APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 35

Versija drukāšanai
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 35 (28.08.2017.)
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja vietniece J. Kotello
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpumu izskatīšana;
 • 7 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 23 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 32 (111. grupa, 121. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 liepu ø 44, 48 cm Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 32 (111. grupa, 121. grunts) patvaļīgu ciršanu 532,62 EUR (pieci simti trīsdesmit divi euro, sešdesmit divi centi).

 

2. Par koku patvaļīgu ciršanu Rīgā, Salaspils ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 072 9007, posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 4C

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 6 zirgkastaņas ar celma caurmēriem 65, 66, 41, 46, 60, 38 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Salaspils ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 072 9007, posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 4C 2219,67 EUR (divi tūkstoši divi simti deviņpadsmit euro, sešdesmit septiņi centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Uguns ielas sarkanajās līnijās (127. grupa, 9999. grunts;

kadastra apzīmējums 0100 127 0103), pie Uguns ielas 1

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 47 cm Rīgā, Uguns ielas sarkanajās līnijās (127. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 127 0103), pie Uguns ielas 1, pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 401,25 EUR (četri simti viens euro, divdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu saistībā ar iebrauktuves pārbūvi un autostāvvietu izbūvi Rīgā, Miera ielā 25 (23. grupa, 73. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 20, 42, 47 cm un 1 pīlādzi ø 25 cm Rīgā, Miera ielā 25 (23. grupa, 73.grunts);
 2. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 2 bērzus ø 25/21/24/22, 44 cm Rīgā, Miera ielā 25 (23. grupa, 73.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1451,33 EUR (viens tūkstotis četri simti piecdesmit viens euro, trīsdesmit trīs centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par koka ciršanu saistībā ar biroju ēkas jaunbūvi Rīgā, Miera ielā 1 (23. grupa, 99. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Miera ielā 1 (23. grupa, 99.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 501,56 EUR (pieci simti viens euro, piecdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par koku ciršanu saistībā ar ekspozīcijas “Āfrikas savanna” būvniecību Rīgā, Meža prospektā 1 (94. grupa, 267. grunts)

Nolemj:

1. saistībā ar ekspozīcijas “Āfrikas savanna” būvniecību:

1.1. atļaut cirst 6 priedes ø 35, 38, 50, 58, 67, 69 cm, 1 sarkano ozolu ø 21/22 cm Rīgā, Meža prospektā 1 (94. grupa, 267. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;

2. saistībā ar teritorijas kopšanu:

2.1. atļaut cirst 2 melnalkšņus ø 17/16 (celma caurmērs 28 cm), 21 cm, 2 kļavas ø 20, 61 cm Rīgā, Meža prospektā 1 (94. grupa, 267. grunts);

2.2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par koka ciršanu Rīgā, Salaspils ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 072 9007, pret Salaspils ielu 4A, saskaņā ar Salaspils ielas pārbūvi saistībā ar izmaiņām transporta pieslēguma izbūvei pie daudzfunkcionālā centra “Akropole” Rīgā, Maskavas ielā 257

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 30/29/27/20/20 cm Rīgā, Salaspils ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 072 9007, pret Salaspils ielu 4A pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 430,28 EUR (četri simti trīsdesmit euro, divdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 75B (71. grupa, 2437. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.09.2017.

 

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu saistībā ar siltumtīklu pārbūvi Rīgā, Zeļļu ielā 8 (57. grupa, 46. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.09.2017.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pētersalas ielā 9 (11. grupa, 49. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.10.2017.

2. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Malienas ielā 3A (122. grupa, 326. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 45 cm un 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Malienas ielā 3A (122. grupa, 326.grunts);
 2. atļaut cirst 1 ievu ø 20/14/16 cm, 5 asās egles ø 24, 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 25, 16 (celma caurmērs 23 cm) cm un 1 bērzus ø 50 cm, Rīgā, Malienas ielā 3A (122. grupa, 326.grunts).
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 382 (92. grupa, 2564. grunts), Brīvības gatvē 372 (92. grupa, 13. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0525) un Šmerļa ielā 1 (92. grupa, 21. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst: 1.1. 1 liepu ø 52 cm un 1 bērzu ø 24 cm Rīgā, Brīvības gatvē 382 (92. grupa, 2564.grunts); 1.2. 1 ošlapu kļavu ø 21/17 cm Rīgā, Brīvības gatvē 372 (92. grupa, 13.grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0525); 1.3. 1 ošlapu kļavu ø 21/14 cm Rīgā, Šmerļa ielā 1 (92. grupa, 21.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 424,37 EUR (četri simti divdesmit četri euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par koka ciršanu Rīgā, Ganību dambī 36 (14. grupa, 32. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 83 cm Rīgā, Ganību dambī 36 (14. grupa, 32.grunts), teritorijas kopšanas nolūkā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 151,17 EUR (viens simts piecdesmit viens euro, septiņpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Jaunciema 2. šķērslīnijā 21 (114. grupa, 15. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.10.2017.

 

6. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 027 0012, starp Brīvības ielu 146 un K. Barona ielu 99C un Rīgā, K. Barona ielā 99C (27. grupa, 2015. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei: 1.1. 2 papeles ø 50, 51 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 027 0012, starp Brīvības ielu 146 unBarona ielu 99C; 1.2. 1 papeli ø 32 cm Rīgā, K. Barona ielā 99C (27. grupa, 2015.grunts);

2.pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 42 (29. grupa, 98. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 osi ø 42/25 cm, 1 kļavu ø 56 cm, 1 ozolu ø74 cm Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 42 (29. grupa, 98.grunts);
 2. atļaut cirst 1 osi ø 71 cm Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 42 (29. grupa, 98.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 808,19 EUR (astoņi simti astoņi euro, deviņpadsmit centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 186 (37. grupa, 2001. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 03.10.2017. līdz 16.10.2017. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 vītolu ø 31, 40, 53 cm ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 186 (37. grupa, 2001.grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 26.09.2017. Ne vēlāk kā līdz 02.10.2017. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.10.2017. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Brīvības ielas 186 ēkas fasādes, vai žoga, Brīvības ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.11.2017.

9. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Brīvības ielā 152 (27. grupa, 27. grunts)

un Rīgā, Ērgļu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 027 2022, pie Brīvības ielas 152

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus, kas aug Rīgā, Brīvības ielā 152 (27. grupa, 27. grunts) un Rīgā, Ērgļu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 027 2022, pie Brīvības ielas 152.

 

10. Par papildus informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 72 (31. grupa, 36. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.10.2017.

 

11. Par koku ciršanu Rīgā, Līksnas ielā 22 (46. grupa, 11. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 papeles ø 47, 50, 51/50 cm Rīgā, Līksnas ielā 22 (46. grupa, 11.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 360,61 EUR (trīs simti sešdesmit euro, sešdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

12. Par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 50 (56. grupa, 262. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst bērzus ø 26, 56 cm Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 50 (56. grupa, 262.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 37,34 EUR (trīsdesmit septiņi euro, trīsdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Alīses ielā 19 (60. grupa, 347. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.10.2017.

 

14. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9006), pie Jūrmalas gatves 156C

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.10.2017.

15. Par atteikumu atļaut koka ciršanu Rīgā, Codes ielā 10D (106. grupa, 2180. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 17 (celma caurmērs 27 cm) cm Rīgā, Codes ielā 10D (106. grupa, 2180. grunts).

 

16. Par koka ciršanu Rīgā, Lielirbes ielā 29 (75. grupa, 2005. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 0703)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm cm Rīgā, Lielirbes ielā 29 (75. grupa, 2005.grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 0703);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 104,72 EUR (viens simts četri euro, septiņdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

17. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (93. grupa, 412. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9012), pie Kārļa Ulmaņa gatves 182

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.09.2017.

 

18. Par koka ciršanu Rīgā, Spirgus ielā 8 (75. grupa, 2287. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 60 cm cm Rīgā, Spirgus ielā 8 (75. grupa, 2287.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

19. Par koka ciršanu Rīgā, Bātas ielā 13 (107. grupa, 92. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 19/20 cm Rīgā, Bātas ielā 13 (107. grupa, 92.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 88,79 EUR (astoņdesmit astoņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

20. Par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 63B (75. grupa, 2025. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 40, 35, 37, 38 cm Rīgā, Ventspils ielā 63B (75. grupa, 2025.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 341,48 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

21. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 32A (58. grupa, 90. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.09.2017

22. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 103 0021, kadastra apzīmējumu 0100 103 0009, Valentīna Pikuļa alejas sarkanajās līnijās

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.09.2017.

23. Par papildu informācijas iesniegšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 58 (75. grupa, 15. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.10.2017.