Aktualitātes

Paziņojums par atteikumu apstiprināt detālplānojumu teritorijai starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu, Rīgā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 18. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-8692-nd „Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu teritorijai starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu, Rīgā”.

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012803, 67012812, e-pasts: buvvalde [at] riga [dot] lv

Rīgā sākas adresācijas sakārtošanas projekta pirmā publiskā apspriešana (0)

Sākot no 30.06.2014. līdz 21.07.2014. tiek uzsākta pirmā publiskā apspriešana saistībā ar adresācijas sakārtošanu Bolderājas, Voleru, Spilves, Daugavgrīvas un Kleistu apkaimēs. Publiskās apspriešanas laikā personām, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, ir iespējams izteikt argumentētu viedokli par konkrētas adreses maiņas iespējamību, aizpildot aptaujas anketu vai izsakoties publiskās apspriešanas sanāksmē, kas paredzēta 17.07.2014. Rīgas 33.vidusskolas aktu zālē Stūrmaņu ielā 33, plkst. 18:30.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Pulkveža Brieža ielā 28, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 018 0083) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 26. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-7637-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Pulkveža Brieža ielā 28, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 018 0083) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu 2006. - 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir centru apbūves teritorija un ielu teritorija.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas ieceru publisko apspriešanu rezultāti (1)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Bruņinieku iela 5 (23. grupa, 110. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.06.2014. lēmumu Nr. 25 1.5.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 17 kļavu ø 13/26 (celma caurmērs 22 cm), 22, 15 (celma caurmērs 22 cm), 20, 22/22, 31/36, 16/18 (celma caurmērs 34 cm), 10/15/18 (celma caurmērs 44 cm), 20, 22, 25, 28, 22/24, 30/32/42, 25, 16 (celma caurmērs 21 cm), 22 cm, 2 ošlapu kļavu 14/16/18 (celma caurmērs 30 cm), 34 cm, 4 bērzu ø 32, 42, 45, 34 cm, 1 gobas ø 46 cm, 1 vītola ø 107 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (23. grupa, 110.

Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Bolderājas, Buļļu, Daugavgrīvas, Spilves un Voleru apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 26.06.2014. lēmumu Nr. BV-14-530-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Bolderājas, Buļļu, Daugavgrīvas, Spilves un Voleru apkaimē, kas nepieciešama, lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu un tiktu ievēroti Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi. Ar adresēm, kuras plānots mainīt un piešķirt, iespējams iepazīties lēmuma pielikumos –