No marta Būvvalde ievieš elektronisku saskaņošanu paskaidrojuma rakstiem un apliecinājuma kartēm inženierbūvēm

Versija drukāšanai
No marta Būvvalde ievieš elektronisku saskaņošanu paskaidrojuma rakstiem un apliecinājuma kartēm inženierbūvēm

Rīgas pilsētas būvvalde no marta ievieš paskaidrojuma rakstu un apliecinājuma karšu inženierbūvēm elektronisku iesniegšanu un saskaņošanu, ar mērķi optimizēt inženierbūvju vienkāršoto projektu saskaņošanas procesu un pakalpojumu sniegšanas laiku.

Vienkāršotās būvniecības dokumentācijas elektroniska iesniegšana un saskaņošana inženierbūvēm ieviesta ar mērķi atvieglot un padarīt ērtāku būvniecības dokumentācijas iesniegšanu, vienlaikus samazinot birokrātisko slogu. Pēc jaunās kārtības klientiem būs iespēja elektroniski iesniegt un saskaņot inženierkomunikāciju pievadu tīklus (gāze, ūdensvads, kanalizācija, siltumtrase), elektroapgādi, segumu atjaunošanu, labiekārtojuma elementus publiskajā ārtelpā (soliņi, bērnu rotaļu ierīces, apgaismes ķermeņi, ielu norādes stabi, velosipēdu statīvus), sporta laukumus ar segumu, žogus, gājēju un veloceļus.

Būvniecības dokumentācijas iesniedzējiem jāņem vērā, ka no marta Būvvalde pieņem elektroniski parakstītus un iesniegtus paskaidrojuma rakstus un apliecinājuma kartes inženierbūvēm ar visu saskaņošanas procesam nepieciešamo dokumentu kopumu, tajā skaitā īpašuma tiesību apliecinošiem dokumentiem vai pilnvaru, kur atrunātas būvniecību ierosināšanas tiesības. Lai elektroniski iesniegtu norādīto dokumentāciju, iesniedzējam jābūt nodrošinātam ar elektronisko parakstu.

Pirms dokumentācijas iesniegšanas, Būvvalde aicina pievērst uzmanību normatīvo aktu bāzei, kur paskaidrots iesniedzamo dokumentu sastāvs un tiesiskais regulējums:

  • Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” (paskaidrojuma raksts / apliecinājuma karte ceļiem un ielām);
  • Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumi Nr. 573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvaldes un sadales būvju noteikumi” (paskaidrojuma raksts / apliecinājuma karte elektroapgādes būvēm);
  • Ministru kabineta 09.05.2017. Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju noteikumi” (paskaidrojuma raksts / apliecinājuma karte inženierbūvju konservācijai un demontāžai; paskaidrojuma raksts inženierbūvēm, kas noteiktas Vispārīgo būvnoteikumu 1. pielikumā);
  • Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr. 550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju noteikumi” (paskaidrojuma raksts hidrotehniskajām  un meliorācijas būvēm).

Līdz aprīlim Rīgas pilsētas būvvalde noteikusi pārejas periodu, ļaujot būvniecības dokumentācijas izstrādātājiem un iesniedzējiem iepazīties ar nepieciešamajām prasībām dokumentu elektroniskai iesniegšanai. Tāpat Būvvalde vērš uzmanību, ka jau pašlaik tiek nodrošināta būvniecības dokumentācijas, tajā skaitā arī būvprojektu, zemes ierīcības projektu un detālplānojumu iesniegšana un saskaņošana elektroniski.

 

Informāciju sagatavoja:

Edgars Butāns
Rīgas pilsētas būvvaldes
Sabiedrisko attiecību projektu vadītājs

Tālr. +371 67012828
Mob. tālr. +371 29837421
E-pasts: edgars [dot] butans [at] riga [dot] lv