Informācija medijiem

Nākotnes nama termiņu vitalitāte (0)

Rīgas pilsētas būvvalde šā gada 15. oktobrī organizēja tikšanos ar Latvijas Okupācijas muzeja, Kultūras ministrijas, Valsts nekustamo īpašumu, kas ir ieceres ierosinātājs, un projektētāju pārstāvjiem, lai vienotos par publiskās diskusijas organizēšanu būvniecības iecerei “Okupācijas muzeja rekonstrukcija”. Tikšanās laikā pārstāvji vienojās, ka diskusiju iespējams organizēt jau šā gada 26.

Būvvalde informē par Adresācijas sakārtošanas projekta publisko apspriešanu Bišumuižas, Katlakalna un Salu apkaimē (0)

Adresācijas sakārtošanas projekta ietvaros no šī gada 9. septembra līdz 12. oktobrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Bišumuižas, Katlakalna un Salu apkaimē. Publiskās apspriešanas laikā personām, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, ir iespējams izteikt argumentētu viedokli par konkrētas adreses maiņas iespējamību, aizpildot aptaujas anketu vai izsakoties publiskās apspriešanas sanāksmē.

Būvvalde informē par Adresācijas projekta publisko apspriešanu Atgāzenes, Bieriņu un Torņakalna apkaimē, Usmas un Gardenes ielās (0)

Adresācijas sakārtošanas projekta ietvaros no šī gada 10. augusta līdz 7. septembrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Atgāzenes, Bieriņu un Torņakalna apkaimē, kā arī Usmas un Gardenes ielās. Publiskās apspriešanas laikā personām, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, ir iespējams izteikt argumentētu viedokli par konkrētas adreses maiņas iespējamību, aizpildot aptaujas anketu vai izsakoties publiskās apspriešanas sanāksmē.

Būvvalde informē par izmaiņām būvnodevas aprēķināšanā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka šī gada 1. jūlijā stājušies spēkā jauni Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.147 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu Rīgā”, kas nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Noteikumi attiecas uz ikvienu fizisku vai juridisku personu, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņo būvniecību Rīgas administratīvajā teritorijā, un saņem būvatļauju Rīgas pilsētas būvvaldē.