25.09.2017. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.39 lēmumi

Versija drukāšanai
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 39 (25.09.2017.)
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenās ainavu arhitektes – teritorijas plānotājas p.i. K. Švarca
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 7 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 26 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Zvejnieku ielā bez numura (62. grupa, 2020. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 kļavas ø 18 (celma caurmērs 27 cm) cm un 1 ošlapu kļavas ø 18/19/21 (celma caurmērs 53 cm) cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Zvejnieku ielā bez numura (62. grupa, 2020. grunts) 879,34 EUR (astoņi simti septiņdesmit deviņi euro, trīsdesmit četri centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 2401. grunts; kadastra apzīmējums 0100 060 2103), pie Kalnciema ielas 23

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 53, 68 cm Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 2401.grunts; kadastra apzīmējums 0100 060 2103), pie Kalnciema ielas 23 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1033,00 EUR (viens tūkstotis trīsdesmit trīs euro);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jūrmalas gatvē 96 (82. grupa, 246. grunts) un

par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 96 (82. grupa, 246. grunts) un Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0068) saistībā ar ēkas projektēšanu

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 melnalksni ø 50/22 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 96 (82. grupa, 246.grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 36 cm, 2 liepas ø 13 (celma caurmērs 21 cm), 21/12 cm, 5 kļavas ø 15/18 (celma caurmērs 30 cm), 33, 52, 19 (celma caurmērs 27 cm), 46 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 96 (82. grupa, 246.grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9006) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3175,86 EUR (trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci euro, astoņdesmit seši centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par koka ciršanu saistībā ar autoservisa būvniecību Rīgā, Krustpils ielā 115B (121. grupa, 48. grunts; kadastra apzīmējums 0100 121 9040)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 39 cm Rīgā, Krustpils ielā 115B (121. grupa, 48.grunts; kadastra apzīmējums 0100 121 9040) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 332,95 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 39 (57. grupa, 2013. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.10.2017.

 

5. Par koku ciršanu Rīgā, Ielejas ielas sarkanajās līnijās (108. grupa, 186. grunts;

kadastra apzīmējums 0100 108 2071)

Nolemj:

atļaut cirst 2 priedes ø 45, 52 cm pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

6. Par koku ciršanu saistībā ar “Aldara parks” pārbūvi un teritorijas kopšanu Rīgā, Sliežu ielā 21A (15. grupa, 132. grunts), Sliežu ielā 21C (15. grupa, 2037. grunts), Sliežu ielā 23 (15. grupa, 15. grunts), Sliežu ielas sarkanajās līnijās (15. grupa, 11. grunts; kadastra apzīmējums 0100 015 0008), pie Sliežu ielas 21A un Gaujienas ielā 4 (15. grupa, 100. grunts)

Nolemj:

 1. saistībā ar “Aldara parks” pārbūvi:
  1.1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1.1. 20 kļavas ø 49/58, 44, 44, 43, 39, 49, 55, 34, 47, 25, 21, 16/10 (celma caurmērs 29 cm), 35, 22, 31, 27, 59, 21, 35, 16 (celma caurmērs 20 cm) cm, 2 ošus ø 33, 39 cm, 6 gobas ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 16/15 (celma caurmērs 28 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 14/13/15/10 (celma caurmērs 36 cm), 21, 33 cm, 2 liepas ø 46, 45 cm, 2 ozolus ø 38, 44 cm, 1 egli ø 21 cm Rīgā, Sliežu ielā 21A (15. grupa, 132.grunts);
  1.1.2. 1 kļavu ø 23 cm Rīgā, Sliežu ielā 23 (15. grupa, 15.grunts);
  1.1.3. 13 kļavas ø 21, 22, 10/16 (celma caurmērs 26 cm), 19/11 (celma caurmērs 23 cm), 26, 20, 21, 35/28, 31, 15 (celma caurmērs 21 cm), 24, 17/18 (celma caurmērs 33 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm) cm, 1 papeli ø 58 cm, 1 gobu 24/14 cm, 1 Kanādas papeli ø 44 cm un 1 ošlapu kļavu ø 24 cm Rīgā, Gaujienas ielā 4 (15. grupa, 100.grunts);
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  2.1. atļaut cirst:
  2.1.1. 1 kļavu ø 57 cm un 2 pelēcīgās apses ø 19 (celma caurmērs 23 cm), 29 cm Rīgā, Sliežu ielas sarkanajās līnijās (15. grupa, 11.grunts; kadastra apzīmējums 0100 015 0008);
  2.1.2. 28 kļavas ø 24, 19 (celma caurmērs 23 cm), 63, 17 (celma caurmērs 21 cm), 10/12 (celma caurmērs 22 cm), 10/11/12 (celma caurmērs 27 cm), 40/35, 36, 64, 25, 45, 19 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 23, 46, 66, 52, 65, 21/14, 22, 23, 15 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 40, 29, 29, 17 (celma caurmērs 25 cm), 33 cm, 2 kalnu kļavas ø 19 (celma caurmērs 27 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm) cm, 1 platlapju liepu ø 45 cm, 1 Ledebūra lapegli ø 33 cm, 2 pelēcīgās apses ø 28, 30 cm, 2 purva bērzus ø 53, 42 cm, 2 Holandes liepas ø 56, 45 cm, 3 gobas ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 23, 30 cm, 1 osi ø 33 cm Rīgā, Sliežu ielā 21A (15. grupa, 132.grunts);
  2.1.3. 1 zaļo duglāziju ø 22 cm un 8 kļavas ø 50, 47, 40, 52, 64, 45, 41, 50 cm Rīgā, Sliežu ielā 21C (15. grupa, 2037.grunts);
  2.1.4. 1 kļavu ø 41 cm un 1 gobu ø 16 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Gaujienas ielā 4 (15. grupa, 100.grunts);
  2.2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 25 (24. grupa, 2151. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 0249)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.12.2017.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 42 (61. grupa, 141. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 54 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 42 (61. grupa, 141.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 98,35 EUR (deviņdesmit astoņi euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielas sarkanajās līnijās (57. grupa, 173. grunts; kadastra apzīmējums 0100 058 9001), pie Eduarda Smiļģa ielas 20

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kalstošu liepu ø 69 cm Rīgā, Eduarda Smiļģa ielas sarkanajās līnijās (57. grupa, 173.grunts; kadastra apzīmējums 0100 058 9001), pie Eduarda Smiļģa ielas 20;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, Graudu ielā 39A (107. grupa, 2237. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 bērzus ø 40, 45, 37, 39/37, 38 cm Rīgā, Graudu ielā 39A (107. grupa, 2237.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 537,27 EUR (pieci simti trīsdesmit septiņi euro, divdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Zalves ielā 79B (76. grupa, 2174. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu osi ø 42 cm un 1 kalstošu kļavu ø 26 cm Rīgā, Zalves ielā 79B (76. grupa, 2174.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 61,93 EUR (sešdesmit viens euro, deviņdesmit trīs centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (93. grupa, 412. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9012), pie Kārļa Ulmaņa gatves 182

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 melnalksni ø 60 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (93. grupa, 412.grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9012), pie Kārļa Ulmaņa gatves 182;
 2. atļaut cirst 17 melnalkšņus ø 30/25, 35, 36, 20, 31, 38, 29, 37, 34, 20, 23, 36/38, 40, 38, 37, 33/27, 42 cm un 2 bērzus ø 24, 27/26 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (93. grupa, 412.grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9012), pie Kārļa Ulmaņa gatves 182;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2756,95 EUR (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit astoņi euro, deviņdesmit pieci centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Baltajā ielā 4 (66. grupa, 236. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.10.2017.

 

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 98 (81. grupa, 307. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.10.2017.

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kabiles ielā 6 (106. grupa, 119. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.11.2017.

 

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 51 (74. grupa, 36. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.10.2017.

 

10. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.06.2017. lēmuma (protokols Nr. 26, 1.3.3. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 32A (58. grupa, 90. grunts)” grozīšanu daļā par zaudējumu atlīdzības apjomu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 31, 51 cm Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 32A (58. grupa, 90.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 373,36 EUR (trīs simti septiņdesmit trīs euro, trīsdesmit seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.”

 

11. Par koka ciršanu Rīgā, Dzegužu ielā 4 (66. grupa, 109. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 81 cm Rīgā, Dzegužu ielā 4 (66. grupa, 109.grunts), nodrošinot pasākumus spožās skudras Lasius fuliginosus dzīvotnes saglabāšanai;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

12. Par koka ciršanu Rīgā, Dainas ielā 14 (33. grupa, 2009. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Dainas ielā 14 (33. grupa, 2009.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 26,18 EUR (divdesmit seši euro, astoņpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 057 2073, Pārslas ielas sarkanajās līnijās, pie Nāras ielas 2

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 72 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 057 2073, Pārslas ielas sarkanajās līnijās, pie Nāras ielas 2;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

14. Par koku ciršanu Rīgā, Melnsila ielas sarkanajās līnijās, pie Melnsila ielas 12C,

Imantas 15. līnijas sarkanajās līnijās, pie ēkas Ruses ielā 26, Vīlipa ielas sarkanajās līnijās, pie pagrieziena uz Baldones ielu, Anniņmuižas bulvāra sarkanajās līnijās, pie ēkas Anniņmuižas bulvārī 26A, Graudu ielas sarkanajās līnijās, pie Graudu ielas 40, Mūkusalas ielas sarkanajās līnijās, pie Mūkusalas ielas 15, Progresa ielas sarkanajās līnijās, pie Progresa ielas 6B, Lomonosova ielas sarkanajās līnijās, pie Lomonosova ielas 2

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1.1. 1 liepu ø 27 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 060 9999, kadastra apzīmējumu 0100 060 9002, Melnsila ielas sarkanajās līnijās, pie Melnsila ielas 12C;
  1.2. 1 zirgkastaņu ø 55 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 093 0410, kadastra apzīmējumu 0100 093 0407, Imantas 15. līnijas sarkanajās līnijās, pie ēkas Ruses ielā 26;
  1.3. 2 robīnijas ø 24, 27 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 060 2094, kadastra apzīmējumu 0100 060 0293, Vīlipa ielas sarkanajās līnijās, pie pagrieziena uz Baldones ielu;
  1.4. 1 liepu ø 56 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 117 9000, kadastra apzīmējumu 0100 080 9999, Anniņmuižas bulvāra sarkanajās līnijās, pie ēkas Anniņmuižas bulvārī 26A;
  1.5. 2 kļavas ø 36, 40 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 107 0535, kadastra apzīmējumu 0100 107 9011, Graudu ielas sarkanajās līnijās, pie Graudu ielas 40;
  1.6. 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 093 9999, kadastra apzīmējumu 0100 093 2313, Progresa ielas sarkanajās līnijās, pie Progresa ielas 6B;
  1.7. 1 kalstošu osi ø 60 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 050 9001, Mūkusalas ielas sarkanajās līnijās, pie Mūkusalas ielas 15;
  1.8. 1 kļavu ø 23 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 046 0188, Lomonosova ielas sarkanajās līnijās, pie Lomonosova ielas 2;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

15. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Andromedas gatvē 12 (71. grupa, 2103. grunts), zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 2514, pie ēkas Andromedas gatvē 12

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.11.2017.

 

16. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 070 0022, kadastra apzīmējumu 0100 060 0134, pie Alīses ielas 3

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.10.2017.

17. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Rusova ielā 24 (87. grupa, 353. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par par 2 bērzu ø 54, 35 cm un 1 ievas ø 16/20 cm ciršanu Rīgā, Rusova ielā 24 (87. grupa, 353. grunts).

 

18. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Pludmales ielā 2 (120. grupa, 205. grunts) un Pludmales ielā 4 (120. grupa, 104. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.10.2017.

 

19. Par koku ciršanu Rīgā, Gaujienas ielā 7 (15. grupa, 102. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 71 cm un 1 liepu ø 36 cm Rīgā, Gaujienas ielā 7 (15. grupa, 102.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 487,19 EUR (četri simti astoņdesmit septiņi euro, deviņpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

20. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā bez numura (120. grupa, 1302. grunts), pie Atlantijas ielas 46

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.11.2017.

21. Par koku ciršanu Rīgā, Kāpu prospektā 6 (120. grupa, 30. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 25, 51, 33 cm, 1 melnalksni ø 38 cm, 1 gobu ø 18 cm (celma caurmērs 23 cm), 1 priedi ø 44 cm Rīgā, Kāpu prospektā 6 (120. grupa, 30.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 951,62 EUR (deviņi simti piecdesmit viens euro, sešdesmit divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

22. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zemgaļu ielā 23 k-2 (92. grupa, 2156. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.11.2017.

23. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Vatsona ielā 1 (84. grupa, 397. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.11.2017.

24. Par koku ciršanu Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 41A (111. grupa, 111. grunts),

Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 54 (111. grupa, 27. grunts) un Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 39 (111. grupa, 109. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1.1. 1 robīniju ø 20/19/18 cm Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 39 (111. grupa, 109.grunts);
  1.2. 2 kļavas ø 20, 22 cm Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 41A (111. grupa, 111.grunts);
  1.3. 5 robīnijas ø 17/22, 21, 20, 21, 23/17/17 cm un 1 vītolu ø 54/50/46/44 cm Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 54 (111. grupa, 27.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1523,48 EUR (viens tūkstotis pieci simti divdesmit trīs euro, četrdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

25. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 126A (28. grupa, 7. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.11.2017.

26. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Čiekuru ielā 5 (68. grupa, 2194. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.11.2017.