Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Amoliņa ielā 10, Rīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 08.02.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-1780-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Amoliņa ielā 10, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 128 0165) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

No 2018. gada 7. marta līdz 2018.gada 29.martam norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Zolitūdes apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 28.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-39-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Zolitūdes apkaimē.

No 2018. gada 6. marta līdz 2018.gada 29.martam norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Maskavas forštates apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 28.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-38-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Maskavas forštates apkaimē.

Paziņojums par detālplānojuma Veiksmes ielā b/n, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 28.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-37-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Veiksmes ielā b/n (kadastra apzīmējums 0100 120 1589), Rīgā

Paziņojums par detālplānojuma Vaduguņu ielā b/n, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 28.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-36-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Vaduguņu ielā b/n (kadastra apzīmējums 0100 120 2056), Rīgā