Informācija medijiem

Lai saņemtu atļauju pirms koku ciršanas lieguma perioda, šogad iesniegums Būvvaldē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 27. martam (0)

Iedzīvotājiem, kuri vēlas saņem un realizēt koku ciršanas atļauju pirms koku ciršanas lieguma perioda iestāšanās, iesniegums Rīgas pilsētas būvvaldē šogad jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 27. martam.

No marta Būvvalde ievieš elektronisku saskaņošanu paskaidrojuma rakstiem un apliecinājuma kartēm inženierbūvēm (0)

Rīgas pilsētas būvvalde no marta ievieš paskaidrojuma rakstu un apliecinājuma karšu inženierbūvēm elektronisku iesniegšanu un saskaņošanu, ar mērķi optimizēt inženierbūvju vienkāršoto projektu saskaņošanas procesu un pakalpojumu sniegšanas laiku.

Rīgas pilsētas būvvalde līdz 1. martam iesniegtos vasaras kafejnīcu risinājumus izskata paātrinātā kārtībā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka, iesniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu vietu (vasaras kafejnīcu) risinājumu projektu līdz šī gada 1. martam, iestāde nodrošina dokumentācijas izskatīšanu paātrinātā kārtībā - 10 darba dienu laikā.

Purvciema un Dārzciema apkaimēs 713 ēkām paredzēta adresācijas maiņa (0)

Adresācijas sakārtošanas projekta ietvaros no šā gada 10. oktobra līdz 08. novembrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Purvciema un Dārzciema apkaimē. Konkrētajai publiskajai apspriešanai nodotas kopumā 713 ēkas un 251 zemes vienības, lai tām piešķirtu Ministru kabineta prasībām atbilstošas  adreses.

Ziepniekkalna apkaimē 440 adresācijas objektiem paredzēta adresācijas maiņa (0)

Adresācijas sakārtošanas projekta ietvaros no šā gada 26. septembra līdz 18. oktobrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Ziepniekkalna apkaimē. Konkrētajai publiskajai apspriešanai nodotas kopumā 303 ēkas un 137 zemes vienības, lai tām piešķirtu Ministru kabineta prasībām atbilstošas  adreses. Publiskās apspriešanas laikā pie ēku fasādēm, kuras skar adresācijas maiņa, tiks izvietoti informatīvie materiāli par piedāvāto jauno adresi, par ko iespējams izteikt argumentētu viedokli, aizpildot aptaujas anketu.