17.10.2017.Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.42 lēmumi

Versija drukāšanai
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 42 (17.10.2017.)
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 4 pārkāpuma izskatīšana;
 • 11 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 18 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka bojāšanu Rīgā, Lāčplēša ielā 62/66 (30. grupa, 129. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 1 zirgkastaņas ø 40 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 62/66 (30. grupa, 129. grunts) bojāšanu 569,15 EUR (pieci simti sešdesmit deviņi euro, piecpadsmit centi).

2. Par koka patvaļīgu ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 101 (31. grupa, 2027. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 1 bērza ø 25/27 cm ciršanu bez ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas Rīgā, Lāčplēša ielā 101 (31. grupa, 2027. grunts) 369,95 EUR (trīs simti sešdesmit deviņi euro, deviņdesmit pieci centi).

3. Par koka bojāšanu Rīgā, Lubānas ielā 129D (121. grupa, 1193. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 1 ozola ø 100 cm bojāšanu Rīgā, Lubānas ielā 129D (121. grupa, 1193. grunts) 853,72 EUR (astoņi simti piecdesmit trīs euro, septiņdesmit divi centi).

4. Par koku bojāšanu un koku ciršanu Rīgā, pie Dārzciema ielas 9 (71. grupa, 82. grunts)

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 2 bērzu ø 45, 42 cm bojāšanu Rīgā, Dārzciema ielas 9 (71. grupa, 82.grunts) 247,58 EUR (divi simti četrdesmit septiņi euro, piecdesmit astoņi centi);
 2. atļaut cirst 1 nokaltušu bērzu ø 45 cm, 1 kalstošu bērzu ø 42 cm Rīgā, pie Dārzciema ielas 9 (71. grupa, 82.grunts);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi

Rīgā, Jaunciema gatves sarkanajās līnijās (113. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 113 0031), pretī Draudzības ielai 2

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.11.2017.

 

2. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 25 (24. grupa, 2151. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 0249)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 25 (24. grupa, 2151. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 0249).

 

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu saistībā ar žoga atjaunošanu Rīgā, Tēraudlietuves ielā 3 (87. grupa, 2020. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2017.

 

4. Par koka ciršanu saistībā ar esošā žoga pārbūvi Rīgā, Juglas ielā 11 (92. grupa, 303. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0634)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 25 cm Rīgā, Juglas ielā 11 (92. grupa, 303.grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0634) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 85,37 EUR (astoņdesmit pieci euro, trīsdesmit septiņi centi).

 

5. Par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 6. šķērslīnijā bez numura (114. grupa, 504. grunts;

kadastra apzīmējums 0100 114 0494), pie Jaunciema 6. šķērslīnijas 23

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 24 cm Rīgā, Jaunciema 6. šķērslīnijā bez numura (114. grupa, 504. grunts; kadastra apzīmējums 0100 114 0494), pie Jaunciema 6.šķērslīnijas 23, pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Tīnūžu ielā 9 (121. grupa, 338. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 23, 34 cm, 1 robīniju ø 23/22/16 cm Rīgā, Tīnūžu ielā 9 (121. grupa, 338. grunts).

 

7. Par koku ciršanu saistībā ar dažādo sociālo grupu kopdzīvojamās mājas būvniecību un teritorijas labiekārtošanu Rīgā, Katoļu ielā 11 (39. grupa, 92. grunts), Rīgā, Katoļu ielā 13 (39. grupa, 93. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 2 kļavas ø 51, 35 cm Rīgā, Katoļu ielā 11 (39. grupa, 92.grunts);
  1.2. 2 ošlapu kļavas ø 24/17, 16 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Katoļu ielā 13 (39. grupa, 93.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 928,85 EUR (deviņi simti divdesmit astoņi euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par koku ciršanu saistībā ar lielveikala ar autostāvvietām būvniecību Rīgā, Dzelzavas ielā 75B (71. grupa, 2437. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 kļavas ø 44, 44, 36, 38, 28, 30 cm, 12 liepas ø 34, 42, 46, 46, 38/43 (pāršķēlies stumbrs), 52, 45, 39, 26, 36, 40, 45 cm, 3 egles ø 18 (celma caurmērs 27 cm), 32, 34 cm, 1 zirgkastaņu ø 23 cm, 1 pīlādzi ø 16 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 vīksnu ø 12/12 cm (celma caurmērs 26 cm) Rīgā, Dzelzavas ielā 75B (71. grupa, 2437.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7606,69 EUR (septiņi tūkstoši seši simti seši euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 4. atbalstīt ieceri būvniecības ietvaros stādīt gruntī 35 koku dižstādus Rīgā, Dzelzavas ielā 75B (71. grupa, 2437.grunts).

 

9. Par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas būvniecību Rīgā, Kalsnavas ielā bez numura (70. grupa, 2167. grunts), pie Kalsnavas ielas 2

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 liepas ø 30, 49, 44, 40 cm Rīgā, Kalsnavas ielā bez numura (70. grupa, 2167.grunts), pie Kalsnavas ielas 2 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1391,57 EUR (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit viens euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

10. Par koku ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 119 9004), pie Ziepniekkalna ielas 33

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 39 cm un 1 kļavu ø 23/22/11 cm (stumbrs ø 11 cm ir nokaltis) Rīgā, Ziepniekkalna ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 119 9004), pie Ziepniekkalna ielas 33, pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 717,13 EUR (septiņi simti septiņpadsmit euro, trīspadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rītausmas ielā 25 (107. grupa, 2236. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2017.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pētersalas ielā 9 (11. grupa, 49. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.12.2017.

2. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 106 (91. grupa, 101. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 Eiropas baltegles ø 17 cm (celma caurmērs 20 cm) ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 106 (91. grupa, 101. grunts), sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

 

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tēraudlietuves ielā 3 (87. grupa, 2020. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.12.2017.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Emmas ielas sarkanajās līnijās (112. grupa, 192. grunts;

kadastra apzīmējums 0100 112 9003), Emmas ielas sarkanajās līnijās (112. grupa, 192. grunts; kadastra apzīmējums 0100 113 0021), Firsa Sadovņikova ielas sarkanajās līnijās (40. grupa, 22. grunts; kadastra apzīmējums 0100 039 2013), Varoņu ielas sarkanajās līnijās (85. grupa, 2057. grunts; kadastra apzīmējums 0100 090 9999), Džutas ielas sarkanajās līnijās (86. grupa, 311. grunts; kadastra apzīmējums 0100 086 0068) un

Ķiburgas ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9005)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1.1. 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Emmas ielas sarkanajās līnijās (112. grupa, 192.grunts; kadastra apzīmējums 0100 112 9003), pretī Emmas ielai 3C;
  1.2. 2 ošlapu kļavas ø 20/16/24/20/17/14/21 , 26/29/26/45 cm Rīgā, Emmas ielas sarkanajās līnijās (112. grupa, 192.grunts; kadastra apzīmējums 0100 113 0021), pretī Emmas ielai 30;
  1.3. 2 kalstošas liepas ø 48, 50 cm Rīgā, Firsa Sadovņikova ielas sarkanajās līnijās (40. grupa, 22.grunts; kadastra apzīmējums 0100 039 2013), pie Firsa Sadovņikova ielas 37;
  1.4. 1 kalstošu liepu ø 35 cm Rīgā, Varoņu ielas sarkanajās līnijās (85. grupa, 2057.grunts; kadastra apzīmējums 0100 090 9999), pie Aizsaules ielas 1A;
  1.5. 2 kalstošas kļavas ø 42, 42/47 cm un 5 kalstošas liepas ø 20/40, 15 (celma caurmērs 25 cm), 35, 22/11/13/17/22, 40 cm Rīgā, Džutas ielas sarkanajās līnijās (86. grupa, 311.grunts; kadastra apzīmējums 0100 086 0068), posmā no Kaukāza ielas līdz Vāveres ielai;
  1.6. 1 kalstošu liepu ø 46 cm Rīgā, Ķiburgas ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9005), pie Ķiburgas ielas 12;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vaidavas ielā 12 (70. grupa, 2063. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0456)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.12.2017.

 

6. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tvaika ielā 68 (68. grupa, 2098. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.12.2017.

 

7. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Brīvības ielā 186 (37. grupa, 2001. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 vītolus ø 31, 40, 53 cm Rīgā, Brīvības ielā 186 (37. grupa, 2001. grunts).

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 72 (31. grupa, 36. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.11.2017.

 

9. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ulbrokas ielā 3 (121. grupa, 2710. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vītola ø 30/30/25/26/18/16 cm divus stumbrus ø 30/25 cm, 2 bērzus ø 27, 35 cm, 1 apsi ø 42 cm Rīgā, Ulbrokas ielā 3 (121. grupa, 2710.grunts);
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 vītola ø 30/30/25/26/18/16 cm četrus stumbrus ø 30/26/18/16 cm, 1 smiltsērkšķi ø 14/20/22 cm, 4 robīnijas ø 16/20, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 18 cm (celma caurmērs 26 cm), 1 papeli ø 32/44/70 cm Rīgā, Ulbrokas ielā 3 (121. grupa, 2710.grunts);
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Buļļu ielā 7 (80. grupa, 309. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 51 cm Rīgā, Mazajā Buļļu ielā 7 (80. grupa, 309.grunts);

noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 23,22 EUR (divdesmit trīs euro, divdesmit divi centi);

2. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par koka ciršanu Rīgā, Vecajā Buļļu ielā 17 (67. grupa, 167. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 53 cm Rīgā, Vecajā Buļļu ielā 17 (67. grupa, 167.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 241,32 EUR (divi simti četrdesmit viens euro, trīsdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

12. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 064 0157; kadastra apzīmējumu 0100 064 0116, pie Dzirciema ielas 16, Rīgā, Konsula ielas sarkanajās līnijās (64. grupa, 156. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 0107) un Rīgā, Slokas ielā 49A (64. grupa, 69. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.11.2017.

 

13. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 093 2181, pret Anniņmuižas ielu 8A

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 vītolus ø 67, 62 cm un 3 kļavas ø 14 (celma caurmērs 23 cm), 21/18/10, 20/20/15 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 093 2181, pret Anniņmuižas ielu 8A;
 2. atļaut cirst 3 vītolus ø 53, 36, 66/27 cm, 13 kļavas ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 11/10 (celma caurmērs 28 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 12/18 (celma caurmērs 27 cm), 35/14, 18 (celma caurmērs 22 cm), 23, 14/10 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 29 cm), 15 (celma caurmērs 27 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 66 cm, 2 ievas ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 31 (kalstoša) cm un 1 kalstošu ozolu ø 38 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 093 2181, pret Anniņmuižas ielu 8A;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1973,78 EUR (viens tūkstotis septiņdesmit trīs euro, septiņdesmit astoņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

14. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Putnu ielā 8 k-1 (73. grupa, 2034. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.12.2017.

15. Par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 34 (59. grupa, 147. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 49 cm, Rīgā, Kalnciema ielā 34 (59. grupa, 147.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 223,11 EUR (divi simti divdesmit trīs euro, vienpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

16. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu saistībā ar koka ciršanu

un par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 58 (75. grupa, 15. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 bērza ø 38 cm ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 58 (75. grupa, 15.grunts);
 2. atļaut cirst 3 bērzus ø 33/39 cm, 47, 49 cm Rīgā, Ventspils ielā 58 (75. grupa, 15.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 382,47 EUR (trīs simti astoņdesmit divi euro, četrdesmit septiņi centi);
 4. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

17. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Atpūtas ielā 24 (56. grupa, 198. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 61 cm un 3 bērzus ø 53, 57, 44 cm Rīgā, Atpūtas ielā 24 (56. grupa, 198.grunts);
 2. atļaut cirst 3 bērzus ø 48, 69, 58 cm Rīgā, Atpūtas ielā 24 (56. grupa, 198.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 398,41 EUR (trīs simti deviņdesmit astoņi euro, četrdesmit viens cents);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

18. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 057 0124, starp ēkām Mazajā Nometņu ielā 67 un Mazajā Nometņu ielā 69

Nolemj:

atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) 1 vītolu ø 112 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 057 0124, starp ēkām Mazajā Nometņu ielā 67 un Mazajā Nometņu ielā 69.