Aktualitātes

Mainīs adreses Šampētera, Zasulauka, Dzirciema, Ķīpsalas un Āgenskalna apkaimēs (0)

Turpinot adresācijas sakārtošanu galvaspilsētā, Rīgas pilsētas būvvalde pēc publiskās apspriešanas laikā saņemto iedzīvotāju viedokļu apkopošanas 17.jūlijā pieņēmusi lēmumu par adrešu maiņu Šampētera, Zasulauka, Dzirciema, Ķīpsalas un Āgenskalna apkaimēs. Kopā adreses tiks mainītas ap 1200 ēku.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1319 un 0100 120 2402) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 25. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-8473-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1319 un 0100 120 2402) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem.

No 2015. gada 18. maija līdz 18. jūnijam norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Āgenskalna, Dzirciema, Ķīpsalas, Šampētera un Zasulauka apkaimē (3)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 14.05.2015. lēmumu Nr. BV-15-107-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Āgenskalna, Dzirciema, Ķīpsalas, Šampētera un Zasulauka apkaimē.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Veiksmes ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 30. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-5897-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Veiksmes b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija un dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (2)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ģertrūdes ielā 20 (22. grupa, 119. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.06.2015. lēmumu Nr. 25, 1.3.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 papeles ø 107 cm Rīgā, Ģertrūdes ielā 20 (22. grupa, 119. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai.

Pārskats par būvniecības ieceres „Viesnīcas ēkas jaunbūve Grēcinieku ielā 25, Rīgā” publiskas apspriešanas rezultātiem (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 28.07.2014. lēmumu Nr. BV-14-9068-nd, būvniecības ierosinātājs UAB Nevertel, reģ. Nr. 302915875, juridiskā adrese: Vilniaus iela 31, Viļņa, LT-01402, Lietuvas Republika, ko Latvijas Republikā pārstāv UAB Nevertel Latvia filiāle, reģ. Nr. 40103619853, Bezdelīgu iela 12, Rīga, LV-1048, tālr.:67704080, nodeva publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Viesnīcas ēkas jaunbūve Grēcinieku ielā 25, Rīgā (1. grupa, 87. grunts), zemesgabala kadastra apzīmējums 0100 001 0087. Projektētājs SIA „Arhis Arhitekti”, reģ. Nr.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9001. grunts), pie Pulkveža Brieža ielas 33 un Hanzas ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9999. grunts), pie Hanzas ielas 16 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.06.2015. lēmumu Nr. 25 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 zirgkastaņas ø 51 cm ciršana Rīgā, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9001. grunts), pie Pulkveža Brieža ielas 33 un 1 liepas ø 45 cm ciršana Rīgā, Hanzas ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9999. grunts), pie Hanzas ielas 16, kas paredzēta objekta „Mihaila Tāla ielas un savienojuma starp Mihaila Tāla ielu un Pulkveža Brieža ielu izbūve” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībām Trijādības ielā 5, Rīgā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 24.04.2015. pieņēma lēmumu Nr. BV-15-5625-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībām Trijādības ielā 5, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai”. Laika posmā no 11.05.2015. līdz 07.06.2015 notika detālplānojuma projekta zemes vienībām Trijādības ielā 5, Rīgā publiskā apspriešana un 04.06.2015. plkst. 17:00 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas apspriežu zālē tika organizēta publiskās apspriešanas sanāksme.