Inženierkomunikācijas

Versija drukāšanai

Jebkura būvobjekta inženiertehniskais nodrošinājums ir iespējams saskaņā ar normatīvos aktos noteiktā kārtībā izstrādātiem un saskaņotiem inženierkomunikāciju būvprojektiem.

Būvprojekti izstrādājami pamatojoties uz attiecīgā inženierkomunikāciju pārvaldītāja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un 3 eksemplāros iesniedzami Būvvaldē saskaņošanai.

Rīgas pilsētas būvvaldes Inženieru padomes kontaktpersonas

Vārds, uzvārdsAmatsTālrunisKabinetsE-pasts
Irina Veļikanova Inženieru nodaļas vadītāja 67181973 226 irina [dot] velikanova [at] riga [dot] lv
Guna Gruniča Inženieru nodaļas vadītāja palīdze
67012849 226 guna [dot] grunica [at] riga [dot] lv

Inženieru padomes dalīborganizāciju pārstāvju kontaktinformācija

DalīborganizācijaPārstāvis inženieru padomēDalīborganizācijas adresePieņemšanas laikiTālrunis
Rīgas domes Satiksmes departaments Kārlis Balodis
Projektēšanas dokumentācijas nodaļas vadītājs

Ģertrūdes iela 36
606.kabinets

Otrdiena:
13.00-17.00
Trešdiena:
09.00-10.30
67012725
Anda Melkeršone
Projektēšanas dokumentācijas nodaļas būvinženiere

Ģertrūdes iela 36
513.kabinets

67012725
SIA "Rīgas ūdens" Guntars Bergs
Ūdensvada tīkla tehniskās grupas vadītājs

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1/5
509.kabinets

Pirmdiena:
13.30-15.30
Ceturtdiena:
08.30-11.30
67088353
Kaspars Žebers
Ūdensvada tīkla tehniskās grupas būvinženieris
67088329
Juris Rumbins
Kanalizācijas tīkla tehniskās grupas vadītājs

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1/5
502.kabinets

67088404
Liene Jaunzeme
Kanalizācijas tīkla tehniskās grupas būvinženiere

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1/5
501.kabinets

67088349
AS "Rīgas siltums" Viktors Kārkliņš
Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupas vadītājs

Cēsu iela 3a, II
korpuss 309.kabinets

Otrdiena:
14.00-16.00
Trešdiena:
14.00-16.00
67017385
Jeļena Krēsle
Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupas vadītāja vietniece
67017328
Tatjana Vītus
Tehniskās daļas siltumtehnisko iekārtu inženiere
67017388
AS "Latvijas gāze" Rudīte Kalvāne
Gāzes apgādes attīstības departaments Projektu saskaņošanas daļas inženiere

Vagonu iela 20, 1 korpuss
1.stāvs

Pirmdiena:
08.00-12.00
13.00-17.00
Otrdiena:
08.00-12.00
13.00-17.00
Trešdiena:
08.00-12.00
13.00-17.00
Ceturtdiena:
08.00-12.00
13.00-17.00
Piektdiena:
08.00-12.00
67041706
67369257
AS "Latvijas gāze" projektu iesniegšana un saņemšana

Vagonu iela 20, 1 korpuss
103.kabinets

67369981
AS "Latvijas gāze" Rīgas iecirknis Ieva Sangoviča
Iecirkņa ražošanas sagatavošanas dienesta inženiere
Vagonu iela 20, 9.korpuss
203.kabinets
Otrdiena:
09.30-11.30
Trešdiena:
09.30-11.30
Piektdiena:
09.30-11.30

67041670

67041766

Gatis Graudiņš
Iecirkņa ražošanas sagatavošanas dienesta inženieris
AS "Sadales tīkls" Rīgas pilsētas reģions Toms Upenieks
Rīgas pilsētas Kapitālieguldījumu daļas Projektu nodaļas elektroinženieris

Šmerļa iela 1, 120.kabinets,
105.kabinets

Pirmdiena:
08.00-12.00
Otrdiena:
13.00-16.30
Trešdiena:
08.00-12.00
Ceturtdiena:
13.00-16.30
Piektdiena:
08.00-12.00
67726349
67726238
Sandris Želvis
Rīgas pilsētas Kapitālieguldījumu daļas Projektu nodaļas elektroinženieris
Guntars Strautnieks
Rīgas pilsētas Kapitālieguldījumu daļas Projektu nodaļas elektroinženieris
Edgars Groza
Rīgas pilsētas Kapitālieguldījumu daļas Projektu nodaļas elektroinženieris
Nataļja Troščenkova
Rīgas pilsētas Kapitālieguldījumu daļas Projektu nodaļas elektroinženiere
Rolands Krēsliņš
Rīgas pilsētas Kapitālieguldījumu daļas Projektu nodaļas vadītājs
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas Satiksme" Linda Bažbauere
Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības daļas būvniecības nodaļas būvinženiere
Brīvības iela 191, 27.kabinets Pirmdiena:
13.00-15.00
Trešdiena:
12.30-14.30
67104622
Lauris Ivanovs
Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības daļas būvniecības nodaļas  vecākais būvinženieris
67098313
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma" Gundars Gorbans
Trašu dienesta vadītājs
Brīvības iela 143/145, 21.kabinets Pirmdiena:
14.00-16.00
Trešdiena:
14.00-16.00
67373830
Gvido Fridbergs
Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris
67377622
SIA "Lattelecom" Aleksandrs Puzirjovs
Tīkla uzraudzības inženieris
(Daugavas labais krasts)

Kleistu iela 5

Pirmdiena:
08.00-11.00
Otrdiena:
14.00-17.00
Ceturtdiena:
08.00-11.00;
14.00-17.00

67051463
Irina Solovjova
Tīkla uzraudzības inženieris
(Daugavas kreisais krasts)
67051456
Valsts AS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" Romāns Višņakovs
Vadošais projektu vadītājs
Kr. Valdemāra iela 110,
303.kabinets
Ceturtdiena:
08.00-12.00
14.00-17.00

26115516

Elmārs Hāns
Telekomunikāciju inženieris
67029589
SIA "OPTRON" Juris Žuks
Vecākais darbu vadītājs
A.Deglava iela 73
18.kabinets
Ceturtdiena:
13.00-16.00
67159423
29424797
SIA "Latvijas Mobilais telefons" Evalds Rubins
Celtniecības dienesta inženieris
Ropažu iela 6 Otrdiena:
13.00-16.30
67773939
SIA "Baltcom TV"
Andrejs Osipovs
Dairis Sizovs
Maskavas iela 322
405.telpa
Otrdiena:
09.00-12.00
Ceturtdiena:
13.00-16.45
67031093
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcija
Guna Šteingolde
Apstādījumu inspekcijas vadītāja
Amatu iela 4
205.kabinets
Pirmdiena:
14.00-18.00
Ceturtdiena:
14.00-18.00
67037604