Informācija medijiem

Būvvalde apsekos visus sabiedriski nozīmīgus būvobjektus, kam būvatļauja izsniegta pēdējo 5 gadu laikā (0)

Rīgas pilsētas būvvalde ziemas mēnešu darba plānā ir iekļāvusi aptuveni 100 pēdējā mēneša laikā pagaidām vēl neapsekotus sabiedriski nozīmīgus būvobjektus, kuriem būvatļaujas ir izsniegtas laika posmā no 2009. gada līdz 2012. gadam. Šo būvobjektu apsekošanu plānots pabeigt 2014. gada marta – aprīļa mēnešos. Lai būvniecības procesa kontroli efektivizētu, nepieciešamas steidzamas likumdošanas izmaiņas.

Pašvaldības pārbaužu rezultāti apliecina, ka būvprojekta sadalīšana kārtās un jumta labiekārtošana bija tiesiska (0)

Pēc Rīgas pašvaldībā veiktās iekšējās pārbaudes „Maximas” veikala Priedaines ielā 20 būvprojekta dokumentācijas izskatīšanas, būvatļaujas izdošanas un ekspluatācijā pieņemšanas procesa izvērtēšanas konstatēts, ka būvniecības sadalīšana kārtās un jumta labiekārtošana bija tiesiska. Projektētāju un Būvvaldes atbildīgo speciālistu darbā konstatēti formāli un procesuāli trūkumi. Pilnīgi skaidrs, ka neviens no konstatētajiem trūkumiem nevarēja būt cēlonis ēkas jumta sagrūšanai.

Būvvalde: nav izprotami atsevišķu būvniecības ekspertu izteikumi (0)

Rīgas pilsētas būvvaldei nav izprotami atsevišķu būvniecības ekspertu izteikumi, kas būdami pretrunā ar spēkā esošiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, nepamatoti apšauba Būvvaldes kompetenci.

Būvvalde atkārtoti likusi pārtraukt patvaļīgu telpu ekspluatāciju privātā bērnudārzā (0)

Šodien, apsekojot privātā bērnudārza SIA „Karlson plus” Krēgermuižas ielā 2A nomātās telpas, Rīgas pilsētas būvvaldes būvinspektori konstatējuši, ka to izteiktie iepriekšējās dienas noradījumi – nekavējoties pārtraukt telpu patvaļīgu ekspluatāciju, minētā bērnudārza valdes loceklei nav tikuši ņemti vērā. Ēkas īpašnieks un nomnieki tiks saukti pie administratīvas atbildības.

Rīgas būvvalde atkārtoti rosina paplašināt pašvaldību būvinspektoru pilnvaras (0)

Rīgas pilsētas būvvalde atkārtoti rosina paplašināt pašvaldību būvinspektoru pilnvaras un sakārtot normatīvo regulējumu par ekspluatācijā nodotu ēku turpmāku apsekošanu.