Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.9 lēmumi

Versija drukāšanai
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 9 (26.02.2018.)
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 12 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 15 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar piebūves izbūvi Rīgā, Berģu ielā 140 (127. grupa, 466. grunts; kadastra apzīmējums 0100 127 0673)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.03.2018.

 

2. Par koku ciršanu saistībā ar Sarkandaugavas kapu paplašināšanu, teritorijas labiekārtošanu un Nesaules ielas rekonstrukciju

Nolemj:

atļaut cirst 1 kļavu ø 48 cm Rīgā, Nesaules ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 090 0154) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

 

3. Par koku ciršanu saistībā ar autostāvvietu ierīkošanu Rīgā, Mangaļsalas ielā 1 (120. grupa, 1521. grunts; kadastra apzīmējums 0100 120 0759), Mangaļsalas ielas sarkanajās līnijās, pie Mangaļsalas ielas 5A

Nolemj:

atļaut cirst 4 apses ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 41, 23 cm, 1 kļavu ø 16 (celma caurmērs 21 cm) un 1 ievu ø 23 cm Rīgā, Mangaļsalas ielā 1 (120. grupa, 1521. grunts; kadastra apzīmējums 0100 120 0759), Mangaļsalas ielas sarkanajās līnijās, pie Mangaļsalas ielas 5A pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

 

4. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (51. grupa, 146. grunts), Rīgā, Zaķusalas krastmalā bez numura (51. grupa, 163. grunts) un Rīgā, Zaķusalas krastmalā bez numura (51. grupa, 165. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 9 bērzus ø 24/25, 16 (celma caurmērs 23 cm), 23, 32, 15/18 (celma caurmērs 36 cm), 30, 24/25, 33, 20/20/16 cm, 1 priedi ø 33 cm Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (51. grupa, 146.grunts);
 2. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  2.1. 9 bērzus ø 17 (celma caurmērs 25 cm), 26, 22, 15 (celma caurmērs 21 cm), 18/22, 16/12/14 (celma caurmērs 32 cm), 20/19, 20/11, 29/25, 1 pīlādzi ø 10/10/9/8 cm (celma caurmērs 35 cm), 1 vītolu ø 23/22/12 cm, 1 apsi ø 12/15 cm (celma caurmērs 28 cm) Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (51. grupa, 146.grunts);
  2.2. 2 vītolus ø 16/12/10 cm (celma caurmērs 40cm), 15/15 cm (celma caurmērs 34 cm) Rīgā, Zaķusalas krastmalā bez numura (51. grupa, 163.grunts);
  2.3. 6 bērzus ø 16 (celma caurmērs 24 cm), 24, 16/14 (celma caurmērs 33 cm), 31/21, 21/21, 25 cm, 1 priedi ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 6 apses ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 20, 20, 20, 21 cm Rīgā, Zaķusalas krastmalā bez numura (51. grupa, 165.grunts)
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 3208,32 EUR (trīs tūkstoši divi simti astoņi euro, trīsdesmit divi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 

5. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Rušonu ielā 19 (78. grupa, 335. grunts, kadastra apzīmējums 0100 078 0309)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Rušonu ielā 19 (78. grupa, 335. grunts, kadastra apzīmējums 0100 078 0309).

6. Par koku ciršanu Rīgā, Krāsotāju ielā 8/10 (34. grupa, 152. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 39/43 cm, 1 bērzu ø 23/21/16 cm, 1 papeli ø 28 cm Rīgā, Krāsotāju ielā 8/10 (34. grupa, 152.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2629,46 EUR (divi tūkstoši seši simti divdesmit deviņi euro, četrdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

7. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Skaru ielā 17 (82. grupa, 828. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2747)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.04.2018.

 

8. Par koku ciršanu Rīgā, Ceriņu ielā 3A (82. grupa, 822. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2739) saistībā ar dzīvojamās ēkas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 baltalkšņus ø 27, 18/17 (celma caurmērs 29 cm), 22, 17 (celma caurmērs 23 cm) cm un 1 egli ø 30 cm Rīgā, Ceriņu ielā 3A (82. grupa, 822.grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2739) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 601,02 EUR (seši simti viens euro, divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 6 (56. grupa, 12. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.04.2018.

 

10. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā 1A (82. grupa, 2675. grunts)

saistībā ar dzīvojamās ēkas būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 106 cm Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā 1A (82. grupa, 2675. grunts).

11. Par koku ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 64B (76. grupa, 2087. grunts) saistībā ar dzīvojamās ēkas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 32, 27 cm, 1 kļavu ø 28 cm, 1 kalstošu bērzu ø 30 cm Rīgā, Volguntes ielā 64B (76. grupa, 2087.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 768,35 EUR (septiņi simti sešdesmit astoņi euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

12. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.01.2018. lēmuma (protokols Nr. 5, 1.2.6. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Brūkleņu ielā 64 (106. grupa, 2382. grunts) saistībā ar dzīvojamās ēkas būvniecību” atcelšanu un par koku ciršanu Rīgā, Brūkleņu ielā 64 (106. grupa, 2382. grunts) saistībā ar dzīvojamās ēkas būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.01.2018. lēmumu (protokols Nr. 5, 1.2.6. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Brūkleņu ielā 64 (106. grupa, 2382. gruntsgrunts) saistībā ar dzīvojamās ēkas būvniecību”;
 2. atļaut cirst 16 bērzus ø 22, 23, 26, 22, 21, 23, 24, 26, 31, 22, 22, 29, 23, 30, 22, 33 cm Rīgā, Brūkleņu ielā 64 (106. grupa, 2382.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1703,18 EUR (viens tūkstotis septiņi simti trīs euro, astoņpadsmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Jaunciema gatvē bez numura (114. grupa, 2024. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Jaunciema gatvē bez numura (114. grupa, 2024. grunts).

2. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā bez numura (91. grupa, 2058. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 2C (91. grupa, 2094. grunts), Ezermalas ielā 2K (91. grupa, 2232. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 ošlapu kļavas ø 20 cm ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā bez numura (91. grupa, 2058.grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata;
 2. atļaut cirst:
  2.1. 1 ošlapu kļavu ø 40 cm Rīgā, Ezermalas ielā 2C (91. grupa, 2094.grunts);
  2.2. 1 ošlapu kļavu ø 32/50 cm Rīgā, Ezermalas ielā 2K (91. grupa, 2232.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 222,19 EUR (divi simti divdesmit divi euro, deviņpadsmit centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 36 (84. grupa, 208. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.04.2018.

 

4. Par koka stumbra ciršanu Rīgā, Katlakalna ielā 10 (121. grupa, 1067. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītola ø 53/64/34 cm vienu stumbru ø 53 cm Rīgā, Katlakalna ielā 10 (121. grupa, 1067.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka stumbra ciršanu 96,53 EUR (deviņdesmit seši euro, piecdesmit trīs centi);
 3. pirms koka stumbra ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku bojāšanu Rīgā, A. Deglava ielā 160 (121. grupa, 2042. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.04.2018.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Rencēnu ielā bez numura (121. grupa, 1239. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Rencēnu ielā bez numura (121. grupa, 1239. grunts).

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, Zentenes ielā 45 (117. grupa, 195. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu egli ø 33 cm, 1 kļavu ø 66 cm un 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, Zentenes ielā 45 (117. grupa, 195.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 419,35 EUR (četri simti deviņpadsmit euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par koku ciršanu Rīgā, Mazās Nometņu ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 2086), pie Mazās Nometņu ielas 14,

Ojāra Vācieša ielas sarkanajās līnijās (49. grupa, 2030. grunts), pie Ojāra Vācieša ielas 2E, Ojāra Vācieša ielas sarkanajās līnijās (49. grupa, 2056. grunts) un Ojāra Vācieša ielas sarkanajās līnijās (55. grupa, 2050. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1.1. 1 kalstošu liepu ø 50 cm Rīgā, Mazās Nometņu ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 2086), pie Mazās Nometņu ielas 14;
  1.2. 2 liepas ø 43, 45 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielas sarkanajās līnijās (49. grupa, 2030.grunts), pie Ojāra Vācieša ielas 2E;
  1.3. 1 kalstošu papeli ø 60 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielas sarkanajās līnijās (49. grupa, 2056.grunts);
  1.4. 1 gobu ø 25 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielas sarkanajās līnijās (55. grupa, 2050.grunts);
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielas sarkanajās līnijās (76. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 076 9004), pie Volguntes ielas 62

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.03.2018.

 

10. Par koku ciršanu Rīgā, Dīķa ielā 44 (107. grupa, 2196. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 vītolus ø 24, 17 (celma caurmērs 22 cm), 22, 18 (celma caurmērs 22 cm), 24 cm Rīgā, Dīķa ielā 44 (107.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 191,23 EUR (viens simts deviņdesmit viens euro, divdesmit trīs centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kartupeļu ielā 12 (73. grupa, 396. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.03.2018.

 

12. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā 2A (76. grupa, 829. grunts) un Rīgā, Jūrkalnes ielā 2 (76. grupa, 258. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.03.2018.

 

13. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tēriņu ielā 5 (55. grupa, 125. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.03.2018.

 

14. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 097 9999, kadastra apzīmējumu 0100 097 9001, pie Finiera ielas 11, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 071 0881, kadastra apzīmējumu 0100 071 0047, pie Vietalvas un Jaunrozes ielu krustojuma, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 112 9999, pie Vecmīlgrāvja ielas 5, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 090 2020, Meža prospektā pie pieturvietas “Sarkandaugava”, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 018 9999, pie Hanzas un Pulkveža Brieža ielu krustojuma

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1.1. 2 robīnijas ø 8/10/12 (celma caurmērs 26 cm), 27/27 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 097 9999, kadastra apzīmējumu 0100 097 9001, pie Finiera ielas 11;
  1.2. 1 ošlapu kļavu ø 56 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 071 0881, kadastra apzīmējumu 0100 071 0047, pie Vietalvas un Jaunrozes ielu krustojuma;
  1.3. 1 Pensilvānijas osi ø 23 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 112 9999, pie Vecmīlgrāvja ielas 5;
  1.4. 2 kļavas ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 22 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 090 2020, Meža prospektā pie pieturvietas “Sarkandaugava”;
  1.5. 1 liepu ø 52 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 018 9999, pie Hanzas un Pulkveža Brieža ielu krustojuma;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

15. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 074 0261, kadastra apzīmējumu 0100 074 2133, pie Atgāzenes ielas 20

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 kļavas ø 30/42, 44/55 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 074 0261, kadastra apzīmējumu 0100 074 2133, pie Atgāzenes ielas 20;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.