Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā,Kuģu ielā 28 (49. grupa, 2014. grunts, kadastra apzīmējums 0100 049 0177) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.08.2017. lēmumu Nr. 32, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 66 cm ciršana.

Objekts – “Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve”.

Adrese – Rīgā, Kuģu ielā 28 (49. grupa, 2014. grunts, kadastra apzīmējums 0100 049 0177).

Zemes īpašnieks un koka ciršanas ierosinātājs – SIA “Klīversala”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Sliežu ielā 21A, Sliežu ielā 21C, Sliežu ielā 23, Sliežu ielas sarkanajās līnijās, Gaujienas ielā 4 (15. grupa, 132., 2037., 15., 11., 8., 100. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.07.2017. lēmumu Nr. 29, 1.2.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Sliežu ielas sarkanajās līnijās (15. grupa, 11. grunts; kadastra apzīmējums 0100 015 0008) 1 kļavas ø 57 cm, 2 pelēcīgo apšu ø 19 - 29 cm, Sliežu ielā 21A (15. grupa, 132.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Maskavas ielā 188, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0068) un Maskavas ielā 192, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0070) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 05.07.2017. bija  pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-_ 17094-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Maskavas ielā 188, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0068) un Maskavas ielā 192, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0070) nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 2017.gada 12.jūlija  līdz 8.augustam notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 1.augustā plkst. 17:30 Rīgas pilsētas Pumpura pamatskolā tika organizēta publiskas apspriešanas sanāksme.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Miera ielā 25 (23. grupa, 73.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.06.2017. lēmumu Nr. 26, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 bērzu ø 20, 42, 47, 25/21/24/22, 44 cm un 1 pīlādža ø 25 cm ciršana.

Objekts – “Biroja ēkas pārbūve”.
Adrese – Rīgā, Miera ielā 25 (23. grupa, 73. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Roche Latvija”.

Paziņojums par būvniecības ieceres „Ēkas pārbūve par viesnīcu Noliktavas ielā 5, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 25.05.2017. lēmumu Nr. BV-17-6487-nd, būvniecības ierosinātājs SIA “N5” reģ. Nr. 40103479664, Elizabetes iela 2-522, Rīga, LV-1010, tel. 26465888, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Ēkas pārbūve par viesnīcu Noliktavas ielā 5, Rīgā” (kadastra apzīmējums 0100 010 00095).

Būvniecības ierosinātājs:
SIA “N5”
Elizabetes iela 2-522, Rīga, LV-1010
reģ. Nr. 40103479664
tel. 26465888