Koku ciršanas atļauju meklētājs
Koku ciršanas atļauju meklētājs
Rīgas pilsētas būvvalde
Informācija pieejama par koku ciršanas atļaujām, kas izsniegtas, sākot no 2017. gada jūlija. Pieejamas ciršanas atļaujas par kokiem, kuri ir atzīti par nokaltušiem vai bīstamiem, vai arī kuru ciršanu ir saskaņojusi Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija, un par tiem ir samaksāta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu. Meklētājā nav atrodama informācija par kokiem, kuru ciršana paredzēta saistībā ar zemesgabala apbūvi (kokiem, kuru ciršana pamatota ar plānoto būvniecību, ciršanas atļauja ir būvatļauja).
Numurs Datums Veids Adrese / Kadastrs / Grupa, Grunts Suga Skaits Diametrs Piezīmes
BV-20-436-acv 27.05.2020 Teritorijas kopšana Hospitāļu iela 16A (25. grupa, 115. grunts) Bērzs 1 35 nokaltis
BV-20-433-acv 26.05.2020 Teritorijas kopšana Strazdumuižas ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 092 2185), pie Krēgermuižas 15 Ieva 1 34 nolūzusi
BV-20-433-acv 26.05.2020 Teritorijas kopšana Kūdras ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 064 0222), pie Kūdras ielas 6 Vītols 1 50 sasvēries, bīstams
BV-20-433-acv 26.05.2020 Teritorijas kopšana Cementa ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 067 9002), pretī Baltajai ielai 16 Zirgkastaņa 1 45 nolūzis stumbrs
BV-20-432-acv 26.05.2020 Teritorijas kopšana Bukaišu iela 1 (73. grupa, 96. grunts) Bērzs 2 20 nokaltis
BV-20-430-acv 26.05.2020 Teritorijas kopšana Ojāra Vācieša ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 083 0011), pie Ojāra Vācieša ielas 61 Kļava 1 56 kalstoša
BV-20-434-acv 26.05.2020 Teritorijas kopšana Zalves iela 78A (81. grupa, 136. grunts) Bērzs 1 50 nokaltis
BV-20-435-acv 26.05.2020 Teritorijas kopšana Dikļu iela 63 (105. grupa, 195. grunts) Goba 1 20 daudzstumbru ø 20/28/30 cm, nokaltusi
BV-20-435-acv 26.05.2020 Teritorijas kopšana Dikļu iela 63 (105. grupa, 195. grunts) Goba 1 28 stumbrs, nokaltis
BV-20-433-acv 26.05.2020 Teritorijas kopšana Uzvaras bulvāra sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 049 9003), pie Uzvaras bulvāra 10 Bērzs 1 23 nolūzis stumbrs