Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1319 un 0100 120 2402) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 25. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-8473-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1319 un 0100 120 2402) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem.

No 2015. gada 18. maija līdz 18. jūnijam norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Āgenskalna, Dzirciema, Ķīpsalas, Šampētera un Zasulauka apkaimē (3)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 14.05.2015. lēmumu Nr. BV-15-107-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Āgenskalna, Dzirciema, Ķīpsalas, Šampētera un Zasulauka apkaimē.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Veiksmes ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 30. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-5897-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Veiksmes b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija un dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Vaduguņu ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 2056) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 30. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-5899-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Vaduguņu ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 2056) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem teritorija un ielu teritorija.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (2)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībām Trijādības ielā 5, Rīgā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 24.04.2015. pieņēma lēmumu Nr. BV-15-5625-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībām Trijādības ielā 5, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai”. Laika posmā no 11.05.2015. līdz 07.06.2015 notika detālplānojuma projekta zemes vienībām Trijādības ielā 5, Rīgā publiskā apspriešana un 04.06.2015. plkst. 17:00 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas apspriežu zālē tika organizēta publiskās apspriešanas sanāksme.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9001. grunts), pie Pulkveža Brieža ielas 35 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.06.2015. lēmumu Nr. 23 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 zirgkastaņas ø 28 cm ciršana kas paredzēta objekta „Daudzstāvu dzaudzdzīvokļu dzīvojamā ēka” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Eksporta ielā b/n (11. grupa, 216. grunts), Eksporta ielā b/n (10. grupa, 2007. grunts), Andrejostas ielā 6 (11. grupa, 135. grunts), Eksporta ielā 1D (10. grupa, 72. grunts), u.c. (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.05.2015. lēmumu Nr. 20 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 kļavu ø 30, 33 cm Rīgā, Eksporta ielā b/n (11. grupa, 216. grunts), 1 ošlapu kļavas ø 46 cm un 1 blīgznas ø 41 cm Eksporta ielā b/n (10. grupa, 2007.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Cēsu ielā 27 (26. grupa, 38. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.05.2015. lēmumu Nr. 21 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 72 cm ciršana Rīgā, Cēsu ielā 27 (26. grupa, 38. grunts), kas paredzēta objekta „Biroju un dzīvojamās ēkas pārbūve” realizācijas ietvaros.