Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Zolitūdes ielā 62, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0714) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk - Būvvalde) 06.07.2017. pieņēma lēmumu Nr. BV-17-8437-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Zolitūdes ielā 62, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai". Laika posmā no 17.07.2017. līdz 14.08.2017. notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 02.08.2017. plkst. 17:30 Rīgas centrālās bibliotēkas Šampētera filiālbibliotēkā Lielirbes ielā 6, Rīgā tika organizēta publiskas apspriešanas sanāksme.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Tomsona ielā 2 (24. grupa, 179. grunts), Tomsona ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 2164. grunts), pie Tomsona ielas 4, Tomsona ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 2164. grunts), pie Tomsona ielas (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.07.2017. lēmumu Nr. 30, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 liepu ø 30, 31, 37 cm ciršana.

Objekts – “Siltumtīklu pārbūve posmā no K-3-56-10 līdz K-3-56-13 un līdz ēkām Rīgā, Tomsona ielā 2 un Rīgā, Tomsona ielā 4”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā,Kuģu ielā 28 (49. grupa, 2014. grunts, kadastra apzīmējums 0100 049 0177) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.08.2017. lēmumu Nr. 32, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 66 cm ciršana.

Objekts – “Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve”.

Adrese – Rīgā, Kuģu ielā 28 (49. grupa, 2014. grunts, kadastra apzīmējums 0100 049 0177).

Zemes īpašnieks un koka ciršanas ierosinātājs – SIA “Klīversala”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Sliežu ielā 21A, Sliežu ielā 21C, Sliežu ielā 23, Sliežu ielas sarkanajās līnijās, Gaujienas ielā 4 (15. grupa, 132., 2037., 15., 11., 8., 100. grunts) (0)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.07.2017. lēmumu Nr. 29, 1.2.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Sliežu ielas sarkanajās līnijās (15. grupa, 11. grunts; kadastra apzīmējums 0100 015 0008) 1 kļavas ø 57 cm, 2 pelēcīgo apšu ø 19 - 29 cm, Sliežu ielā 21A (15. grupa, 132.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Maskavas ielā 188, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0068) un Maskavas ielā 192, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0070) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 05.07.2017. bija  pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-_ 17094-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Maskavas ielā 188, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0068) un Maskavas ielā 192, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0070) nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 2017.gada 12.jūlija  līdz 8.augustam notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 1.augustā plkst. 17:30 Rīgas pilsētas Pumpura pamatskolā tika organizēta publiskas apspriešanas sanāksme.