Koku ciršanas atļauju meklētājs
Koku ciršanas atļauju meklētājs
Rīgas pilsētas būvvalde
Informācija pieejama par koku ciršanas atļaujām, kas izsniegtas, sākot no 2017. gada jūlija. Pieejamas ciršanas atļaujas par kokiem, kuri ir atzīti par nokaltušiem vai bīstamiem, vai arī kuru ciršanu ir saskaņojusi Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija, un par tiem ir samaksāta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu. Meklētājā nav atrodama informācija par kokiem, kuru ciršana paredzēta saistībā ar zemesgabala apbūvi (kokiem, kuru ciršana pamatota ar plānoto būvniecību, ciršanas atļauja ir būvatļauja).
Numurs Datums Veids Adrese / Kadastrs / Grupa, Grunts Suga Skaits Diametrs Piezīmes
BV-20-728-acv 11.08.2020 Teritorijas kopšana Cidoniju ielas sarkanās līnijas (125. grupa, 389. grunts, kadastra apzīmējums 0100 125 0130), pie Cidoniju ielas 66 Liepa 1 18 celma caurmērs 23 cm
BV-20-737-acv 11.08.2020 Teritorijas kopšana Kapseļu iela 3A (59. grupa, 37. grunts) Goba 1 28 daudzstumbru ø 28/20 cm, nokaltusi
BV-20-737-acv 11.08.2020 Teritorijas kopšana Kapseļu iela 3A (59. grupa, 37. grunts) Goba 1 20 stumbrs, nokaltis
BV-20-734-acv 11.08.2020 Teritorijas kopšana Raušu iela 3 (99. grupa, 507. grunts) Kļava 1 45 bīstama
BV-20-733-acv 11.08.2020 Teritorijas kopšana Melnsila iela 24A (60. grupa, 2059. grunts), pie ēkas Melnsila ielā 16 Ieva 1 35 bīstama
BV-20-733-acv 11.08.2020 Teritorijas kopšana Šauļu ielā bez numura (66. grupa, 9. grunts), pie Reņģes ielas 2B Vītols 1 55 daudzstumbru ø 55/48/65/66 cm, bīstams
BV-20-733-acv 11.08.2020 Teritorijas kopšana Šauļu ielā bez numura (66. grupa, 9. grunts), pie Reņģes ielas 2B Vītols 1 48 stumbrs, bīstams
BV-20-733-acv 11.08.2020 Teritorijas kopšana Šauļu ielā bez numura (66. grupa, 9. grunts), pie Reņģes ielas 2B Vītols 1 65 stumbrs, bīstams
BV-20-733-acv 11.08.2020 Teritorijas kopšana Šauļu ielā bez numura (66. grupa, 9. grunts), pie Reņģes ielas 2B Vītols 1 66 stumbrs, nolūzis
BV-20-729-acv 11.08.2020 Teritorijas kopšana Aizkraukles iela 14 (115. grupa, 125. grunts) Kļava 1 38 kalstoša