Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Elizabetes ielā 2 k-1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 010 0124) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 2. martāir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-2777-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Elizabetes ielā 2 k-1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 010 0124) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu zemes vienības plānotā (atļautā) izmantošana ir apstādījumu teritorija.

Tiesiska autostāvvietu izbūve Rīgas administratīvajā teritorijā (0)

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Lai Būvvalde varētu lemt par transportlīdzekļu novietnes izveidošanu, Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz aizpildīts būvniecības iesniegums inženierbūvei un būvprojekts minimālā sastāvā trīs eksemplāros (veidlapa / iesnieguma forma Nr. BV_187, versija 1).

Būvvalde piedalās kampaņā „Labs serviss 2015” (0)

Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs jau piekto gadu pēc kārtas ir pieteicis dalību kampaņai „Labs serviss ”, kur kategorijā „Valsts un pašvaldību iestādes” sacentīsies ar kolēģiem no visas Latvijas.

Būvvaldes Arhīva datu terminālis (0)

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka tehnisku iemeslu dēļ diemžēl šobrīd Būvvaldes Arhīva projectwise datu terminālī elektroniski nav pieejami digitalizētie vēsturiskie dokumenti. Digitalizēto vēsturisko būvprojektu materiāli par laika posmu no 1879. līdz 1944. gadam šobrīd ir pieejami tikai Latvijas Valsts vēstures arhīvā, Slokas ielā 16, kur glabājas dokumentu oriģināli.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (2)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lāčplēša ielā 71 (31. grupa, 65. grunts), pie Lāčplēša ielas 73 (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.02.2015. lēmumu Nr. 8, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 bērzu ø 28, 32 cm ciršana Rīgā, Lāčplēša ielā 71 (31. grupa, 65. grunts), pie Lāčplēša ielas 73, kas paredzēta objekta „Elektrokabeļu trases izbūve” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Bruņinieku ielā 76 (32. grupa, 8. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.02.2015. lēmumu Nr. 8, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 61 cm ciršana Rīgā, Bruņinieku ielā 76 (32. grupa, 8. grunts), kas paredzēta objekta „Esošās ēkas pārbūve par daudzstāvu dzīvojamo un biroju ēku” realizācijas ietvaros.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kr.Barona ielā 116A (35.grupa, 30.grunts), Ērgļu ielā b/n (35.grupa, 2037.grunts), Ērgļu ielā 2 (35.grupa, 2038.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.02.2015. lēmumu Nr. 5, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 kļavu ø 19 (celma caurmērs 28 cm), 21, 41 cm, 14 liepu ø 22, 25, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 31, 36, 40, 53, 53, 53 cm, 2 blīgznu ø 18/15/12/12 (celma caurmērs 35 cm), 19/15/15/14/11 cm (celma caurmērs 32 cm), 10 papeļu ø 16/15/14 (celma caurmērs 31 cm), 39, 47, 49, 51, 55, 56, 58, 65, 98 cm ciršana Rīgā, Kr. Barona ielā 116A (35. grupa, 30.

Paziņojums par pubilisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā, Valguma ielā 35 (48.grupa, 46.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.02.2015. lēmumu Nr. 6, 1.3.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 44 cm ciršana Rīgā, Valguma ielā 35 (49. grupa, 46. grunts), kas paredzēta objekta „Siltumtīklu pārbūve Rīgā, Trijādības ielā posmā no kameras K-6-22 līdz kamerai K-6-26 un līdz Staraja Rusas ielai 11” realizācijas ietvaros.