Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 44, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk - Būvvalde) 2018.gada 19. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-7879-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Dzirciema ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 065 0035), Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai".

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 02.07.2018. līdz 30.07.2018. (ieskaitot).

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.04.2018. lēmumu Nr. 16, 1.2.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 8 bērzu ø 46, 32, 29/31, 45, 38, 65/53, 49, 53 cm, 2 papeļu ø 45/70/70, 74 cm ciršana.

Objekts – “Administratīvās ēkas būvniecība”.
Adrese – Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “LATIBERIA MOTORS”.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Turaidas ielā 4, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 19.04.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-5162-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Turaidas ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 070 0026) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 03.05.2018. līdz 31.05.2018.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 09.05.2018. plkst.17.30 Gustava Zemgala gatvē 71, Rīgā.