Aktualitātes

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Pūres ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0206) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 15. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-9951-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Pūres ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0206) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. - 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves ar apstādījumiem teritorija, dzīvojamās apbūves teritorija, tehniskās apbūves teritorija.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Kleistu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 2104) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 15. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-1710-dv „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Kleistu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 2104) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Paziņojums par atteikumu apstiprināt detālplānojumu teritorijai starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu, Rīgā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 18. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-8692-nd „Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu teritorijai starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu, Rīgā”.

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012803, 67012812, e-pasts: buvvalde [at] riga [dot] lv

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Pulkveža Brieža ielā 28, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 018 0083) (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 26. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-7637-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Pulkveža Brieža ielā 28, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 018 0083) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu 2006. - 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir centru apbūves teritorija un ielu teritorija.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 127 0602) (15)

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 25. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-7544-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 127 0602) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. - 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem, dzīvojamās apbūves teritorija un apstādījumu un dabas teritorija.