Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Elizabetes ielā 2 k-1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 010 0124) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 2. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-2777-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Elizabetes ielā 2 k-1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 010 0124) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu zemes vienības plānotā (atļautā) izmantošana ir apstādījumu teritorija.

Tiesiska autostāvvietu izbūve Rīgas administratīvajā teritorijā (0)

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Lai Būvvalde varētu lemt par transportlīdzekļu novietnes izveidošanu, Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz aizpildīts būvniecības iesniegums inženierbūvei un būvprojekts minimālā sastāvā trīs eksemplāros (veidlapa / iesnieguma forma Nr. BV_187, versija 1).

Būvvaldes Arhīva datu terminālis (0)

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka tehnisku iemeslu dēļ diemžēl šobrīd Būvvaldes Arhīva projectwise datu terminālī elektroniski nav pieejami digitalizētie vēsturiskie dokumenti. Digitalizēto vēsturisko būvprojektu materiāli par laika posmu no 1879. līdz 1944. gadam šobrīd ir pieejami tikai Latvijas Valsts vēstures arhīvā, Slokas ielā 16, kur glabājas dokumentu oriģināli.

15.12.2014. Būvvalde ir pieņēmusi lēmumu par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē (0)

Atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem Būvvalde ir pieņēmusi lēmumu par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē. 16.12.2014. lēmums ir publicēts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Lēmums par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē

Apkopoti publiskās apspriešanas laikā izteiktie viedokļi par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē (0)

Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē tika rīkota no 20.10.2014. līdz 10.11.2014., pamatojoties uz Būvvaldes lēmumu Nr. BV-14-797-ls (publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2014. gada 17. oktobrī, Nr. 207 (5267)). Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2014. gada 06. novembrī. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas trīsdesmit četras aptaujas anketas un trīs iesniegumi.