APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 37 (12.09.2016.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Ločmelis
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja G. Šteingolde-Varna
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja p.i. Ņ. Stahovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpuma izskatīšana;
 • 9 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 15 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Rencēnu ielā 8 (121. grupa, 1338. grunts)

Nolemj: uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 10 bērzu ø 15/10/10/10 (celmu caurmērs virs 20 cm), 15/15/10, 15/15, 10/10/10 (celmu caurmērs virs 20 cm), 30/40, 25, 30, 40, 30, 35 cm Rīgā, Rencēnu ielā 8 (121. grupa, 1338. grunts) patvaļīgu ciršanu 1067,14 EUR (viens tūkstotis sešdesmit septiņi euro, četrpadsmit centi).

2. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Mazjumpravas ielā 32 (125. grupa, 6467. grunts)

Nolemj: uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 bērzu ø 32/38, 20/20/20 cm Rīgā, Mazjumpravas ielā 32 (125. grupa, 6467. grunts) patvaļīgu ciršanu 369,94 EUR (trīs simti sešdesmit deviņi euro, deviņdesmit četri centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 082 2552 un Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9012. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2016.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 28 (61. grupa, 44. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 49, 52 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 28 (61. grupa, 44. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 862,26 EUR (astoņi simti sešdesmit divi euro, divdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Kleistu ielā 24 (80. grupa, 2024. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0048) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj: pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.11.2016.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 21B (82. grupa, 2699. grunts) un Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9020. grunts)

Nolemj:

 1. saistībā ar automazgātuves būvniecību:
  1.1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 18/30/21 cm Rīgā, Zolitūdes ielā 21B (82. grupa, 2699. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  1.2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 589,07 EUR (pieci simti astoņdesmit deviņi euro, septiņi centi);
  1.3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  2.1. atļaut cirst 9 tūjas ø 26/28, 20, 20/20/22, 28, 20, 11/16 (celma caurmērs 28 cm), 21, 12/16 (celma caurmērs 25 cm), 20 cm Rīgā, Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9020. grunts);
  2.2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 509,97 EUR (pieci simti deviņi euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Strēlnieku ielā 4B (19. grupa, 129. grunts) saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecību

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 2 vītolus ø 81, 63/63 cm Rīgā, Strēlnieku ielā 4B (19. grupa, 129. grunts).

6. Par koka ciršanu saistībā ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi Rīgā, Plaužu ielā, Preiļu ielā (121. grupa, 51. grunts “A” daļā), pie Preiļu ielas 12A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 70 cm Rīgā, Plaužu ielā, Preiļu ielā (121. grupa, 51. grunts “A” daļā), pie Preiļu ielas 12A, kad būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 298,80 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi euro, astoņdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par koku ciršanu Rīgā, E. B. Upīša ielā 4 (31. grupa, 2. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 37, 75, 79 cm Rīgā, E. B. Upīša ielā 4 (31. grupa, 2. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4076,52 EUR (četri tūkstoši septiņdesmit seši euro, piecdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brēmenes ielā 15 (84. grupa, 2075. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.10.2016.

9. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar plānoto ēku nojaukšanu Rīgā, Duntes ielā 11 (24. grupa, 2052. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 35 cm un 20 liepas ø 16 (celma caurmērs 22 cm) –ø 40 cm Rīgā, Duntes ielā 11 (24. grupa, 2052. grunts).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Dzegužkalna parkā (63. grupa, 94. grunts), Nordeķu parkā (66. grupa, 138. grunts), Fridriha Candera ielas un Volguntes ielu skvērā (76. grupa, 2064. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  a. 3 bērzus ø 40, 38, 29 cm un 1 kļavu ø 34/30/27 cm Rīgā, Dzegužkalna parkā (63. grupa, 94. grunts);
  b. 1 liepu ø 38/39/57 cm un 1 ozolu ø 76 cm Rīgā, Nordeķu parkā (66. grupa, 138. grunts);
  c. 2 kļavas ø 36, 60 cm Rīgā, Fridriha Candera ielas un Volguntes ielu skvērā (76. grupa, 2064. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Rūpniecības ielā 21 (11. grupa, 39. grunts), Viesturdārza teritorijā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 126 cm un 1 melno papeli “Italica” ø 115 cm Rīgā, Rūpniecības ielā 21 (11. grupa, 39. grunts), Viesturdārza teritorijā;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Ēbelmuižas parkā (79. grupa, 2057. grunts), Jaunatnes dārzā (59. grupa, 160. grunts), Kobes dārzā (57. grupa, 244. grunts), Māras dīķa apstādījumos (56. grupa, 396. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1.1. 2 melnalkšņus ø 36, 32 cm, 1 kļavu ø 46 cm un 1 ozolu ø 27 cm Rīgā, Ēbelmuižas parkā (79. grupa, 2057. grunts);
  1.2. 1 liepu ø 43 cm un 1 priedi ø 39 cm Rīgā, Jaunatnes dārzā (59. grupa, 160. grunts);
  1.3. 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Kobes dārzā (57. grupa, 244. grunts);
  1.4. 1 melnalksni ø 61 cm un 1 trauslo vītolu ø 115 cm Rīgā, Māras dīķa apstādījumos (56. grupa, 396. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par atteikumu uzsākt administratīvo procesu no jauna par koku ciršanu Rīgā, Līves ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 105 9008, pie Līves ielas 16A (105. grupa, 2176. grunts)

Nolemj:
atteikt uzsākt administratīvo procesu no jauna.

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 106 (82. grupa, 591. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0771)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 103 cm un 1 bērza ø 35/37/37/39 cm stumbru ø 39 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 106 (82. grupa, 591. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0771);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 27/36 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 106 (82. grupa, 591. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0771);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 143,43 EUR (viens simts četrdesmit trīs euro, četrdesmit trīs centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koku ciršanu Rīgā, K. Valdemāra ielā 157 (25. grupa, 20. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 50, 33, 23/14/16 cm, 1 bērzu ø 33 cm, 4 krastu kļavas ø 21/16/14, 22/19/18/17/12, 19/16/14 (celma caurmērs 47 cm), 11/9 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, K. Valdemāra ielā 157 (25. grupa, 20. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 512,94 EUR (pieci simti divpadsmit euro, deviņdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par koku ciršanu Rīgā, K. Valdemāra ielā 163 (25. grupa, 2026. grunts) un Rīgā, K. Valdemāra ielā bez numura (25. grupa, 14. grunts; kadastra apzīmējums 0100 025 0017)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1.1. 4 liepas ø 21/7, 30/30, 41, 38 cm un 1 ievu ø 19/19/10/18/10 cm Rīgā, K. Valdemāra ielā 163 (25. grupa, 2026. grunts);
  1.2. 1 liepu ø 30 cm un 3 krastu kļavas ø 15/10 (celma caurmērs 25 cm), 10/8/10 (celma caurmērs 25 cm), 12/17/22 cm Rīgā, K. Valdemāra ielā bez numura (25. grupa, 14. grunts; kadastra apzīmējums 0100 025 0017);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 482,35 EUR (četri simti astoņdesmit divi euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par koka ciršanu Rīgā, Induļa ielā 23 (70. grupa, 602. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 70 cm Rīgā, Induļa ielā 23 (70. grupa, 602. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Briežu ielā 6E (68. grupa, 181. grunts; iepriekšējā adrese Rīga, Mores iela, Čiekuru iela bez numura)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 120 cm Rīgā, Briežu ielā 6E (68. grupa, 181. grunts), lai tiktu nodrošināta dzīves vieta spožajām skudrām Lasius fuliginosus;
 2. atļaut cirst 1 papeli ø 70 cm Rīgā, Briežu ielā 6E (68. grupa, 181. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 127,49 EUR (viens simts divdesmit septiņi euro, četrdesmit deviņi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Vangažu ielā 29 (92. grupa, 2241. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst koku Rīgā, Vangažu ielā 29 (92. grupa, 2241. grunts).

11. Par koku ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 8 (70. grupa, 2318. grunts, “A” daļā)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 liepas ø 33, 28, 28, 24 cm Rīgā, Ūnijas ielā 8 (70. grupa, 2318. grunts, “A” daļā);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 514,52 EUR (pieci simti četrpadsmit euro, piecdesmit divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par koka ciršanu Rīgā, Salaspils ielā 6A (72. grupa, 90. grunts), pie Maskavas ielas 271

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 69 cm Rīgā, Salaspils ielā 6A (72. grupa, 90. grunts), pie Maskavas ielas 271;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 125,67 EUR (viens simts divdesmit pieci euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

13. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 025 2027, pie K. Valdemāra ielas 118 un par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, K. Valdemāra ielā 118 (25. grupa, 215. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 ošlapu kļavas ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs ø 24), 22 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 025 2027, pie K. Valdemāra ielas 118;
 2. atteikt atļaut cirst 5 kalnu kļavas ø 24/25, 24/25, 18 (celma caurmērs 24 cm), 34, 20/30 cm Rīgā, K. Valdemāra ielā 118 (25. grupa, 215. grunts);
 3. atteikt atļaut cirst 5 kalnu kļavas ø 24/25, 24/25, 18 (celma caurmērs 24 cm), 34, 20/30 cm Rīgā, K. Valdemāra ielā 118 (25. grupa, 215. grunts);
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi);
 5. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

14. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, K. Valdemāra ielā 10B (9. grupa, 2. grunts) Esplanādē, pie Elizabetes ielas

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 Holandes liepas ø 52, 46, 46/52 cm Rīgā, K. Valdemāra ielā 10B (9. grupa, 2. grunts) Esplanādē, pie Elizabetes ielas;
 2. atļaut cirst 2 Holandes liepas ø 58, 51 cm Rīgā, K. Valdemāra ielā 10B (9. grupa, 2. grunts) Esplanādē, pie Elizabetes ielas;
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

15. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Vabu ielā 17 (120. grupa, 2060. grunts)

Nolemj:
izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Vabu ielā 17 (120. grupa, 2060. grunts).