Informācija medijiem

Būvvalde vērš uzmanību uz būvniecību regulējošo normatīvo aktu izmaiņām (0)

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) informē, ka ņemot vērā būvniecību regulējošo normatīvo aktu izmaiņas, no šī gada 1.oktobra būvniecības iecerēm vairs netiks izsniegti plānošanas un arhitektūras uzdevumi (turpmāk – PAU). Savukārt, atbilstoši speciālajos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai, līdzšinējo būvniecības iesniegumu – uzskaites karšu vietā Būvvaldē būs jāiesniedz būvniecības iesniegums būvatļaujas saņemšanai ar klāt pievienotu būvprojektu minimālā sastāvā.

Līdz 29. augustam tiek pagarināts publiskā iepirkuma termiņš (0)

Šobrīd pieteikumu publiskā iepirkuma „Daudzstāvu dzīvojamās ēkas un tirdzniecības centra Rīgā, Priedaines ielā 20 konstrukciju pašreizējā stāvokļa novērtējuma, apsekošanas un ģeotehniskās izpētes ekspertīze” iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2014. gada 29. augusta plkst. 11:00.

No šodienas ēku īpašnieki var tikt sodīti par neatbilstošām ēkas numura zīmēm (0)

No šī gada pirmā janvāra ir stājušās spēkā izmaiņas ielu nosaukuma zīmju un ēku numura zīmju vizuālā dizaina un izvietošanas nosacījumos. Izmaiņas skar to ēku īpašniekus, kuru īpašuma ielas nosaukuma vai numura zīmes vizuālais dizains neatbilst saistošajos noteikumos noteiktajiem principiem, un tos, kam numura zīmē atainotā informācija ir mainījusies vai neatbilst Adrešu reģistra datiem. Personām, kuras šaubās par šobrīd esošās adreses pareizību un tās iespējamo maiņu saistībā ar adresācijas sakārtošanas projektu, ir iespējams griezties Rīgas pilsētas būvvalde.

Rīgā sākas adresācijas sakārtošanas projekta pirmā publiskā apspriešana (0)

Sākot no 30.06.2014. līdz 21.07.2014. tiek uzsākta pirmā publiskā apspriešana saistībā ar adresācijas sakārtošanu Bolderājas, Voleru, Spilves, Daugavgrīvas un Kleistu apkaimēs. Publiskās apspriešanas laikā personām, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, ir iespējams izteikt argumentētu viedokli par konkrētas adreses maiņas iespējamību, aizpildot aptaujas anketu vai izsakoties publiskās apspriešanas sanāksmē, kas paredzēta 17.07.2014. Rīgas 33.vidusskolas aktu zālē Stūrmaņu ielā 33, plkst. 18:30.