Informācija medijiem

Lai saņemtu atļauju pirms koku ciršanas lieguma perioda, šogad iesniegums Būvvaldē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 23. martam (0)

Katru gadu no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam Rīgas pilsētas teritorijā ir noteikts koku ciršanas lieguma periods. Tādēļ iedzīvotājiem, kam nepieciešams saņemt koku ciršanas atļauju pirms lieguma perioda, iesniegums Būvvaldē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz šā gada 23. martam. Iesniegumi, kuri tiks saņemti vēlāk, secīgi tiks izskatīti Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdēs, taču izsniegtās koku ciršanas atļaujas varēs tikt realizētas tikai lieguma periodam noslēdzoties – no šā gada 1. jūlija.

Būvvalde informē par Adresācijas sakārtošanas projekta publisko apspriešanu Brasas, Skanstes un Pētersalas - Andrejsalas apkaimē (0)

Adresācijas sakārtošanas projekta ietvaros no šī gada 7.februāra līdz 7.martam norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Brasas, Skanstes un Pētersalas - Andrejsalas apkaimē, kur publiskai apspriešanai nodotas 669 ēkas un 128 zemes vienības, kam plānots mainīt vai no jauna piešķirt individuālas unikālas adreses.

Līdz 5. janvārim jāinformē KNAB par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pilsētvidē (0)

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka saistībā ar šā gada vasarā apstiprinātajām izmaiņām Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā reklāmas pakalpojumu sniedzējiem līdz 2017. gada 5. janvārim ir pienākums informēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju par plānoto priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumiem pilsētvidē.

Būvvalde informē par Adresācijas sakārtošanas projekta publisko apspriešanu Mežciema, Dreiliņu un Pļavnieku apkaimē (0)

Adresācijas sakārtošanas projekta ietvaros no šī gada 18. oktobra līdz 9. novembrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Mežciema, Dreiliņu un Pļavnieku apkaimē, kur publiskai apspriešanai nodotas 309 ēkas un 114 zemes vienības, kam plānots mainīt vai no jauna piešķirt individuālas unikālas adreses.

Būvvalde demontē lieljaudas serverus dzīvoklī (2)

Šodien Būvvaldei nācās piemērot aizvietotājizpildi pret vienu no telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem, kas daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dzīvoklī patvaļīgi bija izvietojis lieljaudas serverus, neievērojot ne tikai būvniecības regulējošo normatīvo aktu prasības, bet arī potenciāli apdraudot ēkas iedzīvotājus, jo serveriem netika nodrošināta atbilstoša dzesēšana.