Informācija medijiem

Būvvalde informē par izmaiņām būvnodevas aprēķināšanā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka šī gada 1. jūlijā stājušies spēkā jauni Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.147 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu Rīgā”, kas nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Noteikumi attiecas uz ikvienu fizisku vai juridisku personu, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņo būvniecību Rīgas administratīvajā teritorijā, un saņem būvatļauju Rīgas pilsētas būvvaldē.

Būvvalde aicina uzņēmējus pārbaudīt iepriekš saskaņoto reklāmas pasu derīguma termiņus (0)

Rīgas pilsētas būvvalde aicina personas, kas izvietojušas reklāmu, izkārtni vai citu informatīvo materiālu Rīgas pilsētas teritorijā un saņēmušas izkārtnes pasi Būvvaldē, pārliecināties par izkārtnes pases izdošanas gadu, jo līdz 2014.gada 7.janvārim izdotajās reklāmas pasēs nav norādīts to derīguma termiņš, un uzņēmēji nereti nav informēti par to, ka nepieciešams saņemt jaunu atļauju Būvvaldē.

Saeima pakļaujas Ekonomikas ministrijas spiedienam un nepagarina termiņus būvprojektēšanas dokumentācijas izvērtēšanai (0)

Šodien Saeimas sēdē tika vērtēts priekšlikums veikt izmaiņas Būvniecības likumā, paredzot par dažām dienām pagarināt vienkāršoto procedūru dokumentācijas izskatīšanas termiņus būvvaldēs.

Būvvalde uzsver nepieciešamību pagarināt būvprojektēšanas dokumentācijas izvērtēšanas termiņus (0)

Saistībā ar faktu, ka šodien Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē steidzamības kārtā tiks vērtēti grozījumi Būvniecības likumā saistībā ar Būvniecības valsts kontroles biroja kompetenci, tādejādi neparedzēti palielinot būvvalžu administratīvo slogu, sēdē ir iesniegti arī grozījumi, kas paredz pagarināt būvprojektēšanas dokumentācijas izvērtēšanas laiku būvvaldēs.

Vasaras kafejnīcu saskaņošana kļuvusi sarežģītāka (0)

Saistībā ar 2014. gada būvniecības procesu tiesiskuma regulējuma izmaiņām šogad vasaras kafejnīcu un pasākumu noformējuma saskaņošana Rīgā var izrādīties daudz komplicētāka un sarežģītāka nekā līdz šim.