APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 22 (29.05.2017.)

Versija drukāšanai
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Ločmelis
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 13 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 26 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 5B (62. grupa, 133. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.06.2017.

2. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar elektrolīnijas “Kurzemes loks” pārbūvi Rīgā, Baltegļu ielā 5 (80. grupa, 2030. grunts), Kurzemes prospektā bez numura (80. grupa, 2014. grunts) un Baltegļu ielā bez numura (80. grupa, 55. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0150)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.06.2017.

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar elektrolīnijas “Kurzemes loks” pārbūvi Rīgā, Baltegļu ielā 5 (80. grupa, 2030. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.06.2017.

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Starta ielā 6B (87. grupa, 2076. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.07.2017.

5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu Rīgā, Miera ielā 1 (23. grupa, 99. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 bērza ø 47 cm ciršanu Rīgā, Miera ielā 1 (23. grupa, 99. grunts), kas nav īsāka kā 10 darbdienas;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes ne vēlāk kā 5 darbdienas pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē, ne vēlāk kā 1 darbdienu pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, kā arī ne vēlāk kā 1 darbdienu pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju trešo no saskaņotajām planšetēm ne vēlāk kā 1 darbdienu pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, Miera ielas un Šarlotes ielas krustojuma tuvumā);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2017.

6. Par koku ciršanu saistībā ar esošo būvju nojaukšanu Rīgā, Patversmes ielā 18 (17. grupa, 24. grunts; kadastra apzīmējums 0100 017 0034)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 4 kļavas 36/20/22, 18 (celma caurmērs 22 cm), 22, 18/13/15/20 cm, 3 ošlapu kļavas 32, 22, 17/17 (celma caurmērs 25 cm) cm, 1 robīniju 10/14 (celma caurmērs 22 cm) cm, 2 gobas 46/30/30, 26/16 cm Rīgā, Patversmes ielā 18 (17. grupa, 24. grunts; kadastra apzīmējums 0100 017 0034);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3339,76 EUR (trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit deviņi euro, septiņdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Piena ielā 13 (12. grupa, 80. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 27.06.2017. līdz 03.07.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 vītola ø 43/41/45 cm un 1 ošlapu kļavas ø 18 (celma caurmērs 21 cm) cm ciršanu Rīgā, Piena ielā 13 (12. grupa, 80. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 20.06.2017. Ne vēlāk kā līdz 26.06.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 26.06.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.08.2017.

8. Par koku ciršanu saistībā ar Pareizticīgo baznīcas jaunbūvi Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 45 (111. grupa, 140. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 4 robīnijas ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 14 (celma caurmērs 25 cm), 32, 48/19 cm, 4 ošlapu kļavas ø 13/14/20/19/13/16/20, 14/14/16/15/16/17/15, 17/15/17 (celma caurmērs 32 cm), 15/18/16/19 (celma caurmērs 45 cm), 9 papeles ø 37/38, 37/36/38, 52/44, 17 (celma caurmērs 32 cm), 17/23, 21/17/33, 42, 34/39, 47/23 cm Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 45 (111. grupa, 140. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4299,34 EUR (četri tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi euro, trīsdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

9. Par koku ciršanu saistībā ar loģistikas centra piebraucamā ceļa izbūvi Rīgā, Ulbrokas ielā bez numura (92. grupa, 636. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 20 cm, 9 kļavas ø 38, 27, 18 (celma caurmērs 24 cm), 18/18/20, 17/12 (celma caurmērs 33 cm), 22, 19/20, 22, 17/10 (celma caurmērs 33 cm) 3 bērzus ø 36, 31, 51 cm, 5 egles ø 38, 42, 22, 40, 48 cm, 3 blīgznas ø 32, 20, 20 cm Rīgā, Ulbrokas ielā bez numura (92. grupa, 636. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4813,29 EUR (četri tūkstoši astoņi simti trīspadsmit euro, divdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

10. Par izbraukuma sēdes organizēšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar plānotā lielveikala ar autostāvvietām izbūvi Rīgā, Dzelzavas ielā 75B (71. grupa, 2437. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.07.2017.

11. Par koku ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 101 (31. grupa, 2027. grunts)

Nolemj:

 1. saistībā ar mākslas un pasākuma centra būvniecību:
  1.1. atļaut cirst 2 bērzus ø 28, 44 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 101 (31. grupa, 2027. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  1.2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 768,35 EUR (septiņi simti sešdesmit astoņi euro, trīsdesmit pieci centi);
  1.3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  2.1. atļaut cirst 3 bērzus ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 34 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 101 (31. grupa, 2027. grunts);
  2.2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 375,64 EUR (trīs simti septiņdesmit pieci euro, sešdesmit četri centi);
  2.3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 81 (122. grupa, 2002. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.07.2017.

13. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.04.2017. lēmuma (protokols Nr. 15, 1.2.4. §) “Par koku ciršanu saistībā ar trīs sociālo dzīvojamo māju ar Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru, dienas centru un veselības centru būvniecību Rīgā, Stūrmaņu ielā 31 k-2 (97. grupa, 175. grunts), Mežrozīšu ielā 41 (97. grupa, 161. grunts)” atcelšanu daļā par zaudējumu atlīdzības piemērošanu

Nolemj:
atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.04.2017. lēmumu (protokols Nr. 15, 1.2.4. §) “Par koku ciršanu saistībā ar trīs sociālo dzīvojamo māju ar Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru, dienas centru un veselības centru būvniecību Rīgā, Stūrmaņu ielā 31 k-2 (97. grupa, 175. grunts), Mežrozīšu ielā 41 (97. grupa, 161. grunts)” daļā par zaudējumu atlīdzības piemērošanu, svītrojot minētā lēmuma nolemjošās daļas 2. un 3. punktu.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 21 (61. grupa, 222. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 gobas ø 19 (celma caurmērs 28 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm) cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 21 (61. grupa, 222. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 163,91 EUR (viens simts sešdesmit trīs euro, deviņdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Torņakalna ielā 8 (54. grupa, 51. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 73 cm Rīgā, Torņakalna ielā 8 (54. grupa, 51. grunts), lai tiktu nodrošināta spožās skudras Lasius fuliginosus dzīvotnes pastāvēšana.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 186 (107. grupa, 515. grunts) un Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 107 2250, pie Vienības gatves 186

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1.1. 1 egli ø 46 cm Rīgā, Vienības gatvē 186 (107. grupa, 515. grunts);
  1.2. 5 egles ø 12 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm) cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 107 2250, pie Vienības gatves 186;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ormaņu ielā 32 (59. grupa, 112. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) – 1 bērzu ø 71 cm Rīgā, Ormaņu ielā 32 (59. grupa, 112. grunts).

5. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Sējas ielā 4 (106. grupa, 171. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 71 cm Rīgā, Sējas ielā 4 (106. grupa, 171. grunts).

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kristapa ielā 12 (60. grupa, 2018. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 4 bērzus ø 44, 29, 32, 32 cm un 1 balto apsi ø 73 cm Rīgā, Kristapa ielā 12 (60. grupa, 2018. grunts).

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunmoku ielā 22 (75. grupa, 24. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.06.2017.

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Drustu ielā 9 (105. grupa, 110. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.06.2017.

9. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 48 (53. grupa, 3. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.07.2017.

10. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Gaujas ielā 13 (87. grupa, 161. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.06.2017.

11. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Alberta ielā 11 (19. grupa, 94. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 58 cm Rīgā, Alberta ielā 11 (19. grupa, 94. grunts);
 2. atļaut cirst 3 ošlapu kļavas ø 47, 26, 24 cm Rīgā, Alberta ielā 11 (19. grupa, 94. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 55,21 EUR (piecdesmit pieci euro, divdesmit viens cents);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par koku ciršanu Rīgā, Langas ielā 19 (113. grupa, 2094. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 21, 18 (celma caurmērs 21 cm) cm Rīgā, Langas ielā 19 (113. grupa, 2094. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 177,58 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

13. Par koka ciršanu Rīgā, Ainažu ielā 4 (92. grupa, 205. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 40 cm Rīgā, Ainažu ielā 4 (92. grupa, 205. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

14. Par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 53 (13. grupa, 2038. grunts; kadastra apzīmējums 0100 013 0139)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 vītolus ø 44/32/56, 48/34/29/57 cm Rīgā, Ganību dambī 53 (13. grupa, 2038. grunts; kadastra apzīmējums 0100 013 0139);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 546,38 EUR (pieci simti četrdesmit seši euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

15. Par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 2. šķērslīnijā 22 (114. grupa, 16. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 32 cm un 1 ozolu ø 72 cm Rīgā, Jaunciema 2. šķērslīnijā 22 (114. grupa, 16. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 99,26 EUR (deviņdesmit deviņi euro, divdesmit seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

16. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka bojāšanu Rīgā, Maskavas ielā 145 (44. grupa, 126. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.07.2017.

17. Par koku ciršanu Rīgā, Eglaines ielā 1 (78. grupa, 123. grunts, kadastra apzīmējums 0100 078 0251)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kalstošas ošlapu kļavas ø 82, 50, 57 cm Rīgā, Eglaines ielā 1 (78. grupa, 123. grunts, kadastra apzīmējums 0100 078 0251);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 68,84 EUR (sešdesmit astoņi euro, astoņdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

18. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 091 9000, kadastra apzīmējumu 0100 091 9001, Brīvības gatves sarkanajās līnijās, pie krustojuma ar Krustabaznīcas ielu, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 048 9001, Fridriķa ielas sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 092 0675, kadastra apzīmējumu 0100 092 9004, Kaivas ielas sarkanajās līnijās, pret Kaivas ielu 45, 21 un 13

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.06.2017.

19. Par koku ciršanu Rīgā, Gdaņskas ielā 6 (84. grupa, 103. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 26, 17 (celma caurmērs 25 cm) cm un 2 liepas ø 40, 33 cm Rīgā, Gdaņskas ielā 6 (84. grupa, 103. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 399,32 EUR (trīs simti deviņdesmit deviņi euro, trīsdesmit divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

20. Par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 83 (63. grupa, 70. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 82 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 83 (63. grupa, 70. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 149,34 EUR (viens simts četrdesmit deviņi euro, trīsdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

21. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Lignuma ielā 2 (97. grupa, 2095. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 41 cm Rīgā, Lignuma ielā 2 (97. grupa, 2095. grunts).

22. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 100 9000, pie Lielupes ielas 1 k-4

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 papeles ø 43, 71 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 100 9000, pie Lielupes ielas 1 k-4;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

23. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sudrabu Edžus ielā 26 (84. grupa, 373. grupa)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.07.2017.

24. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dubnas ielā 2 (78. grupa, 164. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 25/26 cm Rīgā, Dubnas ielā 2 (78. grupa, 164. grunts).

25. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 078 2236, pie Aviācijas ielas 7

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 20 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 078 2236, pie Aviācijas ielas 7;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

26. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brēmenes ielā 21 (84. grupa, 2083. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.06.2017.