Sabiedrības līdzdalība

Koku ciršanas publisko apspriešanu rezultāti (7)

Informācija par koku ciršanas publiskajām apspriešanām.


Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā Sporta ielā 2 (19. grupa, 86. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.06.2018. lēmumu Nr. 25, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 88 cm ciršana.

Objekts – “Pastilas-marmelādes ceha pārbūve par biroju ēku”.
Adrese – Rīgā, Sporta ielā 2 (19. grupa, 86. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Sporta 2”.

Paziņojums par detālplānojuma Balasta dambī 2, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 06.07.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-8706-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 16.07.2018. līdz 12.08.2018.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 01.08.2018. plkst. 17.30 Pārdaugavas izpilddirekcijas konferenču zālē, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Skolas ielā 12A (20. grupa, 152. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.06.2018. lēmumu Nr. 24, 1.3.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 44 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Skolas ielā 12A (20. grupa, 152. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs – biedrība “EKSPLUATĀCIJAS CENTRS”; zemes īpašnieks – dzīvokļu īpašnieki.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Skolas ielā 1 (20. grupa, 131. grunts), Elizabetes ielas sarkanajās līnijās (20. grupa, 9017. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.06.2018. lēmumu Nr. 23, 1.3.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 tūjas ø 13/14 cm, 1 gobas ø 95 cm, 1 bērza ø 43 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.

Adrese – Rīgā, Skolas ielā 1 (20. grupa, 131. grunts), Elizabetes ielas sarkanajās līnijās (20. grupa, 9017. grunts).