APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 51 (19.12.2016.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas
priekšsēdētāja vietnieks
J. Ločmelis
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 13 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 8 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Cēres ielā 81 (106. grupa, 857. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0935)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 1 melnalksni ø 43 cm Rīgā, Cēres ielā 81 (106. grupa, 857. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0935);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 367,10 EUR (trīs simti sešdesmit septiņi euro, desmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā bez numura (99. grupa, 2196. grunts), pret Jūrkalnes ielu 29

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 1 bērzu ø 21 cm Rīgā, Jūrkalnes ielā bez numura (99. grupa, 2196. grunts), pret Jūrkalnes ielu 29;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 89,64 EUR (astoņdesmit deviņi euro, sešdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Valentīna ielā 2 (60. grupa, 279. grunts)

Nolemj: 
atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 33 cm Rīgā, Valentīna ielā 2 (60. grupa, 279. grunts).

4. Par koku ciršanu saistībā ar esošās apbūves nojaukšanu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību Rīgā, Vecāķu prospektā 205 (120. grupa, 76. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 13 priedes ø 20, 21, 25, 27, 31, 32, 34, 35, 35, 41, 42, 44, 45 cm, 3 bērzus ø 35, 40, 49 cm, 1 kļavu ø 30 cm, 5 liepas ø 22, 28, 28, 30, 35 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 205 (120. grupa, 76. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5694,33 EUR (pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit četri euro, trīsdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par koka ciršanu saistībā ar ūdensvada tīkla ierīkošanu, atjaunošanu un pārbūvi Rīgā, Laktas ielā 9 (17. grupa, 2026. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Laktas ielā 9 (17. grupa, 2026. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 192,09 EUR (viens simts deviņdesmit divi euro, deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koku ciršanu saistībā ar savrupmājas būvniecību Rīgā, Jaunciema 2. šķērslīnijā 12 (114. grupa, 468. grunts, kadastra apzīmējums 0100 114 0449)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 14 priedes ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 30, 28/31, 23, 27, 27, 22, 22, 27, 30, 31, 17 (celma caurmērs 22 cm), 39, 33/51 cm Rīgā, Jaunciema 2. šķērslīnijā 12 (114. grupa, 468. grunts, kadastra apzīmējums 0100 114 0449) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3884,43 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit četri euro, četrdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar savrupmājas būvniecību Rīgā, Jaunciema 9. šķērslīnijā bez numura (114. grupa, 2229. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.02.2017.

8. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Dāvida ielā 8 (67. grupa, 2093. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 parasto ozolu ø 98 cm un 2 sarkanos ozolus ø 60, 31 cm Rīgā, Dāvida ielā 8 (67. grupa, 2093. grunts).

9. Par koku ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 11 (93. grupa, 2275. grunts) saistībā ar mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 4 bērzus ø 12 (celma caurmērs ø 20 cm), 21, 32, 20 cm un 1 apsi ø 17 (celma caurmērs ø 20 cm) cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 11 (93. grupa, 2275. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 420,88 EUR (četri simti divdesmit euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

10. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar noliktavu kompleksa būvniecību Rīgā, Kleistu ielā 24 (80. grupa, 2024. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.02.2017.

11. Par koku ciršanu saistībā ar teritorijas labiekārtošanu Rīgā, Čiekurkalna 6. šķērslīnijā 13 (88. grupa, 41. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 2 liepas ø 51, 58 cm un 1 kļavu ø 70 cm Rīgā, Čiekurkalna 6. šķērslīnijā 13 (88. grupa, 41. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1528,17 EUR (viens tūkstotis pieci simti divdesmit astoņi euro, septiņpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

12. Par atkārtotu papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar komunikāciju aku izbūvi Rīgā, Ropažu ielā 2 (86. grupa, 294. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.02.2017.

13. Par koku ciršanu saistībā ar Rīgas TEC-1 ēku un būvju nojaukšanu Rīgā, Viskaļu ielā 16 (85. grupa, 76.; 2053. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  1.1. 2 ošlapu kļavas ø 36/31, 15/23/24/24/24/28 cm Rīgā, Viskaļu ielā 16 (85. grupa, 76. grunts);
  1.2. 1 priedi ø 39 cm, 2 kļavas ø 25, 20/24 cm, 3 bērzus ø 28, 52, 40 cm Rīgā, Viskaļu ielā 16 (85. grupa, 2053. grunts).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Baložu ielā 14 (60. grupa, 54. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.01.2017.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 17A (60. grupa, 59. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 39 cm Rīgā, Kalnciema ielā 17A (60. grupa, 59. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 71,03 (septiņdesmit viens euro, trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 143A (24. grupa, 356. grunts)

Nolemj:
izbeigt administratīvo lietu par 1 vītola ø 46 cm ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 143A (24. grupa, 356. grunts).

4. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu Rīgā, Katrīnas dambī 26 k-2 (12. grupa, 99. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 24.01.2017. līdz 06.02.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 papeles ø 115 cm ciršanu Rīgā, Katrīnas dambī 26 k-2 (12. grupa, 99. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 17.01.2017. Ne vēlāk kā līdz 23.01.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 23.01.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, Katrīnas dambī 26 k-2 pie 36. pirmsskolas izglītības iestādes žoga);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.02.2017.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Duntes ielā 8 (17. grupa, 147. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 67, 70 cm un 1 kļavu ø 77 cm Rīgā, Duntes ielā 8 (17. grupa, 147. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 974,38 EUR (deviņi simti septiņdesmit četri euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ķiburgas ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9005. grunts; kadastra apzīmējums Nr. 0100 082 9999), pie Ķiburgas ielas 8B

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.01.2017.

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 56 (30. grupa, 144. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.02.2017.

8. Par koku ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 122 (91. grupa, 422. grunts), pie Raiskuma ielas 1

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 6 papeles ø 82, 81, 69, 88, 91, 61 cm Rīgā, Ropažu ielā 122 (91. grupa, 422. grunts), pie Raiskuma ielas 1;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.