Informācija medijiem

No šodienas ēku īpašnieki var tikt sodīti par neatbilstošām ēkas numura zīmēm (0)

No šī gada pirmā janvāra ir stājušās spēkā izmaiņas ielu nosaukuma zīmju un ēku numura zīmju vizuālā dizaina un izvietošanas nosacījumos. Izmaiņas skar to ēku īpašniekus, kuru īpašuma ielas nosaukuma vai numura zīmes vizuālais dizains neatbilst saistošajos noteikumos noteiktajiem principiem, un tos, kam numura zīmē atainotā informācija ir mainījusies vai neatbilst Adrešu reģistra datiem. Personām, kuras šaubās par šobrīd esošās adreses pareizību un tās iespējamo maiņu saistībā ar adresācijas sakārtošanas projektu, ir iespējams griezties Rīgas pilsētas būvvalde.

Rīgā sākas adresācijas sakārtošanas projekta pirmā publiskā apspriešana (0)

Sākot no 30.06.2014. līdz 21.07.2014. tiek uzsākta pirmā publiskā apspriešana saistībā ar adresācijas sakārtošanu Bolderājas, Voleru, Spilves, Daugavgrīvas un Kleistu apkaimēs. Publiskās apspriešanas laikā personām, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, ir iespējams izteikt argumentētu viedokli par konkrētas adreses maiņas iespējamību, aizpildot aptaujas anketu vai izsakoties publiskās apspriešanas sanāksmē, kas paredzēta 17.07.2014. Rīgas 33.vidusskolas aktu zālē Stūrmaņu ielā 33, plkst. 18:30.

Būvvalde: Latvijas Nacionālās bibliotēkas 1. un 2. kārta un teritorijas infrastruktūra ir pieņemta ekspluatācijā (0)

Būvvaldē Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai ir ticis iesniegts 20.05.2014.. Ņemot vērā pasūtītāja 03.06.2014. iesniegumu, Būvvalde pagarināja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas termiņa nozīmēšanu līdz 10.06.2014.. Būvvaldei saņemot visu nepieciešamo dokumentāciju un izvērtējot to, tika pieņemts lēmums par Ekspluatācijā pieņemšanas komisijas sastāvu, vietu un laiku.

Būvvalde: vismaz 56 privātie bērnudārzi darbojas telpās ar neatbilstošu lietošanas veidu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde ir izvērtējusi Rīgas teritorijas privāto pirmsskolas izglītības iestāžu telpu atbilstību normatīvo aktu prasībām. Kopumā no apmēram 100 bērnudārziem 56 tika konstatēta neatbilstoša telpu funkcija. Tomēr, apzinoties Rīgas pilsētas situāciju bērnudārzu pieejamībā, šobrīd nav racionāli, pat neiespējami likt nekavējoties pārtraukt to darbību. Bērnudārzu pārstāvjiem ir pieprasīta informācija, un tiks noteikti konkrēti termiņi, kas nepārsniegs sešus mēnešus, dodot iespēju nodrošināt telpu atbilstību normatīvo aktu prasībām.