijā ir aizliegta augošu koku ciršana, aicina iedzīvotājus ziņot par koku ciršanu šajā periodā, ja tāda konstatēta.

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka 06.04.2017. ir apstiprināts jauns Būvvaldes Padomes reglaments, kas paredz korekcijas Padomes darba kārtībā (0)

Būvvalde ir pārskatījusi un reorganizējusi Padomes darbību ar mērķi padarīt to efektīvāku. Primāri ir pārvērtēti kritēriji attīstības priekšlikumu virzīšanai izskatīšanā Padomē, lai samazinātu izskatāmo jautājumu skaitu un tādējādi samazinātu ieceres izskatīšanas laiku Būvvaldē. Pārskatīta arī Padomes sēžu regularitāte, turpmāk paredzot tās organizēt katru nedēļu – trešdienā.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (7)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pērnavas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 027 2023, pie Brīvības ielas 184 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.05.2017. lēmumu Nr. 18, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 46 cm, 1 zirgkastaņas ø 26 cm ciršana.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Laktas ielā 8(17. grupa, 71. grunts, kadastra apzīmējums 0100 017 0050) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.04.2017. lēmumu Nr. 16, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 Holandes liepu ø 61, 45, 23 cm, 11 liepu ø 31, 21, 30, 38, 34, 27, 48, 46, 34, 45, 42 cm, 3 platlapu liepu ø 67, 64, 65 cm ciršana.

Objekts – “Žoga izbūve”.
Adrese – Rīgā, Laktas ielā 8(17. grupa, 71. grunts, kadastra apzīmējums 0100 017 0050).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – Latvijas Republikas Veselības ministrija.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1319 un 0100 120 2402) nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 18.05.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-6192-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1319 un 0100 120 2402) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 25.05.2017. līdz 22.06.2017. Detālplānojuma publiskās apspriešanas prezentācija notiks 07.06.2017., plkst. 17:30,  Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā.

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kalēju ielā 64/66, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 003 0087) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 07.03.2017. pieņēma lēmumu Nr. BV-17-3060-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kalēju ielā 64/66, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 21.03.2017. līdz 18.04.2017. notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 29.03.2017. plkst. 17:30, Riga Palace Hotel konferenču zālē, Minsterejas ielā 8/10, Rīgā tika organizēta publiskas apspriešanas sanāksme.