11.09.2017.Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.37 lēmumi

Versija drukāšanai
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 37 (11.09.2017.)
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Ločmelis
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenās ainavu arhitektes – teritorijas plānotājas p.i. K. Švarca
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 16 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 25 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Velmes ielā 2 (84. grupa, 270. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 30 cm Rīgā, Velmes ielā 2 (84. grupa, 270. grunts) patvaļīgu ciršanu 128,06 EUR (viens simts divdesmit astoņi euro, seši centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu saistībā ar ēkas pārbūvi Rīgā, Cēsu ielā 3 (26. grupa, 2015. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 36/25/28 cm Rīgā, Cēsu ielā 3 (26. grupa, 2015.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 949,77 EUR (deviņi simti četrdesmit deviņi euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar Murjāņu un Strazdumuižas ielu pārbūvi

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.11.2017.

 

3. Par koka ciršanu saistībā ar savrupmājas būvniecību Rīgā, Malienas ielā 24 (124. grupa, 174. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 34 cm Rīgā, Malienas ielā 24 (124. grupa, 174.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 290,27 EUR (divi simti deviņdesmit euro divdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Avotu ielā 68 (37. grupa, 38. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Avotu ielā 68 (37. grupa, 38. grunts).

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kafejnīcu būvniecību Rīgā, Augusta Deglava ielā 4 (37. grupa, 108. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.10.2017.

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Latgales ielā bez numura (121. grupa, 2880. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Latgales ielā bez numura (121. grupa, 2880. grunts).

7. Par koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar komercplatībām būvniecību Rīgā, Tīnūžu ielā 1A (121. grupa, 306. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 18 cm (celma caurmērs ø 23 cm), 19 cm (celma caurmērs ø 23 cm) Rīgā, Tīnūžu ielā 1A (121. grupa, 306.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 315,88 EUR (trīs simti piecpadsmit euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par koka ciršanu saistībā ar mazstāvu daudzdzīvokļu ēku būvniecību Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 82 (90. grupa, 11. grunts, kadastra apzīmējums 0100 090 0082)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 18 cm (celma caurmērs ø 26 cm) Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 82 (90. grupa, 11.grunts, kadastra apzīmējums 0100 090 0082) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 76,84 EUR (septiņdesmit seši euro, astoņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 49 (13. grupa, 122. grunts,

kadastra apzīmējums 0100 013 0114)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.11.2017.

10. Par koku ciršanu saistībā ar veloceļa “Imanta – Daugavgrīva” izbūvi Kleistu ielā, Mazajā Kleistu ielā, Lielajā ielā, Flotes ielā, Lēpju ielā

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 8 papeles ø 35/22/22/25/16/16/28/18/20, 95, 16 (celma caurmērs 22 cm), 83, 24, 73, 42, 41 cm, 3 ošlapu kļavas ø 37, 36, 49 cm, 1 liepu ø 53 cm, 4 vītolus ø 48, 68/59/50, 36/48/39, 41/33/16/21/18 cm, 1 vilkābeli ø 9/14 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Lēpju ielas sarkanajās līnijās (109. grupa, 3.grunts; kadastra apzīmējums 0100 109 0004);
  1.2.12 vītolus ø 53, 39, 44, 38/33/22/27, 47, 57/69, 56, 65/44, 43/50/50, 20/18/15/15/15/15, 27/18/18/10/10/10, 49/20/20/9/9/9/9 cm, 1 papeli ø 110 cm Rīgā, Lēpju ielas sarkanajās līnijās (103. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0012);
  1.3. 5 vītolus ø 21/19, 60, 25/38/27, 49/55/30/53, 83 cm, 3 baltalkšņus ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 26, 29 cm, 3 bērzus ø 44, 28, 40 cm Rīgā, Lēpju ielas sarkanajās līnijās (103. grupa, 242. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0169);
  1.4. 32 bērzus ø 53, 20, 23, 25/22, 28, 28, 37, 40, 30, 37, 39, 32, 26, 42, 28, 35, 36, 43, 25, 34, 30, 47, 31, 45, 25, 43, 33, 30, 24, 25, 27, 34, 1 liepu ø 37 cm, 8 kļavas ø 17/15 (celma caurmērs 20 cm), 26, 16/10 (celma caurmērs 20 cm), 27, 27, 28, 18/17 (celma caurmērs 27 cm), 33/31 cm, 1 vītolu ø 49 cm Rīgā, Flotes ielas sarkanajās līnijās (103. grupa, 2062. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0249);
  1.5. 1 kļavu ø 29 cm Rīgā, Birzes ielā 15 (103. grupa, 2063. grunts);
  1.6. 2 papeles ø 69, 57 cm, 2 melnalkšņus ø 57, 58 cm, 2 vītolus ø 39/60/27, 29/15 cm, 1 kļavu ø 25 cm, 2 priedes ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 30 cm, 7 bērzus ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 22 cm), 20/16, 20, 15 (celma caurmērs 20 cm), 26, 15 (celma caurmērs 20 cm) cm, 3 liepas ø 67, 51, 56 cm Rīgā, Lielās ielas sarkanajās līnijās (110. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 9001);
  1.7. 16 liepas ø 37, 26, 45, 45, 35, 25, 28, 22, 25, 18 (celma caurmērs 21 cm), 37, 20, 35, 19 (celma caurmērs 24 cm), 43, 29 cm, 23 priedes ø 44/51, 47/35, 34, 17 (celma caurmērs 23 cm), 43, 29/31, 15 (celma caurmērs 20 cm), 23/25, 22, 20, 16 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 48, 24, 20, 25, 30, 31, 27, 31, 22, 35, 32 cm, 2 bērzus ø 34, 26 cm, 2 blīgznas ø 17 (celma caurmērs 25cm), 17/16/9 (celma caurmērs 50 cm) cm, 1 baltalksni ø 17 (celma caurmērs 21 cm) cm Rīgā, Lielās ielas sarkanajās līnijās (110. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 0028);
  1.8. 85 priedes ø 22/24, 29, 19 (celma caurmērs 23 cm), 29, 26, 26, 34, 28, 30, 35, 24, 26, 26, 24, 27, 43, 27, 21, 35, 37, 29, 42, 33, 42, 29, 25, 32, 27, 47, 34, 34, 24, 32, 23, 18 (celma caurmērs 26 cm), 24, 33, 28, 23, 21, 30, 25, 40, 45, 17 (celma caurmērs 25 cm), 30, 47, 31, 17 (celma caurmērs 25 cm), 30, 30, 30, 31, 38, 31, 36, 33, 33, 38, 28, 36, 21, 31, 30, 45, 40, 43, 36, 28, 30, 30, 27, 25, 19 (celma caurmērs 21 cm), 45, 43, 29, 39, 40, 46, 34/30/39, 35, 23, 25, 43 cm, 4 bērzus ø 33, 15/16 (celma caurmērs 32 cm), 31, 18 (celma caurmērs 25 cm), 1 baltalksni ø 15 (celma caurmērs 25 cm) cm, 2 papeles ø 21, 14 (celma caurmērs 21 cm) cm Rīgā, Mazajā Kleistu ielā 10 (110. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 0107);
  1.9. 11 priedes ø 32, 33, 30, 39, 15 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 23 cm), 38, 19 (celma caurmērs 22 cm), 28, 16 (celma caurmērs 20 cm), 46 cm, 9 bērzus ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 11 (celma caurmērs 20 cm), 12 (celma caurmērs 22 cm), 21, 14 (celma caurmērs 23 cm), 29, 13 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 28 cm, 4 apses ø 17 (celma caurmērs 25 cm), 17/18 (celma caurmērs 26 cm), 15 (celma caurmērs 23 cm), 26 cm Rīgā, Kleistu ielas sarkanajās līnijās (104. grupa, 205. grunts; kadastra apzīmējums 0100 104 0204);
  1.10. 1 papeli ø 20 cm, 13 kļavas ø 23/20, 24/11, 17/18 (celma caurmērs 26 cm), 20, 21, 18/20, 30, 16 (celma caurmērs 23 cm), 21, 22/19/7/12, 22, 12/16 (celma caurmērs 27 cm), 14/9 (celma caurmērs 20 cm) cm, 9 bērzus ø 27, 21, 23, 25/27, 21, 25, 29, 23, 29 cm, 2 ošlapu kļavas ø 17 (celma caurmērs 28 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm) cm, 1 ozolu ø 26 cm Rīgā, Kleistu ielas sarkanajās līnijās (104. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 104 0022);
  1.11. 1 priedi ø 19 (celma caurmērs 23 cm) cm, 3 bērzus ø 25, 19 (celma caurmērs 26 cm) 17 (celma caurmērs 23 cm) cm, 9 blīgznas ø 21, 27/14, 23/23, 23, 23/18/17/19, 12/19 (celma caurmērs 30 cm), 23/17/22, 18 (celma caurmērs 24 cm), 22 cm, 6 papeles ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 21, 38 cm, 4 melnalkšņus ø 28, 27, 47, 52 cm Rīgā, Kleistu ielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0011);
  1.12. 3 melnalkšņus ø 26, 41, 61 cm Rīgā, Buļļu ielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 2300. grunts);
  1.13. 1 vītolu ø 65 cm, 1 kļavu ø 17/12/13/14 (celma caurmērs 38 cm) cm, 1 pīlādzi ø 9/8/5/5 (celma caurmērs 25 cm) cm Rīgā, Kleistu ielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 2073. grunts);
  1.14. 1 blīgznu ø 22/20 cm, 1 ošlapu kļavu ø 19/22/22/17/14/16/19/14 cm, 4 liepas ø 33, 28, 29, 31 cm Rīgā, Kleistu ielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 994. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0006);
  1.15. 11 vītolus ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 24/20/19/17/15, 12 (celma caurmērs 23 cm), 29, 9/14 (celma caurmērs 29 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 17/16/21 , 23/9/24/34/32, 24/24/23/14/34/19/11, 14/8/15/7/23/9/14/7, 33 cm, 1 bērzu ø 5/18 (celma caurmērs 28 cm) cm, 1 apsi ø 32 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 110 2109, pie Buļļupes.

11. Par koka ciršanu saistībā ar siltumtīklu pārbūvi Rīgā, Zeļļu ielā 8 (57. grupa, 46. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Zeļļu ielā 8 (57. grupa, 46.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 192,09 EUR (viens simts deviņdesmit divi euro, deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

12. Par koka ciršanu Rīgā, Dāliju ielā 21A (105. grupa, 2208. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 36 cm Rīgā, Dāliju ielā 21A (105. grupa, 2208.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 307,34 EUR (trīs simti septiņi euro, trīsdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

13. Par koku ciršanu Rīgā, Graudu ielā 10 (73. grupa, 32. grunts), Graudu ielā bez numura (73. grupa, 2070. grunts) un Graudu ielā bez numura (73. grupa, 2151. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 4 bērzus ø 13/10 (celma caurmērs 27 cm), 18 (celma caurmērs 31 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 13/8 (celma caurmērs 22 cm) cm, 1 ošlapu kļavu ø 15 (celma caurmērs 20 cm) cm, 1 kļavu ø 18 (celma caurmērs 23 cm) cm un 1 vītolu ø 20/16/18/13/10 cm Rīgā, Graudu ielā 10 (73. grupa, 32.grunts);
  1.2. 8 kļavas ø 66/47/54/23, 71, 25, 21, 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 36/22 cm Rīgā, Graudu ielā bez numura (73. grupa, 2070. grunts);
  1.3. 4 kļavas ø 27, 25/13, 27/11/11, 21 cm, 10 ošlapu kļavas ø 15/14 (celma caurmērs 31 cm), 20/18/18/16, 45, 43/37, 19 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 31, 16 (celma caurmērs 21 cm), 34, 22 cm, un 1 liepu ø 16 (celma caurmērs 21 cm) cm Rīgā, Graudu ielā bez numura (73. grupa, 2151.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6276,61 EUR (seši tūkstoši divi simti septiņdesmit seši euro, sešdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

14. Par koka ciršanu Rīgā, Baložu ielā 7 (59. grupa, 30. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut 1 vīksnu ø 29/32/14 cm Rīgā, Baložu ielā 7 (59. grupa, 30.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 640,29 EUR (seši simti četrdesmit euro, divdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

15. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Ielejas ielas sarkanajās līnijās (108. grupa, 186. grunts; kadastra apzīmējums 0100 108 2071)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.10.2017.

16. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Kaplavas ielā 2C (107. grupa, 25. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 ozolus ø 77, 124 cm Rīgā, Kaplavas ielā 2C (107. grupa, 25.grunts);
 2. atļaut cirst 3 ošus ø 68, 60, 87 cm, 1 kļavu ø 62 cm un 1 ievu ø 28 cm Rīgā, Kaplavas ielā 2C (107. grupa, 25.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1955,02 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit pieci euro, divi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Brīvības ielā 39 (20. grupa, 2005. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 16 (celma caurmērs 21 cm) cm Rīgā, Brīvības ielā 39 (20. grupa, 2005. grunts).

 

2. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 30 (86. grupa, 2037. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 bērza ø 37 cm ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 30 (86. grupa, 2037. grunts).

 

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 26 (94. grupa, 79. grupa)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.10.2017.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 70 (120. grupa, 90. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 apses ø 33, 35, 36 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 70 (120. grupa, 90.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 189,41 EUR (viens simts astoņdesmit deviņi euro, četrdesmit viens centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 26B (84. grupa, 2045. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.11.2017.

 

6. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Ernsta Bergmaņa ielā 3 (94. grupa, 248. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Ernsta Bergmaņa ielā 3 (94. grupa, 248. grunts).

 

7. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, K. Barona ielā 104 (33. grupa, 3. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 apsi ø 103 cm Rīgā, K. Barona ielā 104 (33. grupa, 3. grunts).

8. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ciņu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 120 0999, pie Ciņu ielas 7

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.11.2017.

9. Par atteikumu atļaut cirst koka stumbru un par koka stumbru ciršanu Rīgā, Mežciema ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 122 0004), pie Mežciema ielas 41B

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 robīnijas ø 10/10/14/20/21/24 cm 1 stumbru ø 24 cm Rīgā, Mežciema ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 122 0004), pie Mežciema ielas 41B;
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 robīnijas ø 10/10/14/20/21/24 cm 5 stumbrus ø 10/10/14/20/21 cm Rīgā, Mežciema ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 122 0004), pie Mežciema ielas 41B;
 3. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par koku ciršanu Rīgā, Sakņu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 125 9003, pie Taisnās ielas 45

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 kalstošus bērzus ø 40/40, 40, 60, 34/40, 40/40, 45 cm Rīgā, Sakņu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 125 9003, pie Taisnās ielas 45 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ganību dambī 53 (13. grupa, 2038. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 37 cm Rīgā, Ganību dambī 53 (13. grupa, 2038. grunts).

 

12. Par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 61 (13. grupa, 2039. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 48 cm, 4 papeles ø 43, 34, 29, 56/56/52 cm Rīgā, Ganību dambī 61 (13. grupa, 2039.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 601,02 EUR (seši simti viens euro, divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Duntes ielā bez numura (17. grupa, 2062. grunts), pie Duntes ielas 6

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.11.2017.

 

14. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mangaļu prospektā 18 (120. grupa, 180. grunts) un

Rīgā, Paceplīšu ielas sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 120 0047, pie Mangaļu prospekta 18

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.11.2017.

 

15. Par koku ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 6 (78. grupa, 296. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu liepu ø 33 cm 1 ievu ø 14/14/15/20 cm un 1 Tatārijas kļavas ø 14/15/15/19 cm (celma caurmērs 30 cm) Rīgā, Grostonas ielā 6 (24. grupa, 380.grunts) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

16. Par koku ciršanu Rīgā, Ziedoņa ielā 16 (117. grupa, 47. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 43, 31, 28/47 cm Rīgā, Ziedoņa ielā 16 (117. grupa, 47.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 339,20 EUR (trīs simti trīsdesmit deviņi euro, divdesmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

17. Par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts;

kadastra apzīmējums 0100 082 9006) un par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu saistībā ar koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 120 (82. grupa, 328. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 120 (82. grupa, 328.grunts);
 2. atļaut cirst 15 melnalkšņus ø 60/62 (kalstošs), 64 (kalstošs), 68 (kalstošs), 67, 50, 63, 50, 50, 47/53, 52 (kalstošs), 50 (kalstošs), 52 (kalstošs), 52 (kalstošs), 56 (kalstošs), 52 (kalstošs) cm un 2 kalstošus bērzus ø 23, 30 cm Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9006);
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

18. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 27 (64. grupa, 2052. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.10.2017.

19. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 87 (67. grupa, 329. grunts), Rīgā, Dzirciema ielā 89 (67. grupa, 2052. grunts) un Rīgā, Dzirciema ielā 91 (67. grupa, 79. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.10.2017.

20. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 077 9999; kadastra apzīmējumu 0100 077 9000, pie Spilves ielas 11 k-2

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.10.2017.

21. Par koku ciršanu Rīgā, Bātas ielā 13 (107. grupa, 92. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 bērzus ø 21/17, 15 (celma caurmērs 26 cm), 24, 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 32 cm) cm Rīgā, Bātas ielā 13 (107. grupa, 92.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 254,98 EUR (divi simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

22. Par koka ciršanu Rīgā, Graudu ielā 33B (107. grupa, 2185. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu ozolu ø 66 cm Rīgā, Graudu ielā 33B (107. grupa, 2185.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 60,10 EUR (sešdesmit euro, desmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

23. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ormaņu ielā 8 (59. grupa, 87. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) – 1 balto apsi ø 143 cm Rīgā, Ormaņu ielā 8 (59. grupa, 87. grunts).

24. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 51 (74. grupa, 36. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.09.2017.

25. Par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 29 (78. grupa, 211. grunts), pie Pārmiju ielas 30

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.10.2017.