Aktualitātes

Paziņojums par atteikumu apstiprināt detālplānojumu teritorijai starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu, Rīgā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 18. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-8692-nd „Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu teritorijai starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu, Rīgā”.

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012803, 67012812, e-pasts: buvvalde [at] riga [dot] lv

Rīgā sākas adresācijas sakārtošanas projekta pirmā publiskā apspriešana (0)

Sākot no 30.06.2014. līdz 21.07.2014. tiek uzsākta pirmā publiskā apspriešana saistībā ar adresācijas sakārtošanu Bolderājas, Voleru, Spilves, Daugavgrīvas un Kleistu apkaimēs. Publiskās apspriešanas laikā personām, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, ir iespējams izteikt argumentētu viedokli par konkrētas adreses maiņas iespējamību, aizpildot aptaujas anketu vai izsakoties publiskās apspriešanas sanāksmē, kas paredzēta 17.07.2014. Rīgas 33.vidusskolas aktu zālē Stūrmaņu ielā 33, plkst. 18:30.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Pulkveža Brieža ielā 28, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 018 0083) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 26. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-7637-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Pulkveža Brieža ielā 28, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 018 0083) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu 2006. - 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir centru apbūves teritorija un ielu teritorija.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas ieceru publisko apspriešanu rezultāti (1)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Strēlnieku ielā 5 (18. grupa, 40. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.06.2014. lēmumu Nr. 27 1.3.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 liepu ø 49, 45 cm, 2 ievu ø 23, 24 cm, 1 bērza ø 47 cm Rīgā, Strēlnieku ielā 5 (18. grupa, 40. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Dzīvojamās ēkas lit. 001 rekonstrukcija un dzīvojamās ēkas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Brīvības ielā 115 (23. grupa, 2007. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.06.2014. lēmumu Nr. 27 1.3.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 gobu ø 22, 18 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20/10 (celma caurmērs 33 cm), 16/16 cm (celma caurmērs 23 cm) un 5 kļavu ø 20, 22, 63, 29, 47 cm Rīgā, Brīvības ielā 115 (23. grupa, 2007. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Dzīvojamās, biroju un pakalpojumu ēkas jaunbūves projektēšana” realizācijas ietvaros.