Aktualitātes

Būvvalde informē par Adresācijas sakārtošanas projekta publisko apspriešanu Mangaļsalas, Vecāķu, Vecdaugavas un Vecmīlgrāvja apkaimē (0)

Adresācijas sakārtošanas projekta ietvaros no šī gada 3. novembra līdz 25. novembrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Mangaļsalas, Vecāķu, Vecdaugavas un Vecmīlgrāvja apkaimē, kur publiskai apspriešanai nodotas 307 ēkas un 191 zemes vienības, kam plānot mainīt vai no jauna piešķirt individuālas unikālas adreses.

No 2015. gada 3. novembra līdz 25. novembrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Mangaļsalas, Vecāķu, Vecdaugavas un Vecmīlgrāvja apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 30.10.2015. lēmumu Nr. BV-15-15737-nd, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Mangaļsalas, Vecāķu, Vecdaugavas un Vecmīlgrāvja apkaimē.

Rīgas vizuālās identitātes logotipa izstrādes konkurss (0)

Kas ir Rīgas simbols, kā īsi un precīzi raksturot mūsu pilsētu? Lai atrastu labākās idejas, kas sniedz atbildi uz šiem jautājumiem, Rīgas dome bija izsludinājusi konkursu par galvaspilsētas vizuālās identitātes logotipa izstrādi.

Iesūtītos darbus vērtēja žūrijas komisija, kurā iekļauti gan domes pārstāvji, gan reklāmas speciālisti un žurnālisti:

Rīgas pilsētas būvvalde informē: iesniegumus Pilsētvides dizaina pārvaldei iespējams iesniegt arī Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Austrumu izpilddirekcijā (0)

Ņemot vērā, ka Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvalde kopš 2015. gada marta atrodas un apmeklētājus pieņem Austrumu izpilddirekcijā, klientu ērtībām piedāvājam iespēju iesniegumus, kas adresēti Pilsētvides dizaina pārvaldei, iesniegt ne tikai Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, bet arī Rīgas domes apmeklētāju pieņemšanas centā Austrumu izpilddirekcijā Daugavpils ielā 31.

Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Daugavpils iela 31 iespējams iesniegt sekojošus iesniegumus:

Būvvalde informē par gadījumiem, kuros Būvvaldē iesniegtā būvprojektu dokumentācija nevar tikt pilnvērtīgi izvērtēta, kā rezultātā tā netiks virzīta tālākai izskatīšanai, un būvniecības ierosinātājs saņems Būvvaldes atteikumu saskaņot projektu (9)

Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – VBN) 28.1. apakšpunkts nosaka, ka būvprojekta izstrādātājs izstrādā būvprojektu atbilstoši normatīvajiem aktiem, līgumam par būvprojekta izstrādi un labai profesionālajai praksei tādā apjomā, lai būtu iespējams noteikt izbūvējamās būves atbilstību normatīvajiem aktiem un citām izvirzītajām prasībām.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (4)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Brīvības gatvē 448 (127. grupa, 628. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.10.2015. lēmumu Nr. 40, 1.2.15. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 38 cm, 2 ošlapu kļavu ø 35, 29 cm, 5 kļavu ø 34, 20, 36, 56, 26 cm, 11 liepu ø 50/50/30, 39, 30, 30, 29, 29, 55, 32, 38, 36, 25 cm ciršana, lai teritorijā izbūvētu tirdzniecības centra jaunbūvi.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ķīšezera ielā 4 (90. grupa, 128. grunts) un zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 090 0112, pie Gustava Zemgala gatves 82 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.10.2015. lēmumu Nr. 42, 1.2.7.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Gustava Zemgala gatvē b/n (90. grupa, 117., 121., 123., 124., 125. grunts), Rīgā, Ķīšezera ielā 2 (90. grupa, 127. grunts), Rīgā, Ķīšezera ielā 4 (90. grupa, 128. grunts) u.c. (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.10.2015. lēmumu Nr. 43, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 8 liepu ø 42, 56, 57, 61, 72, 74, 75, 81 cm Rīgā, Ķīšezera ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 5. grunts; 85. grupa, 9002.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Brīvības ielā 124 (28. grupa, 6. grunts), pie Brīvības ielas 126A (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.10.2015. lēmumu Nr. 40, 1.2.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 liepu ø 29, 32, 33 cm ciršana, lai teritorijā pārbūvētu darbnīcu par daudzfunkcionālu ēku ar dzīvokļiem 2 un 3 stāvos.