APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 21 (22.05.2017.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Ločmelis
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 11 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 11 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Krāsotāju ielā 8/10 (34. grupa, 152. grunts)

Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 3 kļavu ar celmu caurmēriem 23, 24, 32 cm, 3 papeļu ar celmu caurmēriem 17/15 cm (kopējais celma caurmērs 39 cm), 18/18 (kopējais celma caurmērs 47 cm), 17/12 (kopējais celma caurmērs 37 cm), kā arī 1 divstumbru papeles ø 28/28 cm viena stumbra ø 28 cm (zāģējuma vietā, aptuveni 0,3 m no zemes, minētā stumbra caurmērs ir 31 cm) Rīgā, Krāsotāju ielā 8/10 (34. grupa, 152. grunts) patvaļīgu ciršanu 1434,25 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit četri euro, divdsmit pieci centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu saistībā ar dzīvojamās mājas pārbūvi Rīgā, Mārupes ielā 12 (56. grupa, 39. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 0045)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 36 cm Rīgā, Mārupes ielā 12 (56. grupa, 39. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 0045) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 307,34 EUR (trīs simti septiņi euro, trīsdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas pārbūvi un palīgēkas būvniecību Rīgā, Zvejnieku ielā 5 (62. grupa, 97. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 13.06.2017. līdz 27.06.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 bērza ø 74 cm un 1 kļavas ø 51 cm ciršanu Rīgā, Zvejnieku ielā 5 (62. grupa, 97. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 07.06.2017. Ne vēlāk kā līdz 12.06.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 12.06.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Zvejnieku ielā 5, Zvejnieku ielas malā);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.07.2017.

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Piena ielā 11 (12. grupa, 79. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 20.06.2017. līdz 04.07.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 ošlapu kļavas ø 33/14 cm, 1 blīgznas ø 16/32/24 cm un 1 vītola ø 25/48/53 cm ciršanu Rīgā, Piena ielā 11 (12. grupa, 79. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 14.06.2017. Ne vēlāk kā līdz 19.06.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 19.06.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Piena ielas 11 žoga, ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.08.2017.

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzērbenes ielā 17 (115. grupa, 249. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.06.2017.

5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu Rīgā, Lāču ielā 9 (25. grupa, 59. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 06.06.2017. līdz 19.06.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 papeles ø 28/26 cm ciršanu Rīgā, Lāču ielā 9 (25. grupa, 59. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 30.05.2017. Ne vēlāk kā līdz 05.06.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 05.06.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, pie žoga Lāču ielā 9, ielas pusē);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.07.2017.

6. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 191 (26. grupa, 126. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 13.06.2017. līdz 27.06.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 5 liepu ø 33/31, 24/31, 21/30/31, 27/29, 31/33 cm ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 191 (26. grupa, 126. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 06.06.2017. Ne vēlāk kā līdz 12.06.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 12.06.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, pie ēkas Brīvības ielā 191 fasādes, Klijānu ielas pusē);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.07.2017.

7. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Tomsona ielā 2 (24. grupa, 179. grunts), Rīgā, Tomsona ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 2164. grunts), pie Tomsona ielas 4, Rīgā, Tomsona ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 2164. grunts), pie Tomsona ielas 13, un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 27.06.2017. līdz 10.07.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 liepas ø 30 cm Rīgā, Tomsona ielā 2 (24. grupa, 179. grunts), 1 liepas ø 37 cm Rīgā, Tomsona ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 2164. grunts), pie Tomsona ielas 4, 1 liepas ø 31 cm Rīgā, Tomsona ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 2164. grunts), pie Tomsona ielas 13, ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 20.06.2017. Ne vēlāk kā līdz 26.06.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 26.06.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, ietves tuvumā pie Tomsona ielas 4);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2017.

8. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ilūkstes ielā bez numura (71. grupa, 2388. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Ilūkstes ielā bez numura (71. grupa, 2388. grunts).

9. Par izbraukuma sēdes organizēšanu, papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Purvciema ielā 61 (71. grupa, 32. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.07.2017.

10. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zeltiņu ielas sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 071 9002, pie Jaunrozes ielas

Nolemj:
atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zeltiņu ielas sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 071 9002, pie Jaunrozes ielas.

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, K. Barona ielā 116A (35. grupa, 30. grunts; kadastra apzīmējums 0100 035 0130) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.06.2017.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Dikļu ielā 73 (105. grupa, 202. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 45/41/38 cm Rīgā, Dikļu ielā 73 (105. grupa, 202. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 564,59 EUR (pieci simti sešdesmit četri euro, piecdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (54. grupa, 47. grunts; kadastra apzīmējums 0100 054 0025), pie Vienības gatves 6

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 23/17 cm Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (54. grupa, 47. grunts; kadastra apzīmējums 0100 054 0025), pie Vienības gatves 6;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 182,12 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, divpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 60 (52. grupa, 180. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0162)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavas ø 25/15/36/23 cm 2 stumbrus ø 25/15 cm Rīgā, Bauskas ielā 60 (52. grupa, 180. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0162);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka stumbru ciršanu 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi);
 3. pirms koka stumbru ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Finiera ielā 6 (97. grupa, 13. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.06.2017.

5. Par koka ciršanu Rīgā, Dāliju ielas sarkanajās līnijās (105. grupa, 361. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0014), pie Dāliju ielas 20D

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 75 cm Rīgā, Dāliju ielas sarkanajās līnijās (105. grupa, 361. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0014), pie Dāliju ielas 20D;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā 52 (99. grupa, 177. grunts)

Nolemj:
atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu 1 kļavas ø 85 cm, 1 bērza ø 45 cm un 1 liepas ø 50/50 cm ciršanai Rīgā, Jūrkalnes ielā 52 (99. grupa, 177. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

7. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bukaišu ielā 6 (73. grupa, 98. grunts)

Nolemj:
atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu koka ciršanai Rīgā, Bukaišu ielā 6 (73. grupa, 98. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jaunpils ielā 20 (75. grupa, 2202. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.06.2017.

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 113 9999, kadastra apzīmējumu 0100 113 0023, Rūpnīcas ielas sarkanajās līnijās, pie ēkas Emmas ielā 26; zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 113 0020, kadastra apzīmējumu 0100 113 0356, Augusta Dombrovska un Rūpnīcas ielas krustojumā; zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 111 0322, kadastra apzīmējumu 0100 113 0025, Augusta Dombrovska ielas sarkanajās līnijās; zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 112 9999, Vecmīlgrāvja ielas sarkanajās līnijās

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.06.2017.

10. Par koku ciršanu Rīgā, Dārzaugļu ielā 6 (35. grupa, 10. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kalstošas papeles ø 52, 53 cm Rīgā, Dārzaugļu ielā 6 (35. grupa, 10. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 95,61 EUR (deviņdesmit pieci euro, sešdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jāņogu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0274, pret Jāņogu ielu 51

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 135 cm Rīgā, Jāņogu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0274, pret Jāņogu ielu 51.