APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 33

Versija drukāšanai
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 33 (14.08.2017.)
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Kondrāte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 7 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 24 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu saistībā ar satiksmes pārvada izbūvi starp Imantu un Zolitūdi

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9006. grunts); Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 2388. grunts); Jūrmalas gatvē bez numura (82. grupa, 270. grunts); Anniņmuižas bulvāra sarkanajās līnijās (82. grupa, 256. grunts); Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (93. grupa, 87. grunts); Jūrmalas gatvē 80 (82. grupa, 14. grunts); Jūrmalas gatvē 78A (82. grupa, 249. grunts); zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 082 2212; Akāciju ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9009. grunts); Rostokas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 212. grunts); Jūrmalas gatvē bez numura (93. grupa, 27. grunts); Jūrmalas gatvē 78D (93. grupa, 344. grunts); Rostokas ielā 61 (93. grupa, 2232. grunts); Rostokas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 85. grunts); Anniņmuižas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 121. grunts); Anniņmuižas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 2181. grunts).

 

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar siltumtīklu pārbūvi Rīgā, Parādes ielā 14 (103. grupa, 188. grunts), Lēpju ielā 5 (103. grupa, 2040. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.09.2017.

 

3. Par koka ciršanu Rīgā, Sakas ielā 18 (80. grupa, 234. grunts) saistībā ar dzīvojamās mājas izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst un 1 gobu ø 57 cm Rīgā, Sakas ielā 18 (80. grupa, 234.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 486,62 EUR (četri simti astoņdesmit seši euro, sešdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu saistībā ar siltumtīklu pārbūvi Rīgā, Zeļļu ielā 8 (57. grupa, 46. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.09.2017.

 

5. Par koku ciršanu Rīgā, A. Deglava ielā 161 (92. grupa, 662. grunts) saistībā ar ieejas bloka uz birojiem izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 piramidālās papeles ø 27, 25, 18/12 cm (celma caurmērs 34 cm) Rīgā, A. Deglava ielā 161 (92. grupa, 662.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 280,02 EUR (divi simti astoņdesmit euro, divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par koka ciršanu saistībā ar žoga izbūvi Rīgā, Lāču ielā 9 (25. grupa, 59. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 28/26 cm Rīgā, Lāču ielā 9 (25. grupa, 59.grunts) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 461,01 EUR (četri simti sešdesmit viens euro, viens cents).

 

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar satiksmes pārvada “Rīga – Skulte” ar pieslēgumiem pie Viestura prospekta un Tvaika ielas izbūvi Rīgā, Tvaika ielā, Sliežu ielā, Saulgriežu ielā, Viestura prospektā

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.11.2017.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Brūžu ielā 6 (101. grupa, 145. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 53 cm Rīgā, Brūžu ielā 6 (101. grupa, 145. grunts).

2. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 040 2024, pie Firsa Sadovņikova ielas skvēra

Nolemj:

atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) 1 Holandes liepu ø 80 cm (stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla 268 cm) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 040 2024, pie Firsa Sadovņikova ielas skvēra.

 

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kleistu ielā 18C (80. grupa, 2293. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.09.2017.

 

4. Par koka ciršanu Rīgā, Baložu ielā 19 (60. grupa, 73. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 58 cm Rīgā, Baložu ielā 19 (60. grupa, 73.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 264,09 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par koka ciršanu Rīgā, Liedes ielā 20 (99. grupa, 773. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 33 cm Rīgā, Liedes ielā 20 (99. grupa, 773.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 150,26 EUR (viens simts piecdesmit euro, divdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Lucavsalas ielā bez numura (51. grupa, 172. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) – 1 vītolu ø 125 cm Rīgā, Lucavsalas ielā bez numura (51. grupa, 172. grunts).

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 093 2176, pie Salgales ielas 34 un Rīgā, Daugavgrīvas ielā 25 (61. grupa, 31. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai:
  1.1. 1 kalstošu melnalksni ø 47 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 093 2176, pie Salgales ielas 34;
  1.2. 4 kalstošas kļavas ø 27, 21, 18 (celma caurmērs 23 cm), 23/22 cm un 1 kalstošu gobu ø 22 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 25 (61. grupa, 31.grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9006) un Rīgā, Jūrmalas gatvē 120 (82. grupa, 328. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.09.2017.

 

9. Par papildus informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 42 (61. grupa, 141. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.09.2017.

10. Par koku ciršanu Rīgā, Andromedas gatvē 11 (71. grupa, 2234. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 papeles ø 35, 39, 51/36, 27 cm, Rīgā, Andromedas gatvē 11 (71. grupa, 2234.grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par papildus informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Pūces ielā 17

(71. grupa, 342. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.10.2017.

 

12. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 071 0197, pie Augusta Deglava ielas 57

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 papeles ø 82, 68, 72 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 071 0197, pie Augusta Deglava ielas 57;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 404,32 EUR (četri simti četri euro, trīsdesmit divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par koka ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 39 (70. grupa, 2300. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 26/24/20/17/17/12 cm Rīgā, Stirnu ielā 39 (70. grupa, 2300.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 264,08 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

14. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dravnieku ielā 8 (121. grupa, 2708. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 piramidālo papeli ø 75 cm Rīgā, Dravnieku ielā 8 (121. grupa, 2708. grunts).

15. Par koku ciršanu Rīgā, Sliežu ielā 5A (17. grupa, 2061. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 zirgkastaņas ø 31, 36, 39, 26, 32 cm un 2 robīnijas ø 20, 22 cm Rīgā, Sliežu ielā 5A (17. grupa, 2061.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1124,64 EUR (viens tūkstotis viens simts divdesmit četri euro, sešdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

16. Par koka ciršanu Rīgā, Sudrabu Edžus ielā 13 (84. grupa, 168. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu priedi ø 44 cm Rīgā, Sudrabu Edžus ielā 13 (84. grupa, 168.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 40,07 EUR (četrdesmit euro, septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

17. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, K. Valdemāra ielā bez numura (24. grupa, 2076. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 52 cm, 1 bērzu ø 47 cm un 3 egles ø 33, 38, 21 cm Rīgā, K. Valdemāra ielā bez numura (24. grupa, 2076. grunts).

 

18. Par administratīvās lietas izbeigšanupar koku ciršanu Rīgā, Launkalnes ielā 2 (89. grupa, 374. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Launkalnes ielā 2 (89. grupa, 374. grunts).

 

19. Par koku ciršanu Rīgā, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 018 2097), pie Pulkveža Brieža ielas 12

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 liepas ø 29, 27 cm Rīgā, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 018 2097), pie Pulkveža Brieža ielas 12;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

20. Par koku ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielā 14 (120. grupa, 102. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 40, 24/23 cm, 3 kļavas ø 19 (celma caurmērs 26 cm), 18 (celma caurmērs 27 cm), 21 cm, 3 bērzus ø 43, 55, 40 cm, 1 apsi ø 21 cm, 1 liepu ø 36 cm Rīgā, Mazsalacas ielā 14 (120. grupa, 120.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1176,54 EUR (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit seši euro, piecdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

21. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanupar koku ciršanu Rīgā, Kāpu prospektā 6 (120. grupa, 30. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.09.2017.

22. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzirnupes iela 3 (92. grupa, 2181. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.09.2017.

23. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 106 (91. grupa, 101. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.10.2017.

24. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielā 8A (120. grupa, 177. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.09.2017.