12 | 03 | 2020
A+
A-

Izmaiņas iestādes darbībā ārkārtējas situācijas laikā

Saistībā ar koronavīrusa Covid-19 izplatību Latvijā, informējam, ka šobrīd iestādes darbībā un darba organizācijā ieviestas šādas izmaiņas

Klientu pieņemšana Būvvaldes telpās un Klientu apkalpošanas centrā

Kopš 2020. gada 16. marta uz nenoteiktu laiku pārtraukta klientu pieņemšana Rīgas pilsētas būvvaldes telpās un Klientu apkalpošanas centrā. Visi speciālisti sniedz konsultācijas telefoniski un elektroniski.

Jau šobrīd strādājam elektroniskā vidē, tādēļ aicinām arī turpmāk savus jautājumus sūtīt uz e-pastu buvvalde@riga.lv un mēs uz tiem atbildēsim.

Speciālistu kontaktinformāciju meklēt šeit.

Dokumentu iesniegšana

Dokumentus iespējams iesniegt, izmantojot elektroniskos saziņas kanālus, e-pakalpojumus, nosūtīt pa pastu – Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, vai, galējas nepieciešamības gadījumā, atstāt dokumentu skapī pie Būvvaldes ieejas.

Ja vēlaties saņemt lēmuma kopiju e-pastā vai tā oriģinālu ar pasta starpniecību, atsūtiet e-pastu ar šādu lūgumu, norādot e-pasta vai pasta adresi. Dokumentu oriģināli Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā būs saņemami pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanas.

Svarīgi atcerēties – atstājot dokumentus dokumentu skapī, OBLIGĀTI jāpievieno iesniegums, ar kuru dokumentācija tiek iesniegta. Klientu informēšanai par iestādes pieņemto lēmumu, iesniegumā nepieciešams norādīt iesniedzēja mobilā tālruņa numuru un e-pasta adresi.

Būvdarbu žurnālu reģistrēšana

Lai reģistrētu būvdarbu žurnālu, būvniekam elektroniski uz e-pastu buvvalde@riga.lv jāiesniedz elektroniski parakstīts iesniegums ar lūgumu reģistrēt būvdarbu žurnālu. Iesniegumu iespējams iesniegt, izmantojot arī Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv.

Iesniegumam jāpievieno noskenētas aizpildītas būvdarbu žurnāla 1. lapa, 5. lapa un Vispārīgo ziņu lapa. Iesniegumā jānorāda e-pasta adrese, uz kuru būvnieks vēlas saņemt apliecinājuma atbildi par žurnāla iereģistrēšanu.

Svarīgi atcerēties – saņemtā Būvvaldes atbildes vēstule jāpievieno būvdarbu žurnālam, kuram, uzsākot būvdarbus, vienmēr jāatrodas uz vietas būvobjektā!

Būvobjektu apsekošana

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtējo situāciju, informējam, ka Būvvalde ir samazinājusi apsekojamo būvobjektu un nekustamo īpašumu skaitu. Būvvalde neapseko:

  • iekštelpas, ja saņemts būvatļaujas pieprasījums – informē būvniecības ierosinātāju, ka pārbaude tiks veikta būvdarbu kontroles ietvaros;
  • būvlaukumus atbilstoši apsekošanas grafikam;
  • būves iekštelpas, ja saņemts iesniegums par būvdarbu pabeigšanu, kuram nav pievienota kadastrālā uzmērīšanas lieta, – pagarina iesnieguma izskatīšanas termiņu un informē būvniecības ierosinātāju, ka apsekošana tiks veikta pēc ārkārtējas situācijas atcelšanas;
  • būves iekštelpas, ja ir saņemta sūdzība par iespējamo pārkāpumu – pagarina iesnieguma izskatīšanas termiņu un informē iesniedzēju, ka apsekošana tiks veikta pēc ārkārtējas situācijas atcelšanas.