Lai saņemtu atļauju pirms koku ciršanas lieguma perioda, šogad iesniegums Būvvaldē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 27. martam

Versija drukāšanai
Lai saņemtu atļauju pirms koku ciršanas lieguma perioda, šogad iesniegums Būvvaldē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 27. martam

Iedzīvotājiem, kuri vēlas saņem un realizēt koku ciršanas atļauju pirms koku ciršanas lieguma perioda iestāšanās, iesniegums Rīgas pilsētas būvvaldē šogad jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 27. martam.

Atbilstoši normatīvā regulējuma prasībām katru gadu no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam Rīgas pilsētas teritorijā noteikts koku ciršanas lieguma periods. Iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams saņemt koku ciršanas atļauju pirms lieguma perioda, iesniegums Būvvaldē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz šī gada 27. martam. Iesniegumi, kuri tiks saņemti vēlāk, secīgi tiks izskatīti Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdēs, taču izsniegtās koku ciršanas atļaujas varēs realizēt tikai pēc lieguma perioda beigām – no šī gada 1. jūlija.

Koku ciršanas lieguma periods noteikts, lai saudzētu Rīgas pilsētas teritorijā esošos apstādījumus to plaukšanas laikā, kā arī aizsargātu tajos ligzdojošos putnus. Līdzīgi kā iepriekš, arī šogad Būvvaldes Apstādījumu inspekcijas inspektori koku ciršanas lieguma periodā veiks pastiprinātas pārbaudes ne tikai pilsētas centrā, bet arī apkaimēs un mikrorajonos.

Papildus Būvvaldes veiktajām pārbaudēm aicinām arī pilsētas iedzīvotājus aktīvi piedalīties kontroles procesā, par pārkāpumiem nekavējoties informējot Rīgas pilsētas būvvaldi vai Rīgas Pašvaldības policiju.

Norādām, ka par noteikumu pārkāpšanu fiziskām personām var tikt piemērots sods līdz 700 eiro par vienu koku, bet juridiskām personām līdz pat 1400 eiro.

Koku ciršanas lieguma periods neattiecas uz kokiem, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm, uz augļu kokiem un bīstamiem kokiem, kas var radīt apdraudējumu sabiedrībai.

Koku ciršanas lieguma perioda tiesiskais regulējums noteikts Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumos Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.

 

Informāciju sagatavoja:
Edgars Butāns
Rīgas pilsētas būvvaldes
Sabiedrisko attiecību projektu vadītājs

Tālr. +371 67012828
Mob. tālr. +371 29837421
E-pasts: edgars [dot] butans [at] riga [dot] lv