Koku ciršanas atļauju meklētājs
Koku ciršanas atļauju meklētājs
Rīgas pilsētas būvvalde
Informācija pieejama par koku ciršanas atļaujām, kas izsniegtas, sākot no 2017. gada jūlija. Pieejamas ciršanas atļaujas par kokiem, kuri ir atzīti par nokaltušiem vai bīstamiem, vai arī kuru ciršanu ir saskaņojusi Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija, un par tiem ir samaksāta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu. Meklētājā nav atrodama informācija par kokiem, kuru ciršana paredzēta saistībā ar zemesgabala apbūvi (kokiem, kuru ciršana pamatota ar plānoto būvniecību, ciršanas atļauja ir būvatļauja).
Numurs Datums Veids Adrese / Kadastrs / Grupa, Grunts Suga Skaits Diametrs Piezīmes
BV-20-290-acv 08.04.2020 Teritorijas kopšana Tvaika iela 31 (68. grupa, 287. grunts) Papele 2 33 nokaltušas
BV-20-291-acv 08.04.2020 Teritorijas kopšana Silciema iela 3 (92. grupa, 743. grunts) Ošlapu kļava 1 26
BV-20-290-acv 08.04.2020 Teritorijas kopšana Tvaika iela 31 (68. grupa, 287. grunts) Papele 2 55 divstumbru ø 55/55 cm, nokaltusi
BV-20-290-acv 08.04.2020 Teritorijas kopšana Tvaika iela 31 (68. grupa, 287. grunts) Papele 1 24 nokaltusi
BV-20-290-acv 08.04.2020 Teritorijas kopšana Tvaika iela 31 (68. grupa, 287. grunts) Papele 1 45 bīstama
BV-20-287-acv 07.04.2020 Teritorijas kopšana Kārļa Vatsona iela 17 (84. grupa, 251. grunts) Bērzs 1 56 bīstams
BV-20-289-acv 07.04.2020 Teritorijas kopšana Vienības gatve 36 (54. grupa, 69. grunts) Kļava 1 35
BV-20-288-acv 07.04.2020 Teritorijas kopšana Tilta iela 14 (16. grupa, 93. grunts) Papele 1 66
BV-20-287-acv 07.04.2020 Teritorijas kopšana Kārļa Vatsona iela 17 (84. grupa, 251. grunts) Priede 1 39 bīstama
BV-20-288-acv 07.04.2020 Teritorijas kopšana Tilta iela 14 (16. grupa, 93. grunts) Bērzs 1 17 celma caurmērs 22 cm