Aktualitātes

Ēnu diena arī Būvvaldē (0)

Šodien, 10. februārī, Ēnu dienas 2016 ietvaros skolniekiem bija iespēja iepazīties ar Rīgas pilsētas Būvvaldes darbinieku darba specifiku un veicamajiem ikdienas pienākumiem. Ēnots tika arī Rīgas pilsētas Būvvaldes vadītājs Inguss Vircavs.

Būvvalde atsaka izdot būvatļauju Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukcijas projektam (0)

Pamatojoties uz to, ka Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukcijas projekta attīstītāji līdz iepriekš noteiktajam termiņam – 2016. gada 11. janvārim – nav iesnieguši Būvvaldē koriģētu būvprojektu un citu pieprasīto informāciju, kā arī nav lūguši procesuālā termina pagarinājumu dokumentācijas iesniegšanai, Būvvaldē šodien pieņemts lēmums atteikt izdot būvatļauju.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kalēju ielā 64/66, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 003 0087) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 23. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-18811-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Kalēju ielā 64/66, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 003 0087) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir centru apbūves teritorija, kur dzīvojamās funkcijas īpatsvars zemesgabalā apbūvē ir vismaz 20% (JC1), un ielu teritorija (I).

Šodien norisināsies publiskā diskusija par Nākotnes nama rekonstrukcijas ieceri (0)

Rīgas pilsētas būvvalde aicina ikvienu interesentu piedalīties Okupācijas muzeja rekonstrukcijas ieceres publiskajā diskusijā, kas norisināsies šodien plkst. 18:00 Rīgas domes Sēžu zālē.

14. decembrī norisināsies publiskā diskusija par Nākotnes nama rekonstrukcijas ieceri (2)

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka šā gada 14. decembrī plkst. 18:00 Rīgas domes Sēžu zālē tiek organizēta publiskā diskusija par Okupācijas muzeja rekonstrukcijas ieceri. Diskusijas iesākumā paredzēta prezentācija, kuras laikā pasūtītāja un projektētāju pārstāvji informēs par ieceres risinājumu un tajā veiktajām korekcijām, kas izdarītas, pamatojoties uz Rīgas pilsētas arhitekta atzinumu un tajā iekļautajiem nosacījumiem turpmākai projekta attīstībai.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (4)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kundziņsalas 3. līnijā (96. grupa, 128. grunts), Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5B (96. grupa, 2001. grunts), Kundziņsalas 7. līnijā 17 (96. grupa, 64. grunts), u.c. (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.01.2016. lēmumu Nr. 4, 1.2.14. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Kundziņsalas 3. līnijā b/n (96. grupa, 128. grunts) 2 vītolu ø 19/18, 17 cm, Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5B (96. grupa, 2001. grunts) 3 vītolu ø 31/31/38, 46/43, 70 cm, 8 ievu ø 19/22, 24, 17/22, 22, 13/17, 18/21, 21, 27 cm, Kundziņsalas 7. līnijā 17 (96. grupa, 64. grunts) 2 zirgkastaņu ø 31/45/40/55, 80/50 cm, Kundziņsalas 2. šķērslīnijā b/n (96. grupa, 156.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kronvalda bulvārī 9 (10. grupa, 49. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.01.2016. lēmumu Nr. 4, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 ošu ø 24, 21/33 cm ciršana, lai teritorijā esošo ēku rekonstruētu par muzeju.

  Objekts – “Ēkas lit.005 rekonstrukcija par muzeju”.
  Adrese – Rīgā, Kronvalda bulvārī 9 (10. grupa, 49. grunts).
  Zemes īpašnieks – Rīgas Stradiņa universitāte.

Lai rekonstruētu esošo ēku par muzeju paredzēts cirst 2 ošus ø 24, 21/33 cm.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ģertrūdes ielā 50 (30. grupa, 141. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.01.2016. lēmumu Nr. 1, 1.3.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ievas ø 28 cm ciršana.

  Objekts – “Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, Ģertrūdes ielā 50 (30. grupa, 141. grunts).
  Zemes īpašnieks – Īpašuma Rīgā, Ģertrūdes ielā 50 dzīvokļu īpašnieki.

Teritorijas kopšanas nolūkā paredzēts cirst 1 ievu ø 28 cm.

Cirst paredzētais koks aug tuvu dzīvojamai ēkai.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jūrmalas gatvē, posmā no Imantas 1.līnijas līdz Rīgas pilsētas administratīvajai robežai. (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.01.2016. lēmumu Nr. 3, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota pieturvietā “Kooperatīva iela” 5 bērzu ø 46, 23, 34, 46, 44 cm, 1 kļavas ø 23 cm, pieturvietā “Imantas 7.