APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 9 (27.02.2017.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Rīgas pilsētas Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 17 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 12 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (75. grupa, 738. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 9008) un par koku ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 21 (75. grupa, 858. grunts) saistībā ar pašapkalpošanās automazgātuves, degvielas un gāzes uzpildes stacijas būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 28/29 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (75. grupa, 738. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 9008);
 2. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 5 vītolus ø 71, 51/36/25, 29, 50, 65 cm, 1 kļavu ø 20 cm, 1 gobu ø 10/8/5/5/5 (celma caurmērs 56 cm) cm, 3 blīgznas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 16/14 (celma caurmērs 22 cm), 16/10/8 (celma caurmērs 27 cm) cm Rīgā, Liepājas ielā 21 (75. grupa, 858. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1838,92 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit astoņi euro, deviņdesmit divi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Sējas ielā 33 (106. grupa, 95. grunts) saistībā arautomazgātavas ar tirdzniecības platībām jaunbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 14 (celma caurmērs 21 cm) cm, 4 blīgznas ø 34, 15/18 (celma caurmērs 29 cm), 19/11 (celma caurmērs 37 cm), 28 cm, 1 robīniju ø 11/15/8 (celma caurmērs 26 cm) cm Rīgā, Sējas ielā 33 (106. grupa, 95. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 836,65 EUR (astoņi simti trīsdesmit seši euro, sešdesmit pieci cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par koku ciršanu saistībā ar noliktavu kompleksa būvniecību Rīgā, Kleistu ielā 24 (80. grupa, 2024. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 16 priedes ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 32, 13 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 20 cm), 22, 32, 25/15, 22, 16 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 20, 22, 21, 21, 23, 15 (celma caurmērs 21 cm) cm, 26 bērzus ø 41, 49, 40, 23, 22, 28, 37, 26, 30, 39, 34, 15 (celma caurmērs 20 cm), 35, 26, 41, 12/7 (celma caurmērs 20 cm), 27/25, 25, 35, 54, 40, 22, 18 (celma caurmērs 20 cm), 24, 17 (celma caurmērs 20 cm), 14/13/16/9 (celma caurmērs 30 cm) cm, 21 papeli ø 52, 41, 32, 28, 21, 35, 26, 18 (celma caurmērs 21 cm), 21, 22, 25, 18 (celma caurmērs 20 cm), 27, 32, 23, 29, 25/23, 25, 23, 23, 17 (celma caurmērs 20 cm) cm, 2 blīgznas ø 18 (celma caurmērs 28 cm), 34/32/26 cm, 1 ošlapu kļavu ø 14/13 (celma caurmērs 23 cm) cm, 2 robīnijas ø 12/9 (celma caurmērs 21 cm), 34/14/13/15 cm un 1 vītolu ø 17/16/13/17/10/10/10/10 (celma caurmērs 90 cm) cm Rīgā, Kleistu ielā 24 (80. grupa, 2024. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 10222,51 EUR (desmit tūkstoši divi simti divdesmit divi euro, piecdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību Rīgā, Ģipša ielā 4 (62. grupa, 2128. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 9 kļavas ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 18 cm (celma caurmērs 26 cm), 15/16 (celma caurmērs 27 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 24/30, 19 (celma caurmērs 23 cm), 21/10 cm, 20 cm un 5 gobas ø 15 cm (celma caurmērs 21 cm), 8/15 (celma caurmērs 25 cm), 22/24 cm, 18 (celma caurmērs 22 cm), 14/15 (celma caurmērs 24 cm) cm ciršanu Rīgā, Ģipša ielā 4 (62. grupa, 2128. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3022,18 EUR (trīs tūkstoši divdesmit divi euro, astoņpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.12.2016. lēmuma (protokols Nr. 51, 1.2.1. §) “Par koka ciršanu Rīgā, Cēres ielā 81 (106. grupa, 857. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0935)” atcelšanu

Nolemj:
atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.12.2016. lēmumu (protokols Nr. 51, 1.2.1. §) “Par koka ciršanu Rīgā, Cēres ielā 81 (106. grupa, 857. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0935)”.

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu saistībā ar jaunas dzīvojamās mājas un žoga būvniecību Rīgā, Brūžu ielā 2A (101. grupa, 2009. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 34, 24 cm Rīgā, Brūžu ielā 2A (101. grupa, 2009. grunts);
 2. atļaut cirst 1 papeli ø 89 cm un 3 kļavas ø 20/12/21, 19, 32 cm Rīgā, Brūžu ielā 2A (101. grupa, 2009. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1191,80 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit viens euro, astoņdesmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par koka ciršanu saistībā ar viena dzīvokļa mājas un garāžas būvniecību Rīgā, Lielupes ielā 40A (100. grupa, 2011. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, Lielupes ielā 40A (100. grupa, 2011. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 512,23 EUR (pieci simti divpadsmit euro, divdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par atteikumu atkārtoti organizēt publisko apspriešanu par koku ciršanu Rīgā, Upes ielā 1A (17. grupa, 67. grunts)

Nolemj:
atteikt atkārtoti organizēt publisko apspriešanu par koku ciršanu Rīgā, Upes ielā 1A (17. grupa, 67. grunts).

9. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Upes ielā 1A (17. grupa, 67. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 11 kļavas ø 62, 62, 72, 71, 65, 65, 65, 63, 61, 65, 61 cm, 1 osi ø 66 cm, 3 parastās liepas ø 54, 51, 55 cm, 1 ievu ø 36 cm Rīgā, Upes ielā 1A (17. grupa, 67. grunts);
 2. atļaut cirst 64 kļavas ø 72, 53, 33, 43, 40, 51, 58, 54, 49, 57, 56, 34, 27, 48, 27, 37/24, 28, 52, 18 (celma caurmērs 25 cm), 54, 46, 52, 41, 20, 48, 46, 51, 37, 63, 45, 61, 25, 25, 32, 17, 17 (celma caurmērs 24 cm), 56/62/39/50, 16/14 (celma caurmērs 34 cm), 19/18/11 (celma caurmērs 52 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 18/16 (celma caurmērs 37 cm), 17, 16 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 18/11 (celma caurmērs 32 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 17 (celma caurmērs 24 cm), 25/22, 15/11 (celma caurmērs 32 cm), 22, 43, 15/10 (celma caurmērs 30 cm), 46/64, 34, 16 (celma caurmērs 23 cm), 16/16/18/15 (celma caurmērs 55 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 25, 30, 34, 45, 47 cm, 1 osi ø 39 cm, 33 ošlapu kļavas ø 27/30/44, 47/11, 25, 48, 21, 19 (celma caurmērs 26 cm), 45, 13/13/11/11 (celma caurmērs 53 cm), 16/14/11/10 (celma caurmērs 57 cm), 18/17/17/14 (celma caurmērs 71 cm), 48, 18/17/17/14 (celma caurmērs 67 cm), 21/16, 25, 20, 20, 17 (celma caurmērs 23 cm), 23, 16 (celma caurmērs 22 cm), 36, 18 (celma caurmērs 25 cm), 39, 19 (celma caurmērs 27 cm), 23, 17 (celma caurmērs 24 cm), 36/28, 56/43, 17 (celma caurmērs 24 cm), 18/12 (celma caurmērs 37 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 15/15, 15/15 (celma caurmērs 39 cm), 20 cm, 8 zirgkastaņas ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 50, 28, 25, 23, 19 (celma caurmērs 27 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 27 cm) cm, 4 Holandes liepas ø 39, 48, 36, 39 cm, 37 parastās liepas ø 42, 52, 53, 46, 32, 41, 41, 35, 37, 28, 34, 28, 25, 23, 29, 28, 38, 34, 24, 25, 54, 52, 43, 18 (celma caurmērs 25 cm), 47, 31, 31/28, 23, 38, 28, 46, 19 (celma caurmērs 25 cm), 33, 30, 37, 29, 26 cm, 33 gobas ø 12/17 (celma caurmērs 32 cm), 34, 39, 49, 45, 19 (celma caurmērs 26 cm), 16/20, 15/13/11 (celma caurmērs 45 cm), 17 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 35, 23, 29/10, 27, 25, 18 (celma caurmērs 25 cm), 15/14/11 (celma caurmērs 43 cm), 17 (celma caurmērs 24 cm), 20, 19 (celma caurmērs 25 cm), 23, 19/15 (celma caurmērs 36 cm), 22, 17 (celma caurmērs 23 cm), 39/25/14, 31, 22, 15/10 (celma caurmērs 29 cm), 19/19 (celma caurmērs 43 cm), 19/17/12 (celma caurmērs 54 cm), 19/19 (celma caurmērs 45 cm), 30/27/27, 25 cm, 2 ozolus ø 71, 18 cm (celma caurmērs 26 cm), 2 tūjas ø 15/13/10 (celma caurmērs 43 cm), 21/23 cm, 4 baltajās robīnijas ø 38, 41, 38, 34 cm, 32 āra bērzus ø 48, 48, 18 (celma caurmērs 25 cm), 23, 45, 22/24, 21, 19 (celma caurmērs 25 cm), 42, 17 (celma caurmērs 22 cm), 27, 28, 22, 31, 17 (celma caurmērs 22 cm), 34, 46, 45, 28, 19 (celma caurmērs 25 cm), 24, 28, 19 (celma caurmērs 25 cm), 22, 17 (celma caurmērs 22 cm), 25, 25, 20, 18 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 27, 17 (celma caurmērs 23 cm) cm, 1 papīra bērzu ø 19/17 cm (celma caurmērs 51 cm), 2 blīgznas ø 24, 18 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Upes ielā 1A (17. grupa, 67. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 141577,23 EUR (viens simts četrdesmit viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit septiņi euro, divdesmit trīs centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

10. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 121 2488, pie Piedrujas ielas 3C

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.04.2017.

11. Par papildus informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar piebraucamo ceļu izbūvi Rīgā, Lēdurgas ielā 3 (68. grupa, 132. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.04.2017.

12. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar KTA konteinera tipa apakšstacijas būvniecību Rīgā, Rāmuļu ielā 29 (14. grupa, 102. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.03.2017.

13. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar ēkas pārbūvi Rīgā, Sprukstes ielā 2 (91. grupa, 2046. grunts; kadastra apzīmējums 0100 091 0261)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.03.2017.

14. Par koku ciršanu saistībā ar privātmājas būvniecību Rīgā, Zvejniekciema ielā 43 (120. grupa, 2622. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 4 priedes ø 39, 27, 30, 30/33 cm un 1 bērzu ø 17 (celma caurmērs 23 cm) cm, Rīgā, Zvejniekciema ielā 43 (120. grupa, 2622. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1430,00 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit euro, nulle centu);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

15. Par koka ciršanu saistībā ar iebraucamā ceļa izbūvi Rīgā, Vīgriežu ielā 8A (128. grupa, 2173. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 1 bērzu ø 18/16 (celma caurmērs 24 cm) cm, Rīgā, Vīgriežu ielā 8A (128. grupa, 2173. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 145,14 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro četrpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

16. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Aristida Briāna ielā 11 (24. grupa, 56. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 36/39 cm Rīgā, Aristida Briāna ielā 11 (24. grupa, 56. grunts).

17. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar ūdensvada pārbūvi Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 113 2253; kadastra apzīmējumu 0100 113 0286, pie Jaunciema gatves 269 un zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 113 2253

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.03.2017.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 2E (55. grupa, 4. grunts), Arkādijas parkā un Rīgā, Mazajā Nometņu ielā (57. grupa, 244. grunts), Kobes dārzā

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  1.1. 2 melnalkšņus ø 41, 42 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 2E (55. grupa, 4. grunts), Arkādijas parkā;
  1.2. 3 kļavas ø 49, 70, 50 cm Rīgā, Mazajā Nometņu ielā (57. grupa, 244. grunts), Kobes dārzā;
 2. atļaut cirst 1 melnalksni ø 41 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 2E (55. grupa, 4. grunts), Arkādijas parkā;
 3. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju

2. Par koku ciršanu Rīgā, Nometņu ielā 60B (57. grupa, 2036. grunts) un Nometņu ielā 60 k-1 (57. grupa, 2021. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1.1.   1 bērzu ø 51 cm un 2 kļavas ø 41, 42/40 cm Rīgā, Nometņu ielā 60B (57. grupa, 2036. grunts);
  1.2.   2 bērzus ø 47, 40 cm Rīgā, Nometņu ielā 60 k-1 (57. grupa, 2021. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 109,27 EUR (viens simts deviņi euro, divdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 54 (54. grupa, 75. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 58 cm Rīgā, Vienības gatvē 54 (54. grupa, 75. grunts);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 62 cm Rīgā, Vienības gatvē 54 (54. grupa, 75. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 282,30 EUR (divi simti astoņdesmit divi euro, trīsdesmit centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koka ciršanu Rīgā, Imantas 3. līnijā 4 (93. grupa, 106. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Imantas 3. līnijā 4 (93. grupa, 106. grunts), teritorijas kopšanas nolūkā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 111,55 EUR (viens simts vienpadsmit euro, piecdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Paltmales ielā 12 (75. grupa, 248. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 0690)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 36 cm un 1 liepu ø 66 cm Rīgā, Paltmales ielā 12 (75. grupa, 248. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 0690);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 382,47 EUR (trīs simti astoņdesmit divi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 078 0408, pie Rušonu ielas 3

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 65 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 078 0408, pie Rušonu ielas 3;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par papildus informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Lejas ielā 7 (25. grupa, 103. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.04.2017.

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stabu ielā 76 (32. grupa, 49. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.04.2017.

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ilzenes ielā 26 k-1 (13. grupa, 62. grunts; kadastra apzīmējums 0100 013 0058)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.03.2017.

10. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Aptiekas ielā 4 (16. grupa, 61. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 zirgkastaņas ø 80, 84, 69 cm, 1 ozolu ø 84 cm un 1 kļavu ø 72 cm Rīgā, Aptiekas ielā 4 (16. grupa, 61. grunts);
 2. atļaut cirst 2 liepas ø 57, 47 cm, 4 kļavas ø 35, 56, 41, 32 cm, Rīgā, Aptiekas ielā 4 (16. grupa, 61. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1220,25 EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro, divdesmit pieci centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 56 (114. grupa, 407. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 49 cm, Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 56 (114. grupa, 407. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 223,11 EUR (divi simti divdesmit trīs euro, vienpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par koku ciršanu Rīgā, Trīsciema 8. līnijā 18 (113. grupa, 2526. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 papeles ø 19 (celma caurmērs 24 cm), 34, 31 cm Rīgā, Trīsciema 8. līnijā 18 (113. grupa, 2526. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 152,98 EUR (viens simts piecdesmit divi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.