APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 24 (12.06.2017.)

Versija drukāšanai

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 24 (12.06.2017.)

Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Ločmelis
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 3 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 20 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Zvejnieku ielā 5 (62. grupa, 97. grunts) saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas pārbūvi un palīgēkas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 74 cm Rīgā, Zvejnieku ielā 5 (62. grupa, 97. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 157,94 EUR (viens simts piecdesmit septiņi euro, deviņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

2. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Imantas 8. līnijā bez numura (93. grupa, 469. grunts) un Imantas 8. līnijas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 9010)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2017.

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 191 (26. grupa, 126. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 5 liepas ø 33/31, 24/31, 21/30/31, 27/29, 31/33 cm Rīgā, Brīvības ielā 191 (26. grupa, 126.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 456,74 EUR (četri simti piecdesmit seši euro, septiņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koka ciršanu Rīgā, Apuzes ielā 43 (81. grupa, 390. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 81 cm Rīgā, Apuzes ielā 43 (81. grupa, 390. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 147,52 EUR (viens simts četrdesmit septiņi euro, piecdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu 5. līnijā 13 (82. grupa, 2593. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 49, 42 cm Rīgā, Beberbeķu 5. līnijā 13 (82. grupa, 2593. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 207,17 EUR (divi simti septiņi euro, septiņpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, Mežotnes ielā 8A (105. grupa, 407. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 38, 40 cm Rīgā, Mežotnes ielā 8A (105. grupa, 407. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 177,57 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielas sarkanajās līnijās (81. grupa, 169. grunts;

kadastra apzīmējums 0100 081 0191), pie Šampētera ielas 71A

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 45/38/33 cm Rīgā, Šampētera ielas sarkanajās līnijās (81. grupa, 169. grunts; kadastra apzīmējums 0100 081 0191), pie Šampētera ielas 71A;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mazajā Kandavas ielā 2 (76. grupa, 31. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 egli ø 38 cm Rīgā, Mazajā Kandavas ielā 2 (76. grupa, 31. grunts).

 

6. Par koku ciršanu Rīgā, Drustu ielā 9 (105. grupa, 110. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 123 cm un 1 bērzu ø 62 cm Rīgā, Drustu ielā 9 (105. grupa, 110. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 365,17 EUR (trīs simti sešdesmit pieci euro, septiņpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Laidzes ielā 5 (75. grupa, 407. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.07.2017.

8. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunmoku ielā 22 (75. grupa, 24. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.07.2017.

9. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 091 9000, kadastra apzīmējumu 0100 091 9001, Brīvības gatves sarkanajās līnijās, pie krustojuma ar Krustabaznīcas ielu, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 048 9001, Fridriķa ielas sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 092 0675, kadastra apzīmējumu 0100 092 9004, Kaivas ielas sarkanajās līnijās, pret Kaivas ielu 45, 21 un 13

Nolemj:

 

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1.1. 1 liepu ø 40 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 091 9000, kadastra apzīmējumu 0100 091 9001, Brīvības gatves sarkanajās līnijās, pie krustojuma ar Krustabaznīcas ielu;
  1.2. 1 ošlapu kļavu ø 75 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 048 9001, Fridriķa ielas sarkanajās līnijās;
  1.3. 4 kļavas ø 25, 15/18 (celma caurmērs 32 cm), 57, 42 cm, 1 ozolu ø 68 cm, 1 liepu ø 75 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 092 0675, kadastra apzīmējumu 0100 092 9004, Kaivas ielas sarkanajās līnijās, pret Kaivas ielu 45, 21 un 13;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 

10. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 061 0155, kadastra apzīmējumu 0100 061 2083, pie ēkas Daugavgrīvas ielā 42

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.08.2017.

11. Par koka ciršanu Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 9B (113. grupa, 2291. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 29/33 cm, Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 9B (113. grupa, 2291. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 282,30 EUR (divi simti astoņdesmit divi euro, trīsdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

12. Par koka ciršanu Rīgā, Zvejas ielā 39 (120. grupa, 352. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 38 cm Rīgā, Zvejas ielā 39 (120. grupa, 352. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 173,02 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro, divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par koka ciršanu Rīgā, Stabu ielā 76 (32. grupa, 49. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 38 cm Rīgā, Zvejas ielā 39 (120. grupa, 352. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 314,17 EUR (trīs simti četrpadsmit euro, septiņpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

14. Par koku ciršanu Rīgā, Bākas ielā bez numura (120. grupa, 2534. grunts), pie Bākas ielas 8

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 72, 78 cm Rīgā, Bākas ielā bez numura (120. grupa, 2534. grunts), pie Bākas ielas 8;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

15. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra Nr 0100 071 2385, pretī Andromedas gatvei 4

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 23/20 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra 0100 071 2385, pretī Andromedas gatvei 4;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

16. Par koku ciršanu Rīgā, Vangažu ielā 40A (92. grupa, 494. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 liepu ø 50 cm un 1 ošlapu kļavu ø 36/38 cm Rīgā, Vangažu ielā 40A (92. grupa, 494. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

17. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Bruņinieku ielā 10A (22. grupa, 118. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.07.2017.

18. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Stendera ielā 11 (84. grupa, 133. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.07.2017.

19. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Baibas ielā 2 (127. grupa, 173. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.07.2017.

20. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijā 10 (87. grupa, 102. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.08.2017.