Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma Krišjāņa Barona ielā 75 un Krišjāņa Barona ielā 75A, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes 12.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-22-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Krišjāņa Barona ielā 75, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 028 0032) un Krišjāņa Barona ielā 75A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 028 0015).

Paziņojums par detālplānojuma Veiksmes ielā, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 02.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-18-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Veiksmes ielā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1319 un 0100 120 2402), Rīgā

Paziņojums par detālplānojuma Valgales ielā 4, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 23.01.2018. lēmumu Nr. BV-18-16-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Valgales ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 099 0141), Rīgā

Paziņojums par detālplānojuma Kleistu ielā b/n, Rīgā apstiprināšanu (0)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 02.01.2018. lēmumu Nr. BV-18-1-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Kleistu ielā b/n (kadastra apzīmējums 0100 097 2104), Rīgā

No 2017. gada 27. decembra līdz 2018.gada 14.februārim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Avotu un Grīziņkalna apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 22.11.2017. lēmumu Nr. BV-17-188-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Avotu un Grīziņkalna apkaimē.