Aktualitātes

Izmaiņas Būvvaldes darba laikā (0)

 

Pirmssvētku darba dienā 17.04.2014 ir izmaiņas Rīgas pilsētas būvvaldes darba laikā.

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes darba laiks:

  • no 08:30 līdz 16:00

Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra darba laiks:

  • no 10:00 līdz 17:00

 

No 15. aprīļa Rīgā sākas koku ciršanas lieguma periods (0)

No 15. aprīļa līdz 30. jūnijam Rīgas pilsētas teritorijā ir aizliegta augošu koku ciršana. Šāds ierobežojums noteikts, lai saudzētu Rīgas pilsētas teritorijā esošos apstādījumus to veģetācijas perioda sākumposmā – plaukšanas laikā, kā arī aizsargātu tajos ligzdojošos putnus. Par šo noteikumu pārkāpšanu fiziskām personām var tikt piemērots sods līdz 700 EUR par vienu koku, bet juridiskām personām līdz pat 1400 EUR.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Juglas krastmalā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 0469) (0)

 

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 11. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-42315-nd „Lēmums par detālplānojuma Juglas krastmalā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 0469) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

 

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas ieceru publisko apspriešanu rezultāti (0)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par būvniecības ieceres „Augusta Deglava izgāztuves rekultivācija” Augusta Deglava ielā b/n, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 11.04.2014. lēmumu Nr. BV-14-4345-nd, būvniecības ierosinātājs Rīgas pilsētas attīstības departaments, reģ. Nr. 9000056484, Amatu ielā 4, Rīgā nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri izgāztuves rekultivācijai Augusta Deglava ielā b/n, kadastra apzīmējumi Nr. 0100 071 2753, Nr. 0100 071 2752, Nr. 0100 071 0217. Projektētājs SIA „SCO Centrs”, reģ. Nr. 44103002148, Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pag., tālrunis 64238150.

Paziņojums par būvniecības ieceres „Autostāvvieta 143 automašīnām’’ Stirnu ielā 29, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 28.01.2014. lēmumu Nr. BV-14-452-ap, būvniecības ierosinātājs Jānis Bazēvičs, A. Deglava 9-34, Rīgā, LV-1045, tālrunis 67026699, nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri „Autostāvvieta 143 automašīnām” Stirnu ielā 29, Rīgā (70. grupa, 51. grunts).

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2014. gada 9. aprīļa līdz 2014. gada 9. maijam.