Informācija medijiem

Būvvalde jau trešo gadu uzvar kādā no nominācijām kampaņā „Uzslavē labu servisu” (0)

Šogad, piedaloties kampaņā „Uzslavē labu servisu”, Rīgas pilsētas būvvalde uzvarējusi nominācijā „Sabiedrībai draudzīgākā padotības iestāde 2014”. Kopumā kampaņas norises laikā Būvvalde saņēmusi 744 personu pozitīvu vērtējumu. Līdztekus apmeklētāju vērtējumam, kas veidoja 40% no kopējā vērtējuma summas, Būvvaldi vērtēja arī nozares profesionāļi un kampaņas organizatoru apstiprināta žūrija.

Jauni ielu nosaukumu un ēku numerācijas zīmju noteikumi (0)

No šī gada pirmā janvāra stājušās spēkā izmaiņas ielu nosaukuma zīmju un ēku numura zīmju vizuālā dizaina un izvietošanas nosacījumos. Izmaiņas visvairāk skars to ēku īpašniekus, kuru īpašuma ielas nosaukuma vai numura zīmes vizuālais dizains neatbildīs saistošajos noteikumos noteiktajiem principiem, un tos, kam numura zīmē atainotā informācija ir mainījusies vai neatbilst Adrešu reģistra datiem. Izmaiņu realizēšanai ir paredzēts sešu mēnešu pārejas posms – līdz šī gada 30. jūnijam. Tās nepieciešamas, lai atvieglotu operatīvo dienestu darbu pilsētā.

J. Millers četru mēnešu laikā nav spējis sakārtot mākslas telpas „64 krēsli” dokumentāciju (0)

Pēc vairākām konsultācijām ar Rīgas pilsētas Būvvaldes speciālistiem, kā arī vadītāju, un Būvvaldes lēmuma pieņemšanas termiņa pagarinājumu nepieciešamo dokumentu nokārtošanai, Juris Millers četru mēnešu laikā tomēr nav spējis iesniegt Marijas ielas 20 dzīvokļa Nr. 23 dokumentāciju, kas atbilstu normatīvo aktu prasībām, lai likumīgi atvērtu mākslas telpu „64 krēsli”. Šī iemesla dēļ Būvvalde nevar akceptēt vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti, kā rezultātā lēmums nekavējoties pārtraukt patvaļīgu telpu ekspluatāciju vēl joprojām ir spēkā.

Būvvalde turpinās sadarbību ar PTAC un Darba inspekciju (0)

Turpinot iepriekš gūto pozitīvo pieredzi, 2014. gadā Rīgas pilsētas Būvvalde (turpmāk – Būvvalde) atsāk sadarbību ar Valsts darba inspekciju un Patērētāju tiesību aizsardzības centru (turpmāk – PTAC), lai kopīgi apsekotu būvobjektus. Īpaša uzmanība tiks veltīta tieši sabiedriski nozīmīgu un publisku būvju apsekošanai.

Rīgas būvvalde: VARAM pārmetumi par savlaicīgu pārkāpumu nekonstatēšanu ir nekorekti (0)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) paustie pārmetumi, ko parakstījis Daniels Pavļuts, Rīgas pilsētas būvvaldei par savlaicīgu pārkāpumu nekonstatēšanu ir nekorekti un pagājušā gada nogalē pieprasītie paskaidrojumi Rīgas domei patiesībā būtu adresējami Ekonomikas ministrijai.