Informācija dokumentu iesniedzējiem

Versija drukāšanai

Atgādinām, ka, balsoties uz „Dokumentu juridiskā spēka likuma” 6.pantu (stājies spēkā 01.07.2010), iesniedzot dokumentus Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, pielikumā pievienojami dokumentu oriģināli vai to apliecinātas kopijas.

Dokumentu kopijas var apliecināt, klientiem uzrādot dokumentu oriģinālus - Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra darbinieki.

Ja aizpildīta Rīgas pilsētas būvvaldei iesniedzama veidlapa/iesnieguma forma pakalpojuma saņemšanai un pievienotie dokumenti tiek iesniegti elektroniski, nosūtot uz e-pastu buvvalde [at] riga [dot] lv, dokumentiem ir jābūt sagatavotiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstītiem ar elektronisko parakstu, drošu laika zīmogu.

Pirms dokumentu iesniegšanas aicinām iepazīties ar prasībām Elektronisko dokumentu likumā. Plašāka informācija par elektronisko parakstu pieejama portālā www.eparaksts.lv. Informācija: - kādus dokumentus var iesniegt elektroniski Plašāka informācija pieejama:

Plašāka informācija pieejama:

- Rīgas pilsētas būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv
- Sazinies ar mums buvvalde [at] riga [dot] lv
- Seko mums www.twitter.com/buvvalde