APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 27 (03.07.2017.)

Versija drukāšanai

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 27 (03.07.2017.)
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 11 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 19 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Pērnavas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 027 2023, saistībā ar daudzfunkcionālas ēkas jaunbūvi Rīgā, Brīvības ielā 184

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 26 cm Rīgā, Pērnavas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 027 2023, pie Brīvības ielas 184;
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Pērnavas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 027 2023, pie Brīvības ielas 184 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 490,89 EUR (četri simti deviņdesmit euro, astoņdesmit deviņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, K. Barona ielā 116A (35. grupa, 30. grunts; kadastra apzīmējums 0100 035 0130)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 42 cm Rīgā, K. Barona ielā 116A (35. grupa, 30. grunts; kadastra apzīmējums 0100 035 0130).

3. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Laktas ielā 8 (17. grupa, 71. grunts, kadastra apzīmējums 0100 017 0050)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 3 Holandes liepas ø 61, 45, 23 cm, 11 parastās liepas ø 31, 21, 30, 38, 34, 27, 48, 46, 34, 45, 42 cm, 3 platlapu liepas ø 67, 64, 65 cm Rīgā, Laktas ielā 8 (17. grupa, 71. grunts, kadastra apzīmējums 0100 017 0050).

4. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Piena ielā 13 (12. grupa, 80. grunts)

Nolemj:
izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Piena ielā 13 (12. grupa, 80. grunts).

5. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu saistībā ar teritorijas labiekārtošanas darbiem Rīgā, Starta ielā 6B (87. grupa, 2076. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 76 cm Rīgā, Starta ielā 6B (87. grupa, 2076.grunts);
 2. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 2 liepu ø 653 cm Rīgā, Starta ielā 6B (87. grupa, 2076.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 554,92 EUR (pieci simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit divi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar esošās apbūves nojaukšanu un jaunu ēku būvniecību Rīgā, Sporta ielā 13/15 (24. grupa, 318. grunts) un Rīgā, Skanstes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 024 9014)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2017.

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kleistu ielā 39A (80. grupa, 2087. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.08.2017.

8. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dzērbenes ielā 17 (115. grupa, 249. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 32 cm Rīgā, Dzērbenes ielā 17 (115. grupa, 249. grunts).

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2028. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0483)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2017.

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kuģu ielā 28 (49. grupa, 2014. grunts; kadastra apzīmējums 0100 049 0177)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2017.

11. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 70 (75. grupa, 462. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.08.2017.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Aglonas ielā 39 (78. grupa, 296. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 27 cm Rīgā, Aglonas ielā 39 (78. grupa, 296.grunts) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par papildus informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu kas aug un atrodas Rīgā, Bruņinieku ielā 58/60 (29. grupa, 26. grunts), pie Stabu ielas 65 ēkas un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.09.2017.

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (91. grupa, 112. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.08.2017.

4. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Stendera ielā 11 (84. grupa, 133. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 priedes ø 40, 35, 42 cm Rīgā, Stendera ielā 11 (84. grupa, 133.grunts);
 2. atļaut cirst 2 priedes ø 26, 34 cm Rīgā, Stendera ielā 11 (84. grupa, 133.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Baibas ielā 2 (127. grupa, 173. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 22 cm un daudzstumbru priedes ø 15/20/12 cm 1 stumbru ø 20 cm Rīgā, Baibas ielā 2 (127. grupa, 173.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 191,23 EUR (viens simts deviņdesmit viens euro, divdesmit trīs centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Gaujas ielā 13 (87. grupa, 161. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Gaujas ielā 13 (87. grupa, 161.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 12,81 EUR (divpadsmit euro, astoņdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kr. Valdemāra ielā bez numura (24. grupa, 2076. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2017.

8. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kaukāza ielas sarkanajās līnijās (86. grupa, 311. grunts; kadastra apzīmējums 0100 086 0068), pie Kaukāza ielas 9

Nolemj:
atteikt atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Kaukāza ielas sarkanajās līnijās (86. grupa, 311. grunts; kadastra apzīmējums 0100 086 0068), pie Kaukāza ielas 9.

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Baltāsbaznīcas ielā 38 (111. grupa, 839. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2017.

10. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Malienas ielā 3A (122. grupa, 326. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.09.2017.

11. Par koka ciršanu Rīgā, Airu ielā 80 (120. grupa, 1048. grunts; kadastra apzīmējums 0100 120 0244)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, Airu ielā 80 (120. grupa, 1048.grunts; kadastra apzīmējums 0100 120 0244);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 88,79 EUR (astoņdesmit astoņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 48 (76. grupa, 122. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 60 cm Rīgā, Volguntes ielā 48 (76. grupa, 122.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

13. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brūžu ielā 19 (100. grupa, 56. grunts) un zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 100 9003, Ādama ielas sarkanajās līnijās, pie ēkas Brūžu ielā 19

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.08.2017.

14. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 5. līnijā 8 (113. grupa, 46. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2017.

15. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ielejas ielā 44 (108. grupa, 164. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2017.

16. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Penkules ielā 5 (106. grupa, 259. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2017.

17. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Duntes ielā 28 (17. grupa, 44. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) – 1 ozolu ø 124 cm Rīgā, Duntes ielā 28 (17. grupa, 44. grunts).

18. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 082 0720, kadastra apzīmējumu 0100 082 0719, pie ēkas Dubultu ielā 23, Putnu ielā 2 (73. grupa, 3. grunts), zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 080 2196, pie ēkas Kurzemes prospektā 20, Āpšu ielā 1 (53. grupa, 249. grunts), zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 066 0027, pie ēkas Grodņas ielā 10

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2017.

19. Par papildu informācijas iesniegšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sabiles ielā 5 (59. grupa, 103. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.08.2017.