Informācija medijiem

Būvvalde: Latvijas Nacionālās bibliotēkas 1. un 2. kārta un teritorijas infrastruktūra ir pieņemta ekspluatācijā (0)

Būvvaldē Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai ir ticis iesniegts 20.05.2014.. Ņemot vērā pasūtītāja 03.06.2014. iesniegumu, Būvvalde pagarināja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas termiņa nozīmēšanu līdz 10.06.2014.. Būvvaldei saņemot visu nepieciešamo dokumentāciju un izvērtējot to, tika pieņemts lēmums par Ekspluatācijā pieņemšanas komisijas sastāvu, vietu un laiku.

Būvvalde: vismaz 56 privātie bērnudārzi darbojas telpās ar neatbilstošu lietošanas veidu (0)

Rīgas pilsētas būvvalde ir izvērtējusi Rīgas teritorijas privāto pirmsskolas izglītības iestāžu telpu atbilstību normatīvo aktu prasībām. Kopumā no apmēram 100 bērnudārziem 56 tika konstatēta neatbilstoša telpu funkcija. Tomēr, apzinoties Rīgas pilsētas situāciju bērnudārzu pieejamībā, šobrīd nav racionāli, pat neiespējami likt nekavējoties pārtraukt to darbību. Bērnudārzu pārstāvjiem ir pieprasīta informācija, un tiks noteikti konkrēti termiņi, kas nepārsniegs sešus mēnešus, dodot iespēju nodrošināt telpu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Būvvalde: Valsts ieņēmuma dienesta administratīvo ēku komplekss Talejas ielā 1 šodien ir pieņemts ekspluatācijā (0)

Konkrētajā gadījuma ekspluatācijā pieņemšanas komisijas sastāvēja no 11 personām. Pašvaldību pārstāvēja Rīgas pilsētas būvvaldes būvinspektore un arhitekte. Savukārt pasūtītāju – SIA „Biroju cents Ezerparks” valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis un divas pilnvarotās personas. Komisijas sastāvā tika pieaicināti arī būvprojekta autors, būvuzraugs un būvuzrauga palīgs, kā arī galvenā būvuzņēmēja SIA „Re&Re” valdes priekšsēdētājs un atbildīgais būvdarbu vadītājs.

No 15. aprīļa Rīgā sākas koku ciršanas lieguma periods (0)

No 15. aprīļa līdz 30. jūnijam Rīgas pilsētas teritorijā ir aizliegta augošu koku ciršana. Šāds ierobežojums noteikts, lai saudzētu Rīgas pilsētas teritorijā esošos apstādījumus to veģetācijas perioda sākumposmā – plaukšanas laikā, kā arī aizsargātu tajos ligzdojošos putnus. Par šo noteikumu pārkāpšanu fiziskām personām var tikt piemērots sods līdz 700 EUR par vienu koku, bet juridiskām personām līdz pat 1400 EUR.

Būvvalde jau trešo gadu uzvar kādā no nominācijām kampaņā „Uzslavē labu servisu” (0)

Šogad, piedaloties kampaņā „Uzslavē labu servisu”, Rīgas pilsētas būvvalde uzvarējusi nominācijā „Sabiedrībai draudzīgākā padotības iestāde 2014”. Kopumā kampaņas norises laikā Būvvalde saņēmusi 744 personu pozitīvu vērtējumu. Līdztekus apmeklētāju vērtējumam, kas veidoja 40% no kopējā vērtējuma summas, Būvvaldi vērtēja arī nozares profesionāļi un kampaņas organizatoru apstiprināta žūrija.