Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.11.2017. lēmumu Nr. 47, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota
3 liepu ø 66, 42, 51 cm ciršana.

Objekts – “Daugavas stadiona deju mēģinājumu, sporta laukuma paplašināšana”.
Adrese – Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Krišjāņa Barona ielā 75, Rīgā un Krišjāņa Barona ielā 75A, Rīgā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk - Būvvalde) 02.10.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-12318-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībām Krišjāņa Barona ielā 75 (kadastra apzīmējums 0100 028 0032), Rīgā un Krišjāņa Barona ielā 75A (kadastra apzīmējums 0100 028 0015), Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai".

Detālplānojuma publiskās apspriešana termiņš tika noteikts no 17.10.2017. līdz 13.11.2017. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 31.10.2017.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Brīvības ielā 186 (37. grupa, 2001. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.11.2017. lēmumu Nr. 46, 1.3.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 vītolu ø 31, 40, 53 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Brīvības ielā 186 (37. grupa, 2001. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “GMG Demetra”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Matīsa ielā 71 (34. grupa, 101. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.10.2017. lēmumu Nr. 41, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 58 cm, 1 liepas ø 40 cm, 1 zirgkastaņas ø 47 cm ciršana.

Objekts – “Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūves”.
Adrese – Rīgā, Matīsa ielā 71 (34. grupa, 101. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Jūrmala properties”.

Paziņojums būvniecības ieceres „Telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu no tirdzniecības uz ražošanas funkciju Tallinas ielā 57A, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 27.09.2017. lēmumu Nr. BV-17-8012-ap, būvniecības ierosinātājs SIA "Joker Līzings”, reģ. Nr. 40003676154, Katrīnas iela 12, Rīga, LV-1045, tālrunis +371 29555665, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu no tirdzniecības un ražošanas funkciju Tallinas ielā 57A, Rīgā”, zemesgabala kadastra apzīmējums. 0100 035 0126.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS