02.10.2017.Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.40 lēmumi

Versija drukāšanai
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 40 (02.10.2017.)
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks J. Ločmelis
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 8 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 24 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Juglas ielas sarkanajās līnijās (92. grupa, 434. grunts; kadastra apzīmējums 0100 122 0009), pie Ūdeļu ielas 1A

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama: 1 bērzu ø 39/32 cm Rīgā, Juglas ielas sarkanajās līnijās (92. grupa, 434.grunts; kadastra apzīmējums 0100 122 0009), pie Ūdeļu ielas 1A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 303,08 EUR (trīs simti trīs euro, astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu saistībā ar plānotā ceļa izbūvi Rīgā, Kaivas ielā 45H (92. grupa, 2439. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.12.2017.

 

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 6. šķērslīnijā 23 (114. grupa, 2130. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.11.2017.

4. Par koku ciršanu saistībā ar siltumtīklu pārbūvi Rīgā, Tomsona ielā 2 (24. grupa, 179. grunts), Rīgā, Tomsona ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 2164. grunts),

pie Tomsona ielas 4, Rīgā, Tomsona ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 2164. grunts), pie Tomsona ielas 13

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama: 1.1. 1 liepu ø 30 cm Rīgā, Tomsona ielā 2 (24. grupa, 179.grunts); 1.2. 1 liepu ø 37 cm Rīgā, Tomsona ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 2164.grunts), pie Tomsona ielas 4; 1.3. 1 liepu ø 31 cm Rīgā, Tomsona ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 2164.grunts), pie Tomsona ielas 13;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2091,62 EUR (divi tūkstoši deviņdesmit viens euro, sešdesmit divi centi).
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par koku ciršanu saistība ar iebraucamā ceļa izbūvi Rīgā, Auduma ielā 17A (91. grupa, 392. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 2 bērzus ø 40, 42 cm Rīgā, Auduma ielā 17A (91. grupa, 392.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 350,02 EUR (trīs simti piecdesmit euro divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 18 (89. grupa, 24. grunts; kadastra apzīmējums 0100 089 0413)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.11.2017.

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielā bez numura (71. grupa, 2388. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.11.2017.

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūvi Rīgā, Matīsa ielā 67 (34. grupa, 190. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.11.2017.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gregora ielā 13A (64. grupa, 110. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.11.2017.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Ķiburgas ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9005. grunts; kadastra apzīmējums Nr. 0100 082 9999), pie Ķiburgas ielas 8B

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 vītolus ø 64, 73 cm Rīgā, Ķiburgas ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9005. grunts; kadastra apzīmējums Nr.0100 082 9999), pie Ķiburgas ielas 8B;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Maskavas ielā 181 (46. grupa, 121. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 osi ø 33 cm Rīgā, Maskavas ielā 181 (46. grupa, 121. grunts).

 

4. Par koka ciršanu Rīgā, Drustu ielā 36A (105. grupa, 2038. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 70 cm Rīgā, Drustu ielā 36A (105. grupa, 2038.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 318,72 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par koku ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 4 k-1 (64. grupa, 446. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 ozolu ø 96 cm, 2 liepas ø 63, 50 cm un 3 kļavas ø 64, 47, 78 cm Rīgā, Kandavas ielā 4 k-1 (64. grupa, 446.grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 080 0025, pie ēkām Dammes ielā 34 un 38

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.11.2017.

 

7. Par koka ciršanu Rīgā, Liesmas ielā 14 (107. grupa, 2223. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Liesmas ielā 14 (107. grupa, 2223.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 104,72 EUR (viens simts četri euro, septiņdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par koku ciršanu Rīgā, Augusta Dombrovska ielas sarkanajās līnijās, pie Augusta Dombrovska ielas 9C, Sila ielas sarkanajās līnijās, pie Sila ielas 24, Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijās, pie Daugavgrīvas ielas 114 un pie pagrieziena uz Riekstu ielu, Mazās Nometņu ielas sarkanajās līnijās, pretī Mazajai Nometņu ielai 2 un Slokas ielā 49A (64. grupa, 69. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei: 1.1. 1 liepu ø 24 cm Rīgā, Augusta Dombrovska ielas sarkanajās līnijās (111. grupa, 322.grunts; kadastra apzīmējums 0100 113 9009), pie Augusta Dombrovska ielas 9C; 1.2. 1 ozolu ø 22 cm un 3 kļavas ø 26, 42, 36 cm Rīgā, Sila ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 121 9014), pie Sila ielas 24; 1.3. 1 ošlapu kļavu ø 40 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijās (61. grupa, 155.grunts; kadastra apzīmējums 0100 063 2114), pie Daugavgrīvas ielas 114; 1.4. 4 ošlapu kļavas ø 26, 20/22, 44, 50 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijās (61. grupa, 155.grunts; kadastra apzīmējums 0100 063 2114), pie pagrieziena uz Riekstu ielu; 1.5. 2 kļavas ø 20, 36 cm Rīgā, Mazās Nometņu ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 2086), pretī Mazajai Nometņu ielai 2; 1.6. 2 kļavas ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 40 cm Rīgā, Slokas ielā 49A (64. grupa, 69. grunts), Rīgas 41.vidusskolas teritorijā;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Buļļu ielā 7 (80. grupa, 309. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.11.2017.

 

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu

Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9006), pie Jūrmalas gatves 156C

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.11.2017.

11. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ezera ielā 4 (68. grupa, 152. grunts) un Ezera ielā 4A (68. grupa, 317. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.11.2017.

 

12. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, K. Valdemāra ielā 48 (24. grupa, 265. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.12.2017.

 

13. Par koka ciršanu Rīgā, Paceplīša ielas sarkanajās līnijās (1230. grupa, 933. grunts, kadastra apzīmējumu 0100 120 0047), pie Mangaļu prospekta 18

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Paceplīša ielas sarkanajās līnijās (1230. grupa, 933.grunts, kadastra apzīmējumu 0100 120 0047), pie Mangaļu prospekta 18, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

14. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jaunciema 2. šķērslīnijā 21 (114. grupa, 15. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, Jaunciema 2. šķērslīnijā 21 (114. grupa, 15. grunts).

 

15. Par koku ciršanu Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 36 (111. grupa, 191. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošus ø 34, 35 cm Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 36 (111. grupa, 191.grunts);
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

16. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Dzirnupes ielā 3 (92. grupa, 2181. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 43 cm Rīgā, Dzirnupes iela 3 (92. grupa, 2181.grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 52 cm Dzirnupes iela 3 (92. grupa, 2181.grunts);
 3. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

17. Par koku ciršanu Rīgā, Varoņu ielā 4 (90. grupa, 23. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 16 papeles ø 62 (nokaltusi), 40/42, 52, 56, 53, 44, 45 (nokaltusi), 35 (nokaltusi), 52, 54, 58, 30/40, 50/55, 58, 34, 60 cm Rīgā, Varoņu ielā 4 (90. grupa, 23.grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

18. Par koka ciršanu Rīgā, Vaidavas ielā 17A (70. grupa, 46. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 25/23 cm Rīgā, Vaidavas ielā 17A (70. grupa, 46.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 218,55 EUR (divi simti astoņpadsmit euro, piecdesmit pieci cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

19. Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā (125. grupa, 6549. grunts), Rumbas ielas sarkanajās līnijās, pret Maskavas ielu 342

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 5 papeles ø 40/44/50, 55, 70, 100, 110 cm Rīgā, Maskavas ielā (125. grupa, 6549.grunts), Rumbas ielas sarkanajās līnijās, pret Maskavas ielu 342 ;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

20. Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 256 (78. grupa, 2171. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 kalstošus bērzus ø 37, 47, 31/31 (vienam galotne nolūzusi), 22 cm, 1 nokaltušu bērzu ø 28 cm Rīgā, Maskavas ielā 256 (78. grupa, 2171.grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

21. Par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 3 (78. grupa, 888. grunts), pie ēkas Prūšu ielā 3 k-3

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 86/98/78 cm Rīgā, Prūšu ielā 3 (78. grupa, 888.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 477,18 EUR (četri simti septiņdesmit septiņi euro, astoņpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

22. Par koka ciršanu Rīgā, Strautu ielā 32 (121. grupa, 1457. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 51 cm Rīgā, Strautu ielā 32 (121. grupa, 1457.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 116,11 EUR (viens simts sešpadsmit euro, vienpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

23. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 72 (29. grupa, 33. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.11.2017.

24. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Avotu ielā 22 (30. grupa, 154. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.11.2017.