Ģeodēzisko izpildmērījumu izvērtēšana

Versija drukāšanai

Ģeodēzisko izpildmērījumu izvērtēšanu veic, lai kontrolētu būvdarbu atbilstību normatīvo aktu prasībām Rīgas pilsētā un nodrošinātu aktuālas un korektas informācijas reģistrēšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē.
Izpildmērījums 2012.gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.281) izpratnē ir topogrāfiskā informācija par būvi vai inženierkomunikāciju, kas iegūta tās būvniecības laikā, ievērojot šajos noteikumos definētās prasības.