Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Kalēju ielā 64/66, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 003 0087) nodošanu publiskai apspriešanai

Versija drukāšanai
Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Kalēju ielā 64/66, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 003 0087) nodošanu publiskai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 07.03.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-3060-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kalēju ielā 64/66, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 21. marta līdz 2017. gada 18. aprīlim. Detālplānojuma publiskās apspriešanas prezentācija notiks: 29. martā plkst. 18:00 Old Riga Palace Hotel konferenču zālē, Minsterejas ielā 8/10, Rīgā.

Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

 • Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, darba dienās darba laikā:
  • Pirmdienās: 10:00 – 19:00
  • Otrdienās: 9:00 – 16:00
  • Trešdienās: 9:00 – 16:00
  • Ceturtdienās: 10:00 – 19:00
  • Piektdienās: 8:00 – 14:00;
 • interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā "Sabiedrības līdzdalība";
 • Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā "Sabiedrības līdzdalība";
 • Detālplānojuma teritorijā (izvietota publiskās apspriešanas planšete).

Atsauksmes iesniedzamas līdz 18.04.2017.:

 • Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
 • Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amata ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā, vai sūtot pa pastu;
 • Aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība";
 • Elektroniski portālā www.geolatvija.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Būvvaldē: pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Amatu ielā 4, Rīgā, 2. stāvā, vai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67012889.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Legzdiņš un partneri” reģ. Nr. 40103782571, Nīcgales ielā 12–96, Rīgā, LV-1035, e-pasts: info [at] legzdinsunpartneri [dot] lv, tālr. 67224522.

Lēmums
Planšete
Aptaujas anketa
Grafiskā daļa
Būvprojekts minimālā sastāvā