Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Brīvības gatvē, Rīgā, (kadastra apzīmējums 0100 127 2022) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 15. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-4641-ap „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Brīvības gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 127 2022) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. - 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija, savrupmāju apbūves teritorija, apstādījumu un dabas teritorija.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Pūres ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0206) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 15. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-9951-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Pūres ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0206) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. - 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar apstādījumiem teritorija, dzīvojamās apbūves teritorija, tehniskās apbūves teritorija.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Kleistu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 2104) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 15. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-1710-dv „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Kleistu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 2104) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas ieceru publisko apspriešanu rezultāti (1)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Lēmums par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Bolderājas, Buļļu, Daugavgrīvas, Spilves un Voleru apkaimē (0)

Publikācija oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis.

Iedzīvotājus, kurus skārusi adreses maiņa, lūdzam iepazīties ar informatīvo materiālu, kā rīkoties adreses maiņas gadījumā.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lielirbes ielā 25 (75. grupa, 272. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.07.2014. lēmumu Nr. 31, 1.3.9.