Aktualitātes

Informācija par iestādes darba laiku svētkos (0)

Rīgas pilsētas būvvalde
š.g. 22. decembrī (piektdiena) - no plkst. 8:30 līdz plkst. 13:00
š.g. 29. decembrī (piektdiena) - no plkst. 8:30 līdz plkst. 13:00

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Juglas krastmalā 13, Juglas krastmalā 15, Dzirnupes ielā 5, Rīgā un zemes vienību bez adreses daļās izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 01.12.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-15559-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Juglas krastmalā 13, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 2495), Juglas krastmalā 15, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 0469), Dzirnupes ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 2180) un zemes vienību bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 0509 un 0100 092 0512) daļās izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Anniņmuižas bulvārī 77 (kad. apz. 0100 080 0640) un Anniņmuižas bulvārī b/n (kad. ap. 0100 080 2361 un 0100 093 0579) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 15.11.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-14779-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Anniņmuižas bulvārī 77 (kad. apz. 0100 080 0640) un Anniņmuižas bulvārī b/n (kad. ap. 0100 080 2361 un 0100 093 0579) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis: koriģēt ielas sarkano līniju.

Pieņemts lēmums par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Purvciema un Dārzciema apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 27.11.2017. lēmumu Nr. BV-17-194-ls, ir mainītas vai piešķirtas adreses 706 ēkām un 230 zemes vienībām Rīgas pilsētas Purvciema un Dārzciema apkaimē.

Aicinām personas, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, iepazīties ar lēmumu Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā un Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

2017. gada 22. novembrī pieņemts lēmums par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Ziepniekkalna apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 22.11.2017. lēmumu Nr. BV-17-187-ls, ir mainītas vai piešķirtas adreses 292 ēkām un 136 zemes vienībām Rīgas pilsētas Ziepniekkalna apkaimē.

Aicinām personas, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, iepazīties ar lēmumu Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā un Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (7)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Mežkalna ielā 4 (107. grupa, 388. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.12.2017. lēmumu Nr. 49, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.11.2017. lēmumu Nr. 47, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota
3 liepu ø 66, 42, 51 cm ciršana.

Objekts – “Daugavas stadiona deju mēģinājumu, sporta laukuma paplašināšana”.
Adrese – Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Krišjāņa Barona ielā 75, Rīgā un Krišjāņa Barona ielā 75A, Rīgā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk - Būvvalde) 02.10.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-12318-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībām Krišjāņa Barona ielā 75 (kadastra apzīmējums 0100 028 0032), Rīgā un Krišjāņa Barona ielā 75A (kadastra apzīmējums 0100 028 0015), Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai".

Detālplānojuma publiskās apspriešana termiņš tika noteikts no 17.10.2017. līdz 13.11.2017. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 31.10.2017.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Brīvības ielā 186 (37. grupa, 2001. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.11.2017. lēmumu Nr. 46, 1.3.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 vītolu ø 31, 40, 53 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Brīvības ielā 186 (37. grupa, 2001. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “GMG Demetra”.