Informācija medijiem

Būvvalde: Valsts ieņēmuma dienesta administratīvo ēku komplekss Talejas ielā 1 šodien ir pieņemts ekspluatācijā (0)

Konkrētajā gadījuma ekspluatācijā pieņemšanas komisijas sastāvēja no 11 personām. Pašvaldību pārstāvēja Rīgas pilsētas būvvaldes būvinspektore un arhitekte. Savukārt pasūtītāju – SIA „Biroju cents Ezerparks” valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis un divas pilnvarotās personas. Komisijas sastāvā tika pieaicināti arī būvprojekta autors, būvuzraugs un būvuzrauga palīgs, kā arī galvenā būvuzņēmēja SIA „Re&Re” valdes priekšsēdētājs un atbildīgais būvdarbu vadītājs.

No 15. aprīļa Rīgā sākas koku ciršanas lieguma periods (0)

No 15. aprīļa līdz 30. jūnijam Rīgas pilsētas teritorijā ir aizliegta augošu koku ciršana. Šāds ierobežojums noteikts, lai saudzētu Rīgas pilsētas teritorijā esošos apstādījumus to veģetācijas perioda sākumposmā – plaukšanas laikā, kā arī aizsargātu tajos ligzdojošos putnus. Par šo noteikumu pārkāpšanu fiziskām personām var tikt piemērots sods līdz 700 EUR par vienu koku, bet juridiskām personām līdz pat 1400 EUR.

Būvvalde jau trešo gadu uzvar kādā no nominācijām kampaņā „Uzslavē labu servisu” (0)

Šogad, piedaloties kampaņā „Uzslavē labu servisu”, Rīgas pilsētas būvvalde uzvarējusi nominācijā „Sabiedrībai draudzīgākā padotības iestāde 2014”. Kopumā kampaņas norises laikā Būvvalde saņēmusi 744 personu pozitīvu vērtējumu. Līdztekus apmeklētāju vērtējumam, kas veidoja 40% no kopējā vērtējuma summas, Būvvaldi vērtēja arī nozares profesionāļi un kampaņas organizatoru apstiprināta žūrija.

Jauni ielu nosaukumu un ēku numerācijas zīmju noteikumi (0)

No šī gada pirmā janvāra stājušās spēkā izmaiņas ielu nosaukuma zīmju un ēku numura zīmju vizuālā dizaina un izvietošanas nosacījumos. Izmaiņas visvairāk skars to ēku īpašniekus, kuru īpašuma ielas nosaukuma vai numura zīmes vizuālais dizains neatbildīs saistošajos noteikumos noteiktajiem principiem, un tos, kam numura zīmē atainotā informācija ir mainījusies vai neatbilst Adrešu reģistra datiem. Izmaiņu realizēšanai ir paredzēts sešu mēnešu pārejas posms – līdz šī gada 30. jūnijam. Tās nepieciešamas, lai atvieglotu operatīvo dienestu darbu pilsētā.

J. Millers četru mēnešu laikā nav spējis sakārtot mākslas telpas „64 krēsli” dokumentāciju (0)

Pēc vairākām konsultācijām ar Rīgas pilsētas Būvvaldes speciālistiem, kā arī vadītāju, un Būvvaldes lēmuma pieņemšanas termiņa pagarinājumu nepieciešamo dokumentu nokārtošanai, Juris Millers četru mēnešu laikā tomēr nav spējis iesniegt Marijas ielas 20 dzīvokļa Nr. 23 dokumentāciju, kas atbilstu normatīvo aktu prasībām, lai likumīgi atvērtu mākslas telpu „64 krēsli”. Šī iemesla dēļ Būvvalde nevar akceptēt vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti, kā rezultātā lēmums nekavējoties pārtraukt patvaļīgu telpu ekspluatāciju vēl joprojām ir spēkā.