APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 20 (14.05.2018.)

Versija drukāšanai
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 20 (14.05.2018.)
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 15 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 24 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.01.2018. lēmuma (sēdes protokols Nr. 4, 1.1.2.§) “ Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā, Ūbeles ielā, Strautu ielā (121. grupa, 2393. grunts), Rīgā, Ūbeles ielā (121. grupa, 2863., 2864., 2869., 2870. grunts), pie Kaķu ielas 4” pārskatīšanu

Nolemj:

atļaut [..] pagarināt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.01.2018. lēmumā Nr. 4, 1.1.2.§ ”Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā, Ūbeles ielā, Strautu ielā (121. grupa, 2393. grunts), Rīgā, Ūbeles ielā (121. grupa, 2863., 2864., 2869., 2870. grunts), pie Kaķu ielas 4” noteikto zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu apmaksas termiņu, sadalot zaudējumu atlīdzības samaksu vairākos maksājumos pa mēnešiem no 14.05.2018. līdz 14.05.2019.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Apmetņu ielā bez numura (121. grupa, 2699. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Apmetņu ielā bez numura (121. grupa, 2699. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

 

2. Par koku ciršanu saistībā ar izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa būvniecību un āra sporta laukumu labiekārtošanu Rīgā, Dārzciema ielā 64 (121. grupa, 2489. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 44 bērzus ø 31, 23, 20, 28, 30, 22, 20, 21, 22, 21, 13 (celma caurmērs 20 cm), 28, 31, 28, 21, 26, 24, 32, 34, 27, 37, 20, 28, 35, 41, 24, 22, 32/28, 24, 31, 32, 24, 18 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 22, 23, 27, 39, 51, 44, 27/35, 23, 26/26, 23 cm, 23 papeles ø 56, 73, 52, 21, 37/31, 29/39, 20, 25, 31, 17 (celma caurmērs 21 cm), 48, 78, 72, 41, 56, 33/45, 41, 48, 42, 45, 44/36, 56/45, 30/30/42 cm, 1 vītolu ø 22/22/29/17 cm, 2 liepas ø 36, 22/17 cm Rīgā, Dārzciema ielā 64 (121. grupa, 2489.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 10415,42 EUR (desmit tūkstoši četri simti piecpadsmit euro, četrdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, A. Deglava ielā 160 (121. grupa, 2042. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.07.2018.

 

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Konsula ielā 21 (64. grupa, 62. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 0371) un Rīgā, Konsula ielas sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 2925)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.06.2018.

 

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Skaru ielā 17 (82. grupa, 828. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2747)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Skaru ielā 17 (82. grupa, 828. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2747).

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā bez numura (77. grupa, 2102. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.07.2018.

 

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 76 (93. grupa, 3. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.07.2018.

 

8. Par koka ciršanu Rīgā, Irbenes ielā 1 (74. grupa, 112. grunts) saistībā ar dzīvojamās mājas pārbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 66 cm Rīgā, Irbenes ielā 1 (74. grupa, 112.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 563,46 EUR (pieci simti sešdesmit trīs euro, četrdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

9. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Cieceres ielā 4 (56. grupa, 2094. grunts) saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 54 cm Rīgā, Cieceres ielā 4 (56. grupa, 2094.grunts);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 52 cm un 1 kļavu ø 60/66 cm Rīgā, Cieceres ielā 4 (56. grupa, 2094.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1417,18 EUR (viens tūkstotis četri simti septiņpadsmit euro, astoņpadsmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

10. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu 6. līnijā 20 (82. grupa, 2449. grunts) saistībā ar savrupmājas būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 pīlādzi ø 19 (celma caurmērs 26 cm) cm Rīgā, Beberbeķu 6. līnijā 20 (82. grupa, 2449.grunts);
 2. atļaut cirst 2 blīgznas ø 24, 32 cm Rīgā, Beberbeķu 6. līnijā 20 (82. grupa, 2449.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 101,99 EUR (viens simts viens euro, deviņdesmit deviņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

11. Par koku ciršanu Rīgā, Ormaņu ielā 32 (59. grupa, 112. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 73 cm, 3 robīnijas ø 28, 26, 28 cm un 1 liepu ø 46 cm Rīgā, Ormaņu ielā 32 (59. grupa, 112.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1715,98 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecpadsmit euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

12. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (56. grupa, 115. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.06.2018.

13. Par koku ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā 21B (73. grupa, 359. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0537) saistībā ar noliktavas ēkas piebūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 110 cm un 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielā 21B (73. grupa, 359.grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0537) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 576,26 EUR (pieci simti septiņdesmit seši euro, divdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

14. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu saistībā ar automazgātavas būvniecību Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 111 2086, pie Vecāķu prospekta 18

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 47 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 111 2086, pie Vecāķu prospekta 18;
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 42 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 111 2086, pie Vecāķu prospekta 18, pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 358,56 EUR (trīs simti piecdesmit astoņi euro piecdesmit seši centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

15. Par koku ciršanu Rīgā, Lapeņu ielā, J. Dikmaņa ielā, J. Daliņa ielā un J. Krūmiņa ielā saistībā ar ielu un inženiertīklu būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 5 liepas ø 40, 45, 42, 41, 43 cm, 2 kļavas ø 25/30, 40 cm, 1 zirgkastaņu ø 28/34 cm, 1 osi ø 25 cm Rīgā, Sporta ielā 15 (24. grupa, 2088.grunts);
  1.2. 2 ošlapu kļavas ø 43/26, 26/13 cm Rīgā, Lapeņu ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 242.grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 9020);
  1.3. 2 ošlapu kļavas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 20 cm, 1 gobu ø 24 cm, 2 ošus ø 25, 22 cm, 4 bērzus ø 24, 25/23, 18/30, 23/21 cm, 34 vītolus ø 41/51/38, 30/30, 58/69, 27/31/51, 26/24, 46/48/34, 35, 32/18, 28, 24/22/26/29, 30/24, 28, 22/29/31, 43, 34/29, 11/13/6 (celma caurmērs 23 cm), 69, 26/24/23, 32/31/21, 36/29, 31/30/29/27/37/38, 40/28/41, 43, 46, 47, 21, 40, 50, 72, 22, 14/8 (celma caurmērs 21 cm), 14/16 (celma caurmērs 27 cm), 12/10/14 (celma caurmērs 24 cm), 10/11/8 (celma caurmērs 26 cm) cm, 3 apses ø 21, 18 (celma caurmērs 23 cm), 11/12 (celma caurmērs 24 cm) cm, 1 papeli ø 18 (celma caurmērs 21 cm) cm Rīgā, Lapeņu ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 231.grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 0223);
  1.4. 3 vītolus ø 51/49, 72, 32/33/25/37/53 cm Rīgā, Lapeņu ielā 10 (24. grupa, 22.grunts);
  1.5. 1 apsi ø 21 cm, 1 papeli ø 17 (celma caurmērs 23 cm) cm, 1 vītolu ø 23/10/10/35/20/33/21/21/21/27 cm Rīgā, Sporta ielā bez numura (24. grupa, 2097.grunts);
  1.6. 31 vītolu ø 14/13/11, 12/9/10/11/11/14 (celma caurmērs 42 cm), 57, 92, 40/62, 42/64, 30/33/10, 27, 26/29/25/18, 30/27/28, 58/52/28/30, 28/21, 20, 17 (celma caurmērs 22 cm), 10/17 (celma caurmērs 26 cm), 16/12 (celma caurmērs 27 cm), 11/13 (celma caurmērs 22 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 92, 35/36, 22, 26, 41, 21, 12/24/11/32/21/37, 12/11/14 (celma caurmērs 27 cm), 27/14, 29, 24/71, 27/16, 46/49/51 cm, 9 papeles ø 24, 16 (celma caurmērs 22 cm), 41, 29, 30, 24/10, 25, 21, 23 cm, 2 apses ø 23, 34/31 cm, 5 blīgznas ø 32/31/28/35, 24, 27/21/11, 12/24/21, 17 (celma caurmērs 23 cm) cm, 2 bērzus ø 39, 27/11 cm, 1 osi ø 21 cm, 1 ievu ø 15/10/9/8/8 (celma caurmērs 36 cm) cm Rīgā, Lapeņu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējumi 0100 024 0303, 0100 024 0302, 0100 024 0301, 0100 024 0300, 0100 024 0290, 0100 024 9015);
  1.7. 3 vītolus ø 24, 21/12, 11/23/13/31/18/12 cm Rīgā, Lapeņu ielā 16 (24. grupa, 2145.grunts);
  1.8. 1 vītolu ø 21/14/12/11/10 cm, 1 blīgznu ø 16/15/12 (celma caurmērs 23 cm) cm, 1 osi ø 45 cm, 1 ošlapu kļavu ø 12/11/14/12/10/11 (celma caurmērs 46 cm) cm Rīgā, J. Dikmaņa ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 233.grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 0225);
  1.9. 12 blīgznas ø 16/13/15/12/11/10 (celma caurmērs 37 cm), 23, 11/13/10/16 (celma caurmērs 32 cm), 22, 23/12, 24, 21/12, 23, 16 (celma caurmērs 20 cm), 21, 17 (celma caurmērs 23 cm), 21 cm, 1 zirgkastaņu ø 41 cm, 1 vītolu ø 21/22/14 cm Rīgā, Lapeņu ielā 24 (24. grupa, 2115.grunts);
  1.10. 1 bērzu ø 21 cm Rīgā, Arēnas ielā 7 (24. grupa, 2025.grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 0071);
  1.11. 1 bērzu ø 20 cm, 4 papeles ø 24/18, 38/29, 21, 12/20 cm, 1 vītolu ø 31/12/23/27 cm Rīgā, Lapeņu ielā 32 (24. grupa, 2147.grunts);
  1.12. 1 bērzu ø 12/11/13 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, J. Daliņa ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 311. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 9016);
  1.13. 1 bērzu ø 12/11/13 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, J. Daliņa ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 311.grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 9016);
  1.14. 8 smiltsērkšķus ø 21/22/19, 17/12/11, 21, 24, 23, 17/21, 22, 20 cm, 1 blīgzna ø 16 (celma caurmērs 22 cm) cm, 6 vītolus ø 12/13/10 (celma caurmērs 23 cm), 11/10/12 (celma caurmērs 27 cm), 20/15/12 (celma caurmērs 26 cm), 10/12 (celma caurmērs 23 cm), 17/13 (celma caurmērs 21 cm), 14/17/15/20 cm, 1 ošlapu kļavu ø 13/11/10 (celma caurmērs 24 cm) cm Rīgā, Skanstes ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 9014.grunts);
  1.15. 1 bērzu ø 61 cm Rīgā, J. Krūmiņa ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 9017.grunts);
  1.16. 8 ozolus ø 21/30, 22, 20, 26, 22/21, 47, 23, 41/43 cm, 1 ošlapu kļavu ø 24/15 cm, 5 bērzus ø 27, 38, 15 (celma caurmērs 20 cm), 29, 21 cm, 2 ievas ø 21/20, 25 cm, 6 vītolus ø 30, 20, 25, 20, 20, 40 cm, 6 blīgznas ø 21, 22, 27, 15 (celma caurmērs 23 cm), 10/12/10/9/7 (celma caurmērs 36 cm), 12/13/10/11/10 (celma caurmērs 34 cm) cm, 1 egli ø 20 cm, 1 robīniju ø 27 cm, 1 kļavu ø 47/19 cm, 7 tūjas ø 12/14 (celma caurmērs 21 cm), 21, 22, 17 (celma caurmērs 23 cm), 27, 20, 22 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 024 2114;
  1.17. 2 ozolus ø 24, 30 cm, 3 vītolus ø 27, 31, 21/27/29 cm, 2 blīgznas ø 13/21, 20 cm Rīgā, Skanstes ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 244.grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 4240);
  1.18. 1 blīgznu ø 15 (celma caurmērs 21 cm) cm, 1 ievu ø 21/20/11/11/13 cm, 2 ozolus ø 20, 41/27 cm, 1 bērzu ø 35 cm, 1 egli ø 30 cm, 1 vītolu ø 41/37/40/20/67 cm, 1 kļavu ø 21/17 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 024 0241; kadastra apzīmējumu 0100 024 0230;
  1.19. 4 blīgznas ø 23, 20, 27/21/14, 16/18/15/20/22 cm, 1 liepu ø 19/23 cm, 2 kļavas ø 33/36, 21 cm, 1 gobu ø 11/10/23 cm, 14 vītolus ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 28/19/20/11, 31/22/12, 21, 22, 17 (celma caurmērs 23 cm), 21, 22, 21/11, 22, 21/23, 22, 23 cm, 1 balto vītolu ø 38/43/41/41 cm, 12 papeles ø 23/11, 16 (celma caurmērs 21 cm), 11/12 (celma caurmērs 20 cm), 48, 21, 20, 11/21/15, 11/20/12, 16 (celma caurmērs 21 cm), 21, 25, 30 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 024 0266; kadastra apzīmējumu 0100 024 2148;
  1.20. 2 ievas ø 21/18/18/20/18, 20/23 cm, 18 vītolus ø 21, 16 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 47/46/21/17/20, 58, 41/40/50, 18/20/21/20/15/11/11/10, 31, 25/22/21, 10/11 (celma caurmērs 21 cm), 20, 10/10/5/5 (celma caurmērs 24 cm), 10/10 (celma caurmērs 23 cm), 35, 39/42/39/24/24/22/21/26, 37, 58, 43 cm, 4 bērzus ø 34, 21, 46, 27 cm, 12 blīgznas ø 25, 21, 30, 11/12/10 (celma caurmērs 22 cm), 15/14/12 (celma caurmērs 29 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 22, 23/21, 26, 21, 17 (celma caurmērs 21 cm), 10/11/11/21/21 cm, 13 baltos vītolus ø 53/53/51, 42, 40/37, 30, 41, 23, 25, 36, 25/24/23, 30/31/15/15, 21, 21, 30 cm, 5 smiltsērkšķus ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 23, 11/16 (celma caurmērs 23 cm), 27 cm, 3 ošlapu kļavas ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 32, 37 cm, 4 ozolus ø 32, 34, 41, 43 cm, 3 Kanādas papeles ø 40, 57, 130/93 cm, 1 zirgkastaņu ø 40 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 024 2148; kadastra apzīmējumu 0100 024 0254;
  1.21. 3 ošlapu kļavas ø 30, 15/12 (celma caurmērs 23 cm), 23 cm, 8 vītolus ø 21/22, 57, 31, 28, 42, 41, 31, 61/38/40 cm, 1 bērzu ø 11/10 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Skanstes ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 239.grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 0229);
  1.22. 4 vītolus ø 40/37, 37/49/38, 41, 24 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 024 0099; kadastra apzīmējums 0100 024 0070;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 149 782,11 EUR (viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit divi euro, vienpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Artilērijas ielā 67 (34. grupa, 130. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Artilērijas ielā 67 (34. grupa, 130. grunts).

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 19 (26. grupa, 79. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.06.2018.

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, Piedrujas ielā 22 (121. grupa, 2772. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kalstošas liepas ø 54, 67 cm Rīgā, Piedrujas ielā 22 (121. grupa, 2772.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 110,18 EUR (viens simts desmit euro, astoņpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par koka ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielā 9 (121. grupa, 371. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 aso egli ø 41 cm Rīgā, Ilūkstes ielā 9 (121. grupa, 371.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 186,68 EUR (viens simts astoņdesmit seši euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 121 (38. grupa, 18. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.06.2018.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kojusalas ielā 19A (48. grupa, 2082. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Kojusalas ielā 19A (48. grupa, 2082. grunts).

 

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 430 (125. grupa, 4655. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.07.2018.

8. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dzelzavas ielā 75B (71. grupa, 2437. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zeltzaru vītolu ø 72 cm Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) Rīgā, Dzelzavas ielā 75B (71. grupa, 2437. grunts).

 

9. Par koka ciršanu Rīgā, Ķeguma ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 089 0089, pie Ķeguma ielas 62

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 ozolu ø 80 cm Rīgā, Ķeguma ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 089 0089, pie Ķeguma ielas 62;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatves sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 091 9001, Ropažu ielā 103 (91. grupa, 2048. grunts), Liepupes ielā 5 (85. grupa, 60. grunts), Krustpils ielā 99 (121. grupa, 1094. grunts), Asotes ielas sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 121 9035 gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1.1. 1 liepu ø 33 cm Rīgā, Brīvības gatves sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 091 9001, pie Brīvības gatves 356;
  1.2. 1 ošlapu kļavu ø 20 cm Rīgā, Ropažu ielā 103 (91. grupa, 2048.grunts);
  1.3. 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, Liepupes ielā 5 (85. grupa, 60.grunts);
  1.4. 1 kļavu ø 21 cm Rīgā, Krustpils ielā 99 (121. grupa, 1094.grunts);
  1.5. 1 ozolu ø 45 cm Rīgā, Asotes ielas sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 121 9035, pret Krustpils ielu 99;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 619,24 EUR (seši simti deviņpadsmit euro, divdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par koka ciršanu Rīgā, Bolderāja I – Bolderāja II gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 24 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 110 2115;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 54,64 (piecdesmit četri euro, sešdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

12. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Imantas 8. līnijā 1 (93. grupa, 347. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.06.2018.

 

13. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dāliju ielā 15 (105. grupa, 60. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0479)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.06.2018.

 

14. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kantora ielā 1 (83. grupa, 29. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.06.2018.

15. Par koku ciršanu Rīgā, Bišuciems – Ķekava gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1.1. 5 priedes ø 45, 52, 52, 36, 19 (celma caurmērs 25 cm) cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 119 2132;
  1.2. 10 apses ø 24, 29, 25, 27, 20, 27, 27, 25, 25, 25 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 119 0082; kadastra apzīmējumu 0100 119 0194;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1391,44 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit viens euro, četrdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

16. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stērstu ielā 22 (73. grupa, 54. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.06.2018.

17. Par koku ciršanu Rīgā, Rostokas ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 2172. grunts), pie Rostokas ielas 46, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 099 9999, kadastra apzīmējumu 0100 099 0085

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1.1. 4 papeles ø 65, 110, 112, 95 cm Rīgā, Rostokas ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 2172.grunts), pie Rostokas ielas 46;
  1.2. 1 papeli ø 24/43/45 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 099 9999; kadastra apzīmējumu0100 099 9999; kadastra apzīmējumu 0100 099 0085;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

18. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 091 2147, Pakalniešu ielā bez numura (91. grupa, 91. grunts), Jaunciema gatvē bez numura (128. grupa, 384. grunts; kadastra apzīmējums 0100 128 0351), Pildas ielas sarkanajās līnijās (118. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 118 9000), Mežkalna ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0222),

Gramzdas ielā 90 (99. grupa, 57. grunts) gaisvadu elektrolīniju aizsargjoslās

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1.1. 1 vītolu ø 102 cm Rīgā, Mežkalna ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0222), pie Mežkalna ielas 5, nodrošinot pasākumus spožās skudras Lasius fuliginosus dzīvotnes saglabāšanai, ciršanu veicot saskaņā ar Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumiem Nr.267 “Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība” sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas par sugu grupu “bezmugurkaulnieki” eksperta uzraudzībā, kā arī saskaņā ar minētā eksperta atzinumu, ciršanu saskaņojot ar Dabas aizsardzības pārvaldi;
  1.2. 1 bērzu ø 22 cm Rīgā, Gramzdas ielā 90 (99. grupa, 57.grunts);
  1.3. 2 bērzus ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 24 cm un 1 apsi ø 19 (celma caurmērs 23 cm) cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 091 2147;
  1.4. 1 apsi ø 37 cm un 1 kļavu ø 32 cm Rīgā, Pakalniešu ielā bez numura (91. grupa, 91.grunts; kadastra apzīmējums 0100 091 0303);
  1.5. 3 apses ø 33, 29, 31 cm, 1 kļavu ø 26 cm, 1 liepu ø 35 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 128 2079;
  1.6. 8 melnalkšņus ø 45, 38, 35, 46, 40, 20, 37, 35/38 cm Rīgā, Jaunciema gatvē bez numura (128. grupa, 384.grunts; kadastra apzīmējums 0100 128 0351);
  1.7. 2 zirgkastaņas ø 15 (celma caurmērs 23 cm), 12 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Pildas ielas sarkanajās līnijās (118. grupa, 9000.grunts), pie Pildas ielas 17;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2389,97 (divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit deviņi euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

19. Par koku ciršanu Rīgā, Klusajā ielā 2 (26. grupa, 20. grunts), Lielajos kapos,

Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 026 0156, kadastra apzīmējumu 0100 026 0151, Jēkaba kapos

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1.1. 1 bērzu ø 54 cm Rīgā, Klusajā ielā 2 (26. grupa, 20.grunts), Lielajos kapos;
  1.2. 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 026 0156, kadastra apzīmējumu 0100 026 0151, Jēkaba kapos;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

20. Par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bajāru ielā 55 (116. grupa, 159. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.07.2018.

21. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 01000920037, Strazdumuižas parkā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 91 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.01000920037, Strazdumuižas parkā;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

22. Par koku ciršanu Rīgā, Bāriņu ielā bez numura (57. grupa, 2058. grunts), pie Bāriņu ielas 2, Staburaga ielā 14 (73. grupa, 287. grunts), zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 110 0002, kadastra apzīmējumu 0100 110 0029

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1.1. 1 kalstošu kļavu ø 86 cm Rīgā, Bāriņu ielā bez numura (57. grupa, 2058.grunts), pie Bāriņu ielas 2,
  1.2. 4 bērzus ø 18/17 (celma caurmērs 30 cm, 1 stumbrs ø 18 cm), 28/23, 14 (celma caurmērs 21 cm), 26 cm Rīgā, Staburaga ielā 14 (73. grupa, 287.grunts);
  1.3. 16 papeles ø 23, 40/40/40, 22, 42, 36, 61, 66, 67, 26/32, 31, 29, 19 (celma caurmērs 26 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 32, 20, 29 cm, 1 ošlapu kļavu ø 26/26/29/32 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 110 0002, kadastra apzīmējumu 0100 110 0029;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

23. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 113 2112, pie Arāju ielas 18

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 77 cm, 1 liepu ø 64 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 113 2112, pie Arāju ielas 18;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 431,64 EUR (četri simti trīsdesmit viens euro sešdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

24. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Meža prospektā 70 (94. grupa, 207. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 42 cm Rīgā, Meža prospektā 70 (94. grupa, 207.grunts);
 2. atļaut cirst 1 kalstošu kļavu ø 35 cm Rīgā, Meža prospektā 70 (94. grupa, 207.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 31,87 EUR (trīsdesmit viens euro astoņdesmit septiņi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.