Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dēļu ielā 6 (50. grupa, 10. grunts), Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 41. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.01.2017. lēmumu Nr. 5, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 33 cm, 1 gobas ø 21/14/15/7/16/13/16/9 cm Rīgā, Dēļu ielā 6 (50. grupa, 10. grunts) un 2 ošlapu kļavu ø 35, 28 cm Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 41. grunts) ciršana.

Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 25.01.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-720-ap „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai” un 08.02.2017. ar lēmumu BV-17-1765-nd publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 15.02.2017. līdz 14.03.2017.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas prezentācija notiks: 01. martā plkst.17:30 Kultūras centra ,,Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Brasas, Skanstes un Pētersalas - Andrejsalas apkaimē (0)

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 03.02.2017. lēmumu Nr. BV-17-24-ls publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa Brasas, Skanstes un Pētersalas - Andrejsalas apkaimē, kas nepieciešama, lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu un tiktu ievēroti Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumos Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi. Ar adresēm, kuras plānots mainīt, piešķirt un likvidēt, iespējams iepazīties lēmuma pielikumos –

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (64.grupa, 999.grunts), posmā no Slokas ielas līdz Dzirciema ielai (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.12.2016. lēmumu Nr. 52, 1.3.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 13 kļavu ø 18 (celma caurmērs 26 cm), 21, 22, 34, 35, 38, 44, 45, 45, 50, 55, 70, 86 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts), posmā no Slokas ielas līdz Dzirciema ielai.
Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība; koku ciršanas ierosinātājs – Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Cēsu ielā 19 (26.grupa, 104.grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.12.2016. lēmumu Nr. 50, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 liepu ø 64, 33, 44 cm ciršana.

Objekts – “Automašīnu stāvlaukuma izbūve”.
Adrese – Rīgā, Cēsu ielā 19 (26. grupa, 104. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs - SIA “Property Innovators”.

Saistībā ar automašīnu stāvlaukuma izbūvi paredzēts cirst 3 liepas ø 64, 33, 44 cm.