APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 3 (16.01.2017.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 9 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 7 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka bojāšanu Rīgā, Gregora ielā 13 (64. grupa, 111. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.01.2017.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Vesetas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 024 9999), pie Vesetas ielas 6

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 65/82 cm Rīgā, Vesetas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 024 9999), pie Vesetas ielas 6;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1254,97 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu saistībā ar privātmājas jaunbūvi Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 26 (114. grupa, 363. grunts, kadastra apzīmējums 0100 114 0324)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 priedes ø 38, 35, 30, 32, 34, 26, 38, 28 cm un 1 bērzu ø 27 cm Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 26 (114. grupa, 363. grunts, kadastra apzīmējums 0100 114 0324) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2343,47 EUR (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit trīs euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību Rīgā, Ģipša ielā 4 (62. grupa, 2128. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 31.01.2017. līdz 13.02.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 9 kļavu ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 18 cm (celma caurmērs 26 cm), 15/16 (celma caurmērs 27 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 24/30, 19 (celma caurmērs 23 cm), 21/10 cm, 20 cm un 5 gobu ø 15 cm (celma caurmērs 21cm), 8/15 (celma caurmērs 25 cm), 22/24 cm, 18 (celma caurmērs 22 cm), 14/15 (celma caurmērs 24 cm) cm ciršanu Rīgā, Ģipša ielā 4 (62. grupa, 2128. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 24.01.2017. Ne vēlāk kā līdz 30.01.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 30.01.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie zemesgabala Rīgā, Ģipša ielā 4);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.03.2017.

4. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu saistībā ar veloceļa “Imanta – Daugavgrīva” izbūvi Kleistu ielā, Mazajā Kleistu ielā, Lielajā ielā, Flotes ielā un Lēpju ielā

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.03.2017.

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 5. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.02.2017.

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 2 (86. grupa, 294. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 piramidālo papeli ø 66/22/18 cm un 1 zirgkastaņu ø 54 cm Rīgā, Ropažu ielā 2 (86. grupa, 294. grunts);
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 20 cm Rīgā, Ropažu ielā 2 (86. grupa, 294. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

7. Par atkārtotu papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 9030. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.03.2017.

8. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36. grupa, 2. grunts), pie Ata ielas un Rīgā, Jāņa Asara ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 9999. grunts), pie Jāņa Asara ielas 24, papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 31.01.2017. līdz 13.02.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 liepu ø 42, 37/40/42 cm ciršanu Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36. grupa, 2. grunts), pie Ata ielas un 1 liepas ø 54 cm ciršanu Rīgā, Jāņa Asara ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 9999. grunts), pie Jāņa Asara ielas 24;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 24.01.2017. Ne vēlāk kā līdz 27.01.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 27.01.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Grīziņkalna parka, Pērnavas ielas ietves tuvumā, iepretim cirst plānotajiem kokiem);
 4. līdz 30.01.2017. lūdz Iesniedzējam iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā informāciju par koku ciršanas plānoto finansēšanu.
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.03.2017.

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krasta ielā bez numura (72. grupa, 2004. grunts), pie Krasta ielas 101 un Krasta ielas sarkanās līnijas (72. grupa, 9999. grunts), pie Krasta ielas 99A

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.02.2017.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu un papildus informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Juglas ezera krastmalā

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.02.2017.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 82., 2093. grunts)un Vīlipa ielā bez numura (64. grupa, 284. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1.1. 1 apsi ø 25 cm Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 2093. grunts)
  1.2. 1 balzāma papeli ø 70 cm Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 82. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar teritorijas kopšanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 2 (55. grupa, 3. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.02.2017.

4. Par koku ciršanu saistībā ar teritorijas kopšanu Rīgā, Balasta dambī 34 (62. grupa, 73. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 26, 32, 19/21/24/32/30/35 cm Rīgā, Balasta dambī 34 (62. grupa, 73. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2492,88 EUR (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit divi euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Dikļu ielas sarkanajās līnijās (105. grupa, 365. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0182), pie Dikļu ielas 49

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 5 bērzus ø 38, 44, 37, 36, 50 cm Rīgā, Dikļu ielas sarkanajās līnijās (105. grupa, 365. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0182), pie Dikļu ielas 49;
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 bērzus ø 44, 49 cm Rīgā, Dikļu ielas sarkanajās līnijās (105. grupa, 365. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0182), pie Dikļu ielas 49;
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Avotu ielā 6 (30. grupa, 101. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) – 1 robīniju ø 51 cm Rīgā, Avotu ielā 6 (30. grupa, 101. grunts).

7. Par koku ciršanu Rīgā, A. Deglava ielā 106 k-1 (71. grupa, 206. grunts), pie Zebiekstes ielas 1

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 nokaltušu bērzu ø 18 cm (celma caurmērs 24 cm), 1 kalstošu bērzu ø 16 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 bērzu ø 26 cm, 8 liepas ø 29, 36, 36/36, 28, 40, 32, 25, 38 cm Rīgā, A. Deglava ielā 106 k-1 (71. grupa, 206. grunts), pie Zebiekstes ielas 1;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.