Bīstamās ēkas

Versija drukāšanai

Rīgas pilsētas būvvalde informē par bīstamām ēkām Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) ir uzsākusi darbu pie informācijas apkopošanas par dzīvojamām ēkām, kuru tehniskais stāvoklis rada apdraudējumu gan to iedzīvotājiem, gan sabiedrībai kopumā. Publicētajā sarakstā pieejama informācija par tām ēkām, kuru ekspluatāciju pilnībā vai daļēji Būvvalde ir aizliegusi. Šo ēku dzīvokļu īpašniekiem ir nosūtītas oficiālas vēstules ar detalizētu informāciju par ēkas tehnisko stāvokli un Būvvaldes pieņemto lēmumu par ekspluatācijas pārtraukšanu, kā arī noteikti konkrēti termiņi, kuru ietvaros ēku īpašniekiem nepieciešams novērst bīstamību, izstrādājot un saskaņojot veicamo darbu būvniecības dokumentāciju Būvvaldē.

Būvvalde atkārtoti norāda, ka Civillikuma 1084. pants nosaka:
„Katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.”

Papildus Būvvalde paskaidro, ka Būvvalde neveic ēku tehniskās apsekošanas ar mērķi noteikt ēku tehnisko stāvokli. Atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, tas ir ēkas kopīpašnieku, jeb viņu pilnvaroto personu (apsaimniekotāju) pienākums. Savukārt Būvvalde saņemot tehniskas apsekošanas atzinumus no ēkas kopīpašniekiem vai to pilnvarotās personas, ir tiesīga lemt par nepieciešamību pārtraukt ēku ekspluatāciju līdz bīstamības novēršanai. Aktualizēts 10.05.2018.

Ēkas, kuru ekspluatācija pārtraukta daļējiAktualizēts 10.05.2018.
Ēkas, kuru ekspluatācija aizliegta pilnībāAktualizēts 10.05.2018.