Aktualitātes

15.12.2014. Būvvalde ir pieņēmusi lēmumu par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē (0)

Atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem Būvvalde ir pieņēmusi lēmumu par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē. 16.12.2014. lēmums ir publicēts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Lēmums par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē

Būvvaldes padomes sēde (0)

18.12.2014. paredzētā Būvvaldes padomes sēde nenotiks. Nākamā Būvvaldes padomes sēde paredzēta 08.01.2015.

 

Apkopoti publiskās apspriešanas laikā izteiktie viedokļi par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē (0)

Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē tika rīkota no 20.10.2014. līdz 10.11.2014., pamatojoties uz Būvvaldes lēmumu Nr. BV-14-797-ls (publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2014. gada 17. oktobrī, Nr. 207 (5267)). Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2014. gada 06. novembrī. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas trīsdesmit četras aptaujas anketas un trīs iesniegumi.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Hanzas ielā 14A, Rīgā, Hanzas ielā 10/12, Rīgā, Hanzas ielā b/n, Rīgā, Sporta ielā 2, Rīgā un Skanstes ielā 5B (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 22. novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-14721-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Hanzas ielā 14A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 2007), Hanzas ielā 10/12, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0002 un 0100 019 0162), Hanzas ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 2003), Sporta ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0086) un Skanstes ielā 5B, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 018 0059) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (2)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Valmieras ielā 3 (32. grupa, 99. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.12.2014. lēmumu Nr. 50, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 48 cm ciršana, Rīgā, Valmieras ielā 3 (32. grupa, 99. grunts), kas paredzēta objekta „Dzīvojamās ēkas pārbūve par biroja ēku” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) un Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) uz robežas ar zemesgabalu Rīgā, Kungu ielu b/n (1. grupa, 153. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.12.2014. lēmumu Nr. 50, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 piramidālā ozola ø 39 cm, 3 liepu ø 32, 32, 37 cm ciršana, Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) un 1 liepas ø 30 cm ciršanu Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) uz gruntsgabala robežas ar Rīgā, Kungu ielā b/n (1. grupa, 153. grunts), kas paredzēta objekta „Viesnīcas ēkas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Zvejnieku ielā b/n (62. grupa, 2020. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.11.2014. lēmumu Nr. 46, 1.4.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota viena ozola ø 33 cm, vienas blīgznas ø 43 cm, viena vītola ø 35 cm, viena oša ø 20 cm, vienas kalnu kļavas ø 18/28 cm ciršana, Rīgā, Zvejnieku ielā b/n (62. grupa, 2020. grunts), kas paredzēta objekta „Divu dvīņu māju jaunbūve” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Tomsona ielā b/n (24. grupa, 2032. grunts), pie Ēveles ielas 2 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.11.2014. lēmumu Nr. 45, 1.4.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota viena riekstkoka ø 36 cm, 4 liepu ø 14/14/19/20/20, 38/42, 24, 48 cm, viena bērza ø 40 cm, 8 vītolu ø 24, 28, 32, 40, 40, 42, 36/42/45, 30/30/32 cm ciršana, Rīgā, Tomsona ielā b/n (24. grupa, 2032. grunts), pie Ēveles ielas 2, kas paredzēta objekta „Divas daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar viesu nama funkciju” realizācijas ietvaros.