Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.20 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 8 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 16 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar Pils laukuma pārbūvi Rīgā, Torņa ielā bez numura (8. grupa, 3. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2016.

2. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu saistībā ar veikala, sporta kluba un biroju ēkas pārbūvi Rīgā, A. Čaka ielā 149 (35. grupa, 99. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 56 cm Rīgā, A. Čaka ielā 149 (35. grupa, 99. grunts);
 2. atļaut cirst 1 ozolu ø 64 cm, 1 kļavu ø 64 cm Rīgā, A. Čaka ielā 149 (35. grupa, 99. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2731,92 EUR (divi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit viens euro, deviņdesmit divi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par koku ciršanu saistībā ar futbola laukuma tribīņu, jaunatnes futbola centra jaunbūvi Rīgā, Grostonas ielā 5 (24. grupa, 323. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 34/36 cm, 1 ozolu ø 39 cm, 1 ošlapu kļavu ø 31/25 cm Rīgā, Grostonas ielā 5 (24. grupa, 323. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2804,47 EUR (divi tūkstoši astoņi simts četri euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu Rīgā, Kaiju ielā 6 (62. grupa, 146. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 2126; iepriekšējā adrese Ogļu iela 5) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 31.05.2016. līdz 13.06.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 kļavas ø 29 cm ciršanu Rīgā, Kaiju ielā 6 (62. grupa, 146. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 2126; iepriekšējā adrese Ogļu iela 5);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 24.05.2016. Ne vēlāk kā līdz 30.05.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 30.05.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, Ogļu ielas un Kaiju ielas krustojumā, pie zemesgabala Kaiju ielā 6);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.07.2016.

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Pārslas ielā bez numura (56. grupa, 2003. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.07.2016.

6. Par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas jaunbūvi un teritorijas kopšanu Rīgā, Lorupes ielā 19 (123. grupa, 2391. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 38, 40 cm Rīgā, Lorupes ielā 19 (123. grupa, 2391. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 332,95 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 4. atļaut cirst 1 melnalksni ø 28 cm Rīgā, Lorupes ielā 19 (123. grupa, 2391. grunts) teritorijas kopšanas nolūkā;
 5. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 127,49 EUR (viens simts divdesmit septiņi euro, četrdesmit deviņi centi);
 6. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par koku ciršanu saistībā ar administratīvās ēkas ar darbnīcām pārbūvi Rīgā, Bukultu ielā 3 (14. grupa, 2006. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 bērzus ø 21, 25, 14 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 14 (celma caurmērs 29 cm), 15/20, 26 cm Rīgā, Bukultu ielā 3 (14. grupa, 2006. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 708,59 EUR (septiņi simti astoņi euro, piecdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar plānoto mājas pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu Rīgā, Kokneses prospektā 33 (94. grupa, 47. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.07.2016.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Zemkopju ielā 1A (101. grupa, 43. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.07.2016.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Palangas ielā 10B (77. grupa, 61. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, Palangas ielā 10B (77. grupa, 61. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 34 (93. grupa, 227. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu ozolu ø 72 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 34 (93. grupa, 227. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 65,57 EUR (sešdesmit pieci euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koka ciršanu Rīgā, Imantas 5. līnijā 2 (93. grupa, 113. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 70 cm Rīgā, Imantas 5. līnijā 2 (93. grupa, 113. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 318,72 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 33 (51. grupa, 145. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 15/14/14/14 (celma caurmērs 55 cm), 16/16/15/12/11 cm (celma caurmērs 64 cm) Rīgā, Zaķusalas krastmalā 33 (51. grupa, 145. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 578,26 EUR (pieci simti septiņdesmit astoņi euro, divdesmit seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 038 0088, pie Purvciema un Vestienas ielu krustojuma

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 6 papeles ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 20, 22, 24, 50, 74 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 038 0088, pie Purvciema un Vestienas ielas krustojuma;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 (9. grupa, 57. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 28.06.2016. līdz 11.07.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 melnās priedes ø 29 cm, 1 kalnu kļavas ø 31 cm, 1 oša ø 21 cm, 1 kļavas ø 21/23 cm ciršanu Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 (9. grupa, 57. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 16.06.2016. Ne vēlāk kā līdz 27.06.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 27.06.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Kalpaka bulvārī pie ietves pret cirst paredzētajiem kokiem);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2016.

8. Par koku ciršanu Rīgā, Marijas ielā 12, Dzirnavu ielā 96 (30. grupa, 89. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm Rīgā, Marijas ielā 12, Dzirnavu ielā 96 (30. grupa, 89. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 24,90 EUR (divdesmit četri euro, deviņdesmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par koku ciršanu Mazirbes ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 2181., 30. grunts), pie zemesgabala Jaunmoku ielā 30

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
   2.1. 2 vītolus ø 60, 57 cm Rīgā, Mazirbes ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 2181. grunts), pie Jaunmoku ielas 30;
   2.2. 1vītolu ø 76 cm Rīgā, Mazirbes ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 30. grunts), pie zemesgabala Jaunmoku ielā 30;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 19 (55. grupa, 2022. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 liepas ø 80 cm ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 19 (55. grupa, 2022. grunts).

11. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Baložu ielā 27 (60. grupa, 100. grupa), P. Jurjāna mūzikas skolas teritorijā

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 40 cm un 2 ozolus ø 39, 42 cm Rīgā, Baložu ielā 27 (60. grupa, 100. grunts), P. Jurjāna mūzikas skolas teritorijā.

12. Par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 6 (56. grupa, 172. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 63/42/48 cm Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 6 (56. grupa, 172. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 696,63 EUR (seši simti deviņdesmit seši euro, sešdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

13. Par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 178 (114. grupa, 83. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Jaunciema gatvē 178 (114. grupa, 83. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

14. Par koku ciršanu Rīgā, Pāles ielā 14 k-2 (92. grupa, 523. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0503) un Rīgā, Pāles ielā 14 k-10 (92. grupa, 505. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0504)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1. 1 ošlapu kļavu ø 88 cm Rīgā, Pāles ielā 14 k-2 (92. grupa, 523. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0503);
   1.2. 2 vītolus ø 34/34, 45/49 cm Rīgā, Pāles ielā 14 k-10 (92. grupa, 505. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0504);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 455,32 EUR (četri simti piecdesmit pieci euro, trīsdesmit divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

15. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Tvaika ielā 39B (68. grupa, 2075. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.07.2016.

16. Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 6B (87. grupa, 30. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu osi ø 41 cm Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 6B (87. grupa, 30. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 37,34 EUR (trīsdesmit septiņi euro, trīsdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.