Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (7)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Ziepniekkalna apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 25.09.2017. lēmumu Nr. BV-17-155-ls publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa Ziepniekkalna apkaimē, kas nepieciešama, lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu un tiktu ievēroti Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumos Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi. Ar adresēm, kuras plānots mainīt, piešķirt un likvidēt, iespējams iepazīties lēmuma pielikumos –

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Bruņinieku ielā 2 (20. grupa, 1. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.08.2017. lēmumu Nr. 34, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 46 cm ciršana.

Objekts – “Biroja ēkas būvniecība un labiekārtojums”.
Adrese – Rīgā, Bruņinieku ielā 2 (20. grupa, 1. grunts).
Zemes īpašnieks un koka ciršanas ierosinātājs – SIA “MCITY 9”.

Saistībā ar plānoto biroja ēkas būvniecību un labiekārtojumu paredzēts cirst 1 bērzu ø 46 cm.

Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu adresācijas optimizēšanai Rīgas pilsētas mikrorajonu apbūves teritorijās (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 13.09.2017. lēmumu Nr. BV-17-146-ls publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa Rīgas pilsētas mikrorajonu apbūves teritorijās, kas nepieciešama, lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu un tiktu ievēroti Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumos Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi. Ar adresēm, kuras plānots mainīt, piešķirt un likvidēt, iespējams iepazīties lēmuma pielikumos –

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Kleistu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 2104) nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk - Būvvalde) 2017.gada 25. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-10573-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kleistu ielā (kadastra apzīmējums 0100 097 2104), Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai".

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 11.09.2017. līdz 08.10.2017.