Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par detālplānojuma Balasta dambī 2, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde 06.07.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-8706-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 16.07.2018. līdz 12.08.2018.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 01.08.2018. plkst. 17.30 Pārdaugavas izpilddirekcijas konferenču zālē, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā.

Paziņojums par būvniecības ieceres „Mācību iestādes pārbūve par viesnīcu ar papildu funkciju – mācību iestāde Mārstaļu ielā 28/30, Rīgā” nodošanu publiskajai apspriešanai (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 16.01.2018. lēmumu Nr. BV-18-665-nd, būvniecības ierosinātājs SIA “Mārstaļu 28” reģ. Nr. 40203026057, Brīvības gatve 445-7, Rīga, LV-1024, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Mācību iestādes pārbūve par viesnīcu ar papildu funkciju – mācību iestāde Mārstaļu ielā 28/30, Rīgā” (kadastra apzīmējums 0100 003 0062).

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ģipša ielā 4 (62.grupa, 2128.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.01.2017. lēmumu Nr. 3, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 9 kļavu ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 26 cm), 15/16 (celma caurmērs 27 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 24/30, 19 (celma caurmērs 23 cm), 21/10, 20 cm un 5 gobu ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 8/15 (celma caurmērs 25 cm), 22/24, 18 (celma caurmērs 22 cm), 14/15 (celma caurmērs 24 cm) ciršana.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dzirnavu ielā 25 (193.grupa, 27.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.10.2016. lēmumu Nr. 43, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 bērzu ø 24, 40 cm, 1 ozola ø 31 cm ciršana.

Objekts – “Estētiskās medicīnas klīnika”.
Adrese – Rīgā, Dzirnavu ielā 25 (19. grupa, 27. grunts).
Zemes īpašnieks - SIA “ENJUR Serviss”; koku ciršanas ierosinātājs – SIA “AB ARHO”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Elizabetes ielā 16 (10. grupa, 2002. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.09.2014. lēmumu Nr. 40, 1.3.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 oša ø 48 cm Rīgā, Elizabetes ielā 16 (10. grupa, 2002. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Sporta kompleksa rekonstrukcija par dzīvojamo māju ar publiska rakstura telpām projektēšana” realizācijas ietvaros.