Informācija medijiem

Pašvaldības pārbaužu rezultāti apliecina, ka būvprojekta sadalīšana kārtās un jumta labiekārtošana bija tiesiska (0)

Pēc Rīgas pašvaldībā veiktās iekšējās pārbaudes „Maximas” veikala Priedaines ielā 20 būvprojekta dokumentācijas izskatīšanas, būvatļaujas izdošanas un ekspluatācijā pieņemšanas procesa izvērtēšanas konstatēts, ka būvniecības sadalīšana kārtās un jumta labiekārtošana bija tiesiska. Projektētāju un Būvvaldes atbildīgo speciālistu darbā konstatēti formāli un procesuāli trūkumi. Pilnīgi skaidrs, ka neviens no konstatētajiem trūkumiem nevarēja būt cēlonis ēkas jumta sagrūšanai.

Būvvalde: nav izprotami atsevišķu būvniecības ekspertu izteikumi (0)

Rīgas pilsētas būvvaldei nav izprotami atsevišķu būvniecības ekspertu izteikumi, kas būdami pretrunā ar spēkā esošiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, nepamatoti apšauba Būvvaldes kompetenci.

Būvvalde atkārtoti likusi pārtraukt patvaļīgu telpu ekspluatāciju privātā bērnudārzā (0)

Šodien, apsekojot privātā bērnudārza SIA „Karlson plus” Krēgermuižas ielā 2A nomātās telpas, Rīgas pilsētas būvvaldes būvinspektori konstatējuši, ka to izteiktie iepriekšējās dienas noradījumi – nekavējoties pārtraukt telpu patvaļīgu ekspluatāciju, minētā bērnudārza valdes loceklei nav tikuši ņemti vērā. Ēkas īpašnieks un nomnieki tiks saukti pie administratīvas atbildības.

Rīgas būvvalde atkārtoti rosina paplašināt pašvaldību būvinspektoru pilnvaras (0)

Rīgas pilsētas būvvalde atkārtoti rosina paplašināt pašvaldību būvinspektoru pilnvaras un sakārtot normatīvo regulējumu par ekspluatācijā nodotu ēku turpmāku apsekošanu.

Rīgas būvvalde apsekojusi vairāk nekā 200 būvobjektus un ekspluatācijā nodotas sabiedriskas ēkas (0)

Pēc traģiskā negadījuma Zolitūdē Rīgas pilsētas būvvaldes Būvinspekcija veikusi vairāk nekā 200 pārbaudes būvniecības stadijā esošos objektos un pēdējos gados ekspluatācijā nodotās sabiedriski nozīmīgās ēkās. Vairākos objektos konstatēti pārkāpumi vai ēkas nedrošības pazīmes, šodien preses konferencē informēja Būvvaldes vadītājs Inguss Vircavs.