APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 19 (07.05.2018.)

Versija drukāšanai
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 19 (07.05.2018.)
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 8 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 12 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Rēzeknes ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 121 9038, pie Rēzeknes ielas 5A saistībā ar laboratorijas ēkas pārbūvi un noliktavu ēku jaunbūvi Rīgā, Rēzeknes ielā 5A un Dārzciema ielā74

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 5 ievas ø 29, 23, 29/28, 25/29, 25 cm Rīgā, Rēzeknes ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 121 9038, pie Rēzeknes ielas 5A;
 2. atļaut cirst 2 ievas ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 26/22/20 cm Rīgā, Rēzeknes ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 121 9038, pie Rēzeknes ielas 5A pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 367,10 EUR (trīs simti sešdesmit septiņi euro, desmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

2. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā bez numura (77. grupa, 2102. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā bez numura (77. grupa, 2102. grunts).

 

3. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Trijādības ielā 4 (49. grupa, 32. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 51, 34, 42 cm, 1 pīlādzi ø 17/13/16/20 cm Rīgā, Trijādības ielā 4 (49. grupa, 32.grunts);
 2. atļaut cirst 1 papeli ø 86 cm, 1 aso egli ø 16 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Trijādības ielā 4 (49. grupa, 32.grunts), pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1075,69 EUR (viens tūkstotis septiņdesmit pieci euro, sešdesmit deviņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par koka ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā 32 (119. grupa, 158. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 27 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielā 32 (119. grupa, 158.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 221,97 EUR (divi simti divdesmit viens euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā bez numura (82. grupa, 2569. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.06.2018.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 093 0469, Imantas 8. līnijā

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.05.2018.

 

7. Par koka ciršanu saistībā ar dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Bātas ielā 7A (107. grupa, 2016. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 17 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Bātas ielā 7A (107. grupa, 2016.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 145,13 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro, trīspadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.06.2018.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Eglaines ielā 1 (78. grupa, 123. grunts, kadastra apzīmējums 0100 078 0418)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) 1 papeli ø 150 cm Rīgā, Eglaines ielā 1 (78. grupa, 123. grunts, kadastra apzīmējums 0100 078 0418).

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 136 (48. grupa, 13. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 60 cm un 1 kļavu ø 53/56 cm Rīgā, Maskavas ielā 136 (48. grupa, 13.grunts);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Maskavas ielā 136 (48. grupa, 13.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 4. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 099 0718, pie Priedaines ielas 33A

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 108 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 099 0718, pie Priedaines ielas 33A;
 2. atļaut cirst 1 vītolu ø 109 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 099 0718, pie Priedaines ielas 33A;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 198,52 EUR (viens simts deviņdesmit astoņi euro, piecdesmit divi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ormaņu ielā 24 (59. grupa, 108. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.06.2018.

 

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Skolas ielā 1 (20. grupa, 131. grunts), Elizabetes ielas sarkanajās līnijās (20. grupa, 9017. grunts), pie Skolas ielas 1

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.06.2018.

 

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Šarlotes ielā 5 (24. grupa, 259. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.06.2018.

 

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pīlādžu ielā 4 (82. grupa, 475. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.06.2018.

8. Par koka ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 162 (117. grupa, 2132. grunts)

Nolemj:

 1. grunts);
  1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 11,38 EUR (vienpadsmit euro trīsdesmit astoņi centi);
  2. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par koka ciršanu Rīgā, Kantora ielā 62 (106. grupa, 396. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 25 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 162 (117. grupa, 2132.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 36,43 EUR (trīsdesmit seši euro četrdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 120 0731, kadastra apzīmējumu 0100 120 9999, pie Zvejniekciema ielas 26

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.05.2018.

 

11. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Meža prospektā 86 (90. grupa, 49. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.06.2018.

 

12. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hamburgas ielā 17 (84. grupa, 99. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.07.2018.