Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.52 lēmumi

Versija drukāšanai
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 52 (22.12.2017.)
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja p.i. K. Zīverte
Būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 11 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 10 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu saistībā ar Murjāņu un Strazdumuižas ielu pārbūvi

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 55 cm, Rīgā, Murjāņu ielas sarkanajās līnijās (92.grupa, 575. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 9014);
 2. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1 5 ošlapu kļavas ø 30, 23/18, 28, 25, 10/12 (celma caurmērs 28 cm), 7 kļavas ø 24, 17 (celma caurmērs 23 cm), 26, 33, 32, 41, 24 cm, 2 papeles ø 46, 47 cm, 3 blīgznas ø 23/24, 26, 29 cm, 2 melnalkšņus ø 46, 35 cm, 2 baltalkšņus ø 31/29, 26/23/25 cm, 1 ievu ø 20 cm 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Murjāņu ielas sarkanajās līnijās (92. grupa, 575.grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 9014);
  1.2 2 melnalkšņus ø 56, 33 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 092 0090; kadastra apzīmējums 0100 092 0140;
  1.3. 2 bērzus ø 10/8 (celma caurmērs 26 cm), 42 cm, 5 vītolus ø 28/25/22/21/33, 72, 39, 31, 66 cm, 4 blīgznas ø 32, 27, 22, 33 cm, 1 kļavu ø 26 cm, 1 ošlapu kļavu ø 20/10/12 cm, 1 ievu ø 19 (celma caurmērs 25 cm) cm, Rīgā, Murjāņu ielas sarkanajās līnijās (123. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 123 0048);
  1.4 1 blīgznu ø 14/15 (celma caurmērs 26 cm) cm, 3 priedes ø 19/10 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 13/14 (celma caurmērs 25 cm) cm, 2 bērzus ø 15/12/13 (celma caurmērs 26 cm), 28 cm Rīgā, Murjāņu ielas sarkanajās līnijās (123. grupa, 506.grunts; kadastra apzīmējums 0100 123 0383);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7581,90 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit viens euro deviņdesmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

2. Par koku ciršanu saistībā ar siltumtīklu pārbūvi Rīgā, Aptiekas ielā 4 (16. grupa, 61. grunts), Aptiekas ielā 8 (16. grupa, 24. grunts) un Aptiekas ielā 12 (16. grupa, 120. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1 1 kļavu ø 35 cm Rīgā, Aptiekas ielā 4 (16. grupa, 61.grunts);
  1.2. 2 liepas ø 42, 36 cm Rīgā, Aptiekas ielā 8 (16. grupa, 24.grunts);
  1.3. 3 liepas ø 24/16/23, 21, 29 cm Rīgā, Aptiekas ielā 12 (16. grupa, 120.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1929,41 EUR (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit deviņi euro, četrdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu saistībā ar satiksmes pārvada “Rīga – Skulte” ar pieslēgumiem pie Viestura prospekta un Tvaika ielas izbūvi Rīgā, Tvaika ielā, Sliežu ielā, Saulgriežu ielā, Viestura prospektā

Nolemj:

 1. no 13.03.2018. līdz 19.03.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 8 bērzu ø 45, 37, 34, 27, 34, 31, 24, 44 cm ciršanu Rīgā, Viestura prospekta sarkanajās līnijās (68. grupa, 85. grunts; kadastra apzīmējums 0100 095 002495), 97 priežu ø 48, 18 (celma caurmērs 24 cm), 27/31, 25, 20, 34, 25, 27, 22, 21, 24, 32, 27, 28, 16 (celma caurmērs 20 cm), 38, 25, 22, 31, 27, 29, 27, 21, 21, 22, 30, 30, 21, 20, 23, 20, 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 26, 20, 33, 18 (celma caurmērs 22 cm), 20, 30, 19 (celma caurmērs 25 cm), 30, 30, 31, 21, 36, 24/19, 29, 23, 32, 31, 23, 22/20, 27, 17 (celma caurmērs 20 cm), 25, 26, 25, 22, 24, 21/30, 21, 32, 28, 30, 30, 30, 25, 35, 17 (celma caurmērs 21 cm), 36, 20, 30, 16 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 20, 20, 16 (celma caurmērs 23 cm), 25, 20, 23, 30, 20, 23, 20, 20, 26, 30, 36, 25, 32, 43, 27/37, 30, 42 cm, 10 bērzu ø 20, 20, 25, 22, 20/17, 16 (celma caurmērs 24 cm), 32/31, 41, 35, 36 cm, 2 papeļu ø 39/29, 28/26 cm, 2 ošlapu kļavu ø 33, 22 cm, 1 gobas ø 21/16/12 cm, 2 pīlādžu ø 11/9 (celma caurmērs 26 cm), 13/12 (celma caurmērs 20 cm) cm, 5 liepu ø 47, 25, 31, 24/21, 21 cm, 2 kļavu ø 29, 21 cm ciršanu Rīgā, Viestura prospekta sarkanajās līnijās (95. grupa, 2047. grunts), 3 kļavu ø 22, 19 (celma caurmērs 27 cm), 22 cm (68. grupa, 85. grunts; kadastra apzīmējums 0100 068 0086), 2 ošlapu kļavu ø 21/28/33/9, 35/40 cm, 5 papeļu ø 55, 44, 53, 41, 46 cm ciršanu Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (15. grupa, 9999. grunts), 3 ošlapu kļavu ø 26, 27, 26 cm, 3 kļavu ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm ciršanu Rīgā, Tvaika ielā bez numura (68. grupa, 223. grunts), 1 ošlapu kļavas ø 18/22 cm ciršanu Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (68. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 068 9001);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 06.03.2018. Ne vēlāk kā līdz 12.03.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 12.03.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie sabiedriskā transporta pieturas Viestura prospektā).

4. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (51. grupa, 146. grunts), Rīgā, Zaķusalas krastmalā bez numura (51. grupa, 163. grunts) un Rīgā, Zaķusalas krastmalā bez numura (51. grupa, 165. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 23.01.2018. līdz 05.02.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 18 bērzu ø 17 (celma caurmērs 25 cm), 26, 22, 15 (celma caurmērs 21 cm), 18/22, 16/12/14 (celma caurmērs 32 cm), 20/19, 20/11, 29/25, 24/25, 16 (celma caurmērs 23 cm), 23, 32, 15/18 (celma caurmērs 36 cm), 30, 24/25, 33, 20/20/16 cm, 1 pīlādža ø 10/10/9/8 cm (celma caurmērs 35 cm), 1 vītola ø 23/22/12 cm, 1 apses ø 12/15 cm (celma caurmērs 28 cm), 1 priedes ø 33 cm ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (51. grupa, 146. grunts). Par plānoto 2 vītolu ø 16/12/10 cm (celma caurmērs 40cm), 15/15 cm (celma caurmērs 34 cm) ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā bez numura (51. grupa, 163. grunts). Par plānoto 6 bērzu ø 16 (celma caurmērs 24 cm), 24, 16/14 (celma caurmērs 33 cm), 31/21, 21/21, 25 cm, 1 priedes ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 6 apšu ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 20, 20, 20, 21 cm ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā bez numura (51. grupa, 165.grunts).
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 16.01.2018. Ne vēlāk kā līdz 22.01.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 22.01.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1, pie žoga);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.03.2018.

5. Par koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūvi Rīgā, Matīsa ielā 71 (34. grupa, 101. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm, 1 liepu ø 40 cm, 1 zirgkastaņu ø 47 cm Rīgā, Matīsa ielā 71 (34. grupa, 101.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2475,79 EUR (divi tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par koka ciršanu saistībā ar ielas izbūvi pie plānotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skudru ielā 41A Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 121 0780, projektējamās ielas sarkanajās līnijās, pie Apmetņu ielas 21

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 62 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 121 0780 projektējamās ielas sarkanajās līnijās, pie Apmetņu ielas 21 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 264,65 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, sešdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

7. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rušonu ielā 19 (78. grupa, 335. grunts, kadastra apzīmējums 0100 078 0309)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.03.2018.

 

8. Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 231 (72. grupa, 56. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 32, 47 cm, 2 bērzus ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 57 cm, 1 papeli ø 15 (celma caurmērs 20 cm) cm un 2 ošlapu kļavas ø 23/34, 12/10/17 (celma caurmērs 54 cm) cm Rīgā, Maskavas ielā 231 (72. grupa, 56.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1335,22 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit pieci euro, divdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par koku ciršanu Rīgā, Krasta ielā bez numura (48. grupa, 2016. grunts), pie Krasta ielas 5

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 ošlapu kļavas ø 14/10/10 (celma caurmērs 32 cm), 9/15/11 (celma caurmērs 33 cm), 14/10/10/8 (celma caurmērs 36 cm), 10/9/7 (celma caurmērs 22 cm), 1 blīgznu ø 10/9 (celma caurmērs 22 cm), 1 liepu ø 15/15/8 (celma caurmērs 32 cm) Rīgā, Krasta ielā bez numura (48. grupa, 2016.grunts), pie Krasta ielas 5 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 857,13 EUR (astoņi simti piecdesmit septiņi euro, trīspadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

10. Par koku ciršanu saistībā ar lielveikala ar autostāvvietām būvniecību Rīgā, Dzelzavas ielā 75B (71. grupa, 2437. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 kļavas ø 44, 44, 36, 38, 28, 30 cm, 12 liepas ø 34, 42, 46, 46, 38/43, 52, 45, 39, 26, 36, 40, 45 cm, 3 egles ø 18 (celma caurmērs 27 cm), 32, 34 cm, 1 zirgkastaņu ø 23 cm, 1 pīlādzi ø 16 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 vīksnu ø 12/12 cm (celma caurmērs 26 cm) Rīgā, Dzelzavas ielā 75B (71. grupa, 2437.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7606,69 EUR (septiņi tūkstoši seši simti seši euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 4. atbalstīt ieceri būvniecības ietvaros stādīt zemesgabalā 35 koku dižstādus Rīgā, Dzelzavas ielā 75B (71. grupa, 2437.grunts).

11. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 80 (66. grupa, 166. grunts) un Rīgā, Slokas ielā 82 (66. grupa, 165. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.02.2018.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koku ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 45 (70. grupa, 84. grunts), Ūnijas ielā bez numura (70. grupa, 2379. grunts), pie Ūnijas ielas 45

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1.1. 1 vītolu ø 57 cm un 1 liepu ø 34 cm Rīgā, Ūnijas ielā 45 (70. grupa, 84.grunts);
  1.2. 1 zirgkastaņu ø 48 cm Rīgā, Ūnijas ielā bez numura (70. grupa, 2379.grunts), pie Ūnijas ielas 45;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 477,17 EUR (četri simti septiņdesmit septiņi euro septiņpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rudzu ielā 57 (113. grupa, 482. grunts; kadastra apzīmējums 0100 113 0474)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.03.2018.

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 094 9999; kadastra apzīmējumu 0100 094 0195, pie Kokneses prospekta 33

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 38 cm un 1 priedi ø 31 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 094 9999, kadastra apzīmējumu 0100 094 0195, pie Kokneses prospekta 33;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 314,17 EUR (trīs simti četrpadsmit euro, septiņpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Viļa Olava ielā 2 (94. grupa, 99. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.02.2018.

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 2C (91. grupa, 2094. grunts), Ezermalas ielā 2K (91. grupa, 2232. grunts) un Ezermalas ielā bez numura (91. grupa, 2058. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.03.2018.

 

6. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stabu ielā 66 (29. grupa, 69. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.02.2018.

 

7. Par koka ciršanu Rīgā, Kojusalas ielā bez numura (48. grupa, 100. grunts), pie Varakļānu ielas 1

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 61/59/56/44 cm Rīgā, Kojusalas ielā bez numura (48. grupa, 100.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 400,69 EUR (četri simti euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par koka ciršanu Rīgā, Pureņu ielā 56 (82. grupa, 2031. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 blīgznu ø 41 cm Rīgā, Pureņu ielā 56 (82. grupa, 2031.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 74,67 EUR (septiņdesmit četri euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 3 (76. grupa, 52. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 77 cm Rīgā, Volguntes ielā 3 (76. grupa, 52.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 350,60 EUR (trīs simti piecdesmit euro, sešdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pārdaugavas parkos un skvēros

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.01.2018.