Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās

Versija drukāšanai

Iepirkuma priekšmets: Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās
Identifikācijas numurs: RD RPB 2016/4
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 30 000,00
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67105450, Oskars Jansons
Piedāvājuma iesniegšana: līdz 26.04.2016. plkst.11.00, Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā
Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012878

Lēmums - 20.05.2016.
Līgums - 20.06.2016.