Informācija medijiem

Rīgā sākas koku ciršanas lieguma periods (0)

Rīgas pilsētas būvvalde atgādinot, ka no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam Rīgas pilsētas teritorijā ir aizliegta augošu koku ciršana, aicina iedzīvotājus savlaicīgi vērsties Būvvaldē koku ciršanas atļaujas saņemšanai.

Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā publicēts privāto pirmsskolas izglītības iestāžu saraksts (0)

Kopš 2013. gada oktobra, kad Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) rīcībā nonāca informācija par vairākām Rīgas privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, kas sniedza pakalpojumus neatbilstošās telpās, šobrīd no 98 bērnudārziem 72 telpas šī pakalpojuma sniegšanai ir pielāgojuši, ko apliecina saskaņotā dokumentācija. Desmit iestādēm dokumentācija ir saskaņošanas procesā, piecām no tām nepieciešams izstrādāt būvprojektu, tādēļ telpu ekspluatācija ir kategoriski aizliegta.

Dienu pirms Būvniecības likuma spēkā stāšanās no deviņiem speciālajiem būvnoteikumiem oficiāli publicēti ir tikai četri (0)

Rīt jāstājas spēkā jaunajam Būvniecības likumam, kas patiesībā ir tikai ietvars jaunajam būvniecības procesa tiesiskuma regulējumam. Detalizētu kārtību nosaka deviņi speciālie būvnoteikumi, no kuriem četri Ministru kabinetā vēl vispār nav pieņemti. Savukārt piecus Ministru kabinets ir pieņēmis jau iepriekš, taču laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz šodienai oficiāli publicēti ir bijuši tikai vieni, trīs ir publicēti šodien, bet vieni nav publicēti vispār.

Būvvalde vērš uzmanību uz būvniecību regulējošo normatīvo aktu izmaiņām (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) informē, ka ņemot vērā būvniecību regulējošo normatīvo aktu izmaiņas, no šī gada 1.oktobra būvniecības iecerēm vairs netiks izsniegti plānošanas un arhitektūras uzdevumi (turpmāk – PAU). Savukārt, atbilstoši speciālajos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai, līdzšinējo būvniecības iesniegumu – uzskaites karšu vietā Būvvaldē būs jāiesniedz būvniecības iesniegums būvatļaujas saņemšanai ar klāt pievienotu būvprojektu minimālā sastāvā.

Līdz 29. augustam tiek pagarināts publiskā iepirkuma termiņš (0)

Šobrīd pieteikumu publiskā iepirkuma „Daudzstāvu dzīvojamās ēkas un tirdzniecības centra Rīgā, Priedaines ielā 20 konstrukciju pašreizējā stāvokļa novērtējuma, apsekošanas un ģeotehniskās izpētes ekspertīze” iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2014. gada 29. augusta plkst. 11:00.