Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Krāsotāju ielā 8/10 (34. grupa, 152. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.12.2017. lēmumu Nr. 51, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 16/21/23 cm, 1 kļavas ø 39/43 cm un 1 papeles ø 28 cm ciršana.

Objekts – “Kopdzīvojamās ēkas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Krāsotāju ielā 8/10 (34. grupa, 152. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “K8/10”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lāčplēša ielā 86 (40. grupa, 42. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.12.2017. lēmumu Nr. 50, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 liepu ø 25, 26, 26, 30 cm un 3 gobu ø 22, 22, 28 cm ciršana.

Objekts – “Autostāvvietas izbūve”.
Adrese – Rīgā, Lāčplēša ielā 86 (40. grupa, 42. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “ORANGE DEVELOPMENT”.

Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Avotu un Grīziņkalna apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 22.11.2017. lēmumu Nr. BV-17-188-ls publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa Avotu un Grīziņkalna apkaimē, kas nepieciešama, lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu un tiktu ievēroti Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumos Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi. Ar adresēm, kuras plānots mainīt, piešķirt un likvidēt, iespējams iepazīties lēmuma pielikumos –

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Mežkalna ielā 4 (107. grupa, 388. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.12.2017. lēmumu Nr. 49, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota