Aktualitātes

No 2016. gada 18. oktobra līdz 9. novembrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Dreiliņu, Mežciema un Pļavnieku apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 17.10.2016. lēmumu Nr. BV-16-421-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Dreiliņu, Mežciema un Pļavnieku apkaimē.

Paziņojums par detālplānojuma teritorijas daļas starp Ezermalas ielu un Annas Sakses ielu grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībā Ezermalas ielā 28A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 084 2026) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 15. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-12400-nd „Lēmums par detālplānojuma teritorijas starp Ezermalas ielu un Annas Sakses ielu daļas (Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819 „Par Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu”, grozījumi) grozījumu izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Zolitūdes ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 099 0714), Rīgā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 3. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-10391-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Zolitūdes ielā 62, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0714) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Savrupmāju apbūves teritorija (SDz).

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Pāles ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 092 0081), Rīgā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 3. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-10390-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Pāles ielā 14A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 0081 nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0100 092 0044 sastāvā) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J) un Apstādījumu un dabas teritorija (A).

No 2016. gada 23. augusta līdz 20. septembrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Čiekurkalna, Mežaparka un Teikas apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 19.08.2016. lēmumu Nr. BV-16-353-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Čiekurkalna, Mežaparka un Teikas apkaimē.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (4)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 74 (86.grupa, 72.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.10.2016. lēmumu Nr. 43, 1.3.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 6 liepu ø 33, 34, 36, 37, 38, 39 cm ciršana.

Objekts – “Administratīvā kompleksa jaunbūve”.

Adrese – Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 74 (86. grupa, 72. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Europa biznesa centrs”.
Saistībā ar plānoto administratīvā kompleksa jaunbūvi paredzēts cirst 6 liepas ø 33, 34, 36, 37, 38, 39 cm.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pededzes ielā 3 (17.grupa, 2001.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.10.2016. lēmumu Nr. 42, 1.2.10. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 liepu ø 42, 42, 45, 53 cm, 5 kļavu ø 21, 22, 23, 24/26, 34/37 cm, 1 bērza ø 25 cm, 1 oša ø 24/26/32 cm ciršana.

Objekts – “Daudzdzīvokļu ēku jaunbūves”.
Adrese – Rīgā, Pededzes ielā 3 (17. grupa, 2001. grunts).
Zemes īpašnieks - SIA “ALFA PROPERTIES INVESTMENT”; koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Diānas Zalānes projektu birojs”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 17b (30.grupa, 2018.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.10.2016. lēmumu Nr. 42, 1.3.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 papeles ø 120 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 17B (30. grupa, 2018. grunts).
Zemes īpašnieks un koka ciršanas ierosinātājs – SIA “EBU17A”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dzelzavas ielā 78 (71.grupa, 1333.gunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 31.10.2016. lēmumu Nr. 44, 1.2.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ozola ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 2 ievu ø 26, 29 cm, 1 bērza ø 47 cm, 3 zirgkastaņu ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 23 cm ciršana.

Objekts – “Daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Dzelzavas ielā 78 (71. grupa, 1333. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “APEX INVESTMENTS”.