Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.8 lēmumi

Versija drukāšanai
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 8 (19.02.2018.)
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja p.i. K. Zīverte
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpumu izskatīšana;
 • 11 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 15 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 103 0030,

pie mājas Parādes ielā 22

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 ievas ø 7/11/14/12/15 cm (celma caurmērs 45 cm) 2 stumbru ø 12, 15 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 103 0030, pie mājas Parādes ielā 22, 76,84 EUR (septiņdesmit seši euro, astoņdesmit četri centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē bez numura (99. grupa, 2296. grunts) saistībā ar automazgātuves, segtas automašīnas nojumes un tirdzniecības telpu izbūvi

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 sarkano ozolu ø 41 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē bez numura (99. grupa, 2296.grunts);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 31, 32/26 cm, 1 ozolu ø 58 cm, 1 priedi ø 52 cm, 7 bērzus ø 29/24, 19/20, 32/31/33, 55, 44/39, 16 (celma caurmērs 24 cm), 12/15 (celma caurmērs 27 cm) cm, 9 papeles ø 25, 20, 34, 30, 30/28, 29, 31, 32, 25 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē bez numura (99. grupa, 2296.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4158,50 EUR (četri tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi euro, piecdesmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā 5 (82. grupa, 2679. grunts) saistībā ar dzīvojamās ēkas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 bērzus ø 25, 19 (celma caurmērs 27 cm), 26, 15 (celma caurmērs 23 cm), 23 cm un 1 apsi ø 13/9 (celma caurmērs 21 cm) cm Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā 5 (82. grupa, 2679.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 536,13 EUR (pieci simti trīsdesmit seši euro, trīspadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Krasta ielā bez numura (48. grupa, 176. grunts), pie Krasta ielas 5

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 5 vītolus ø 40, 38/38/39/44, 22/22/21/20/15, 30/34, 38/40 cm Rīgā, Krasta ielā bez numura (48. grupa, 176. grunts), pie Krasta ielas 5.

 

4. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, A. Deglava ielā bez numura (71. grupa, 152. grunts), pie A. Deglava ielas 51A saistībā ar automazgātuves ar piebraucamo ceļu būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 37/35, 37/34/22 cm un 1 kļavu ø 32 cm Rīgā, A. Deglava ielā bez numura (71. grupa, 152. grunts), pie A. Deglava ielas 51A.

 

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 62B (126. grupa, 104. grunts,

kadastra apzīmējums 0100 126 0090)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.04.2018.

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 62C (126. grupa, 2102. grunts,

kadastra apzīmējums 0100 126 0089)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.04.2018.

 

7. Par koku ciršanu saistībā ar autostāvvietas izbūvi Rīgā, Lāčplēša ielā 86 (40. grupa, 42. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 kļavas ø 25, 26, 26, 30 cm, 3 gobas ø 22, 22, 28 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 86 (40. grupa, 42.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3820,42 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit euro, četrdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu saistībā ar farmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centra jaunbūves būvniecību Rīgā, Stāmerienas ielā bez numura (92. grupa, 517. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 44, 45 cm un 1 priedi ø 20 cm, Rīgā, Stāmerienas ielā bez numura (92. grupa, 517.grunts);
 2. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 1 ošlapu kļavu ø 29/19/11/8 cm Rīgā, Stūrīša ielas sarkanajās līnijās (92. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0032);
  1.2. 6 ošlapu kļavas ø 17/11 (celma caurmērs 25 cm), 28/11/6/7, 26/10/12, 24, 22/31/15/28/29, 17 (celma caurmērs 22 cm) cm, 13 priedes ø 43, 12/8 (celma caurmērs 22 cm), 30/34, 30, 21, 28, 28, 32, 26, 36, 26, 24, 55 cm un 2 kļavas ø 19/6/10/10/6 (celma caurmērs 35 cm), 24 cm Rīgā, Stāmerienas ielā bez numura (92. grupa, 517.grunts).

 

9. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Krēgermuižas ielā 26 (92. grupa, 2364. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 28 cm Rīgā, Krēgermuižas ielā 26 (92. grupa, 2364. grunts).

 

10. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu saistībā ar teritorijas labiekārtošanu un auto stāvlaukuma izbūvi Rīgā, Ganību dambī 4 (18. grupa, 2029. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 ozolus ø 31, 38 cm Rīgā, Ganību dambī 4 (18. grupa, 2029.grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 53 cm Rīgā, Ganību dambī 4 (18. grupa, 2029.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 565,59 EUR (pieci simti sešdesmit pieci euro, piecdesmit deviņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

11. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar Austrumu maģistrāles izbūvi posmā no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.04.2018.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu ielā 64 (82. grupa, 150. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 44, 46, 46 cm Rīgā, Beberbeķu ielā 64 (82. grupa, 150.grunts);
 2. atļaut cirst 3 bērzus ø 40, 40 (kalstošs), 49 (kalstošs) cm Rīgā, Beberbeķu ielā 64 (82. grupa, 150.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 131,58 EUR (viens simts trīsdesmit viens euro, piecdesmit astoņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 35 (93. grupa, 23. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 trīsstumbru robīniju ø 34/30/31 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 35 (93. grupa, 23.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 58,28 EUR (piecdesmit astoņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vilhelma Kreslera ielā 6 (66. grupa, 178. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.04.2018.

 

4. Par koka ciršanu Rīgā, Valentīna ielā 9 (60. grupa, 223. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 76 cm Rīgā, Valentīna ielā 9 (60. grupa, 223.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 346,04 EUR (trīs simti četrdesmit seši euro, četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par koka ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā 31 (81. grupa, 36. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 61 cm Rīgā, Jūrkalnes ielā 31 (81. grupa, 36.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 138,87 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 92 (75. grupa, 96. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 81 cm Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 92 (75. grupa, 96.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 46,10 EUR (četrdesmit seši euro, desmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, Tomsona ielā 18 (24. grupa, 159. grunts), zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 024 0158, pie Tomsona ielas 18

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:

1.1.1 kļavu ø 28 cm Rīgā, Tomsona ielā 18 (24. grupa, 159. grunts);
1.2. 1 kļavu ø 27 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 024 0158, pie Tomsona ielas 18;

2.pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Koku ielā 15 (53. grupa, 98. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Koku ielā 15 (53. grupa, 98. grunts), sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

 

9. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kurzemes prospektā 76A (80. grupa, 25. grunts), Dammes ielā 52A (80. grupa, 25. grunts), Slokas ielā 130B (80. grupa, 25. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 76A (80. grupa, 25. grunts),

Slokas ielā 130B (80. grupa, 25. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  1.1. 1 vītolu ø 61 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 76A (80. grupa, 25.grunts);
  1.2. 1 blīgznu ø 54/27 cm Rīgā, Dammes ielā 52A (80. grupa, 25.grunts);
  1.3. 1 bērzu ø 77 cm Rīgā, Slokas ielā 130B (80. grupa, 25.grunts);
 2. atļaut cirst:
  2.1. 1 vītolu ø 47 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 76A (80. grupa, 25.grunts);
  2.2. 1 bērzu ø 61 cm Rīgā, Slokas ielā 130B (80. grupa, 25.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 155,99 EUR (viens simts piecdesmit pieci euro, deviņdesmit deviņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.09.2017. lēmuma (protokols Nr. 37, 1.2.16. §) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Kaplavas ielā 2C (107. grupa, 25. grunts)” atcelšanu daļā par atteikumu atļaut cirst 1 ozolu ø 124 cm Rīgā, Kaplavas ielā 2C (107. grupa, 25. grunts)

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.09.2017. lēmumu (protokols Nr. 37, 1.2.16. §) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Kaplavas ielā 2C (107. grupa, 25. grunts)” daļā par atteikumu atļaut cirst 1 ozolu ø 77 cm Rīgā, Kaplavas ielā 2C (107. grupa, 25.grunts);
 2. atļaut cirst 1 ozolu ø 124 cm Rīgā, Kaplavas ielā 2C (107. grupa, 25. grunts), nodrošinot pasākumus spožās skudras Lasius fuliginosus dzīvotnes saglabāšanai, ciršanu veicot saskaņā ar Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumiem Nr.267 “Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība” sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas par sugu grupu “bezmugurkaulnieki” eksperta uzraudzībā, kā arī saskaņā ar minētā eksperta atzinumu, ciršanu saskaņojot ar Dabas aizsardzības pārvaldi un pirms koka ciršanas saņemot ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Stabu ielā 66 (29. grupa, 69. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 egli ø 29 cm Rīgā, Stabu ielā 66 (29. grupa, 69. grunts).

 

12. Par koku ciršanu Rīgā, Rušonu ielā 6 (78. grupa, 997. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kalstošu liepu ø 53 cm, 1 ošlapu kļavu ø 15/17/20/23 cm, 2 pīlādžus ø 14/18/20, 28 cm Rīgā, Rušonu ielā 6 (78. grupa, 997.grunts);
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Jaunrozes ielā 12 (71. grupa, 1322. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Vietalvas ielā 10 (71. grupa, 1615. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 97 cm Rīgā, Jaunrozes ielā 12 (71. grupa, 1322.grunts) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  2.1. 1 ošlapu kļavu ø 34 cm Rīgā, Jaunrozes ielā 12 (71. grupa, 1322.grunts);
  2.2. 1 kalstošu liepu ø 35 cm un 1 kalstošu osi ø 31 cm Rīgā, Vietalvas ielā 10 (71. grupa, 1615.grunts);
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

14. Par koka ciršanu Rīgā, Ziemeļu ielā bez numura (15. grupa, 85. grunts), pie Ziemeļu ielas 13

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 31/41 cm Rīgā, Ziemeļu ielā bez numura (15. grupa, 85.grunts), pie Ziemeļu ielas 13;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 327,83 EUR (trīs simti divdesmit septiņi eiro astoņdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

15. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ciedru ielā 5A (111. grupa, 470. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.03.2018.