Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Viestura prospekta sarkanajās līnijās (68. grupa, 85. grunts; kadastra apzīmējums 0100 095 0024, 0100 068 0086), Tvaika ielas sarkanās līnijās (15., 68. grupa, 9999. grunts)

Versija drukāšanai
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai  Rīgā, Viestura prospekta sarkanajās līnijās (68. grupa, 85. grunts; kadastra apzīmējums 0100 095 0024, 0100 068 0086),  Tvaika ielas sarkanās līnijās (15., 68. grupa, 9999. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.05.2018. lēmumu Nr. 22, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Rīgā, Viestura prospekta sarkanajās līnijās (68. grupa, 85. grunts; kadastra apzīmējums 0100 095 0024) 15 bērzu ø 37, 34, 27, 34, 31, 24, 44, 23, 31, 21, 28, 24, 29, 22, 33 cm, Rīgā, Viestura prospekta sarkanajās līnijās (95. grupa, 2047. grunts) 61 priedes ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 27/31,25, 21, 24, 32, 27, 28, 16 (celma caurmērs 20 cm), 25, 22, 31, 27, 29, 27, 21,21, 22, 30, 30, 20, 23, 20, 20, 26, 20, 20, 30, 19 (celma caurmērs 25 cm), 30, 30, 31, 36, 23, 23, 25, 28, 30, 30, 30, 25, 35, 36, 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 20, 20, 25, 20, 30, 42, 40, 29, 41, 41, 20, 23, 28, 27, 26, 21 cm, 5 bērzu ø 20, 22, 20/17, 16 (celma caurmērs 24 cm), 28 cm, 3 liepu ø 47, 21/27/15, 22 cm, Rīgā, Viestura prospekta sarkanajās līnijās (68. grupa, 85. grunts; kadastra apzīmējums 0100 068 0086) 3 kļavu ø 22, 19 (celma caurmērs 27 cm), 22 cm, Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (15. grupa, 9999. grunts) 3 liepu ø 29, 18 (celma caurmērs 24 cm), 34 cm, 2 ošlapu kļavu ø 21/28/33/9, 35/40 cm, 5 papeļu ø 55, 44, 53, 41, 46 cm, Rīgā, Tvaika ielā bez numura (68. grupa, 223. grunts) 3 ošlapu kļavu ø 26, 27, 26 cm, 3 kļavu ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (68. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 068 9001) 1 ošlapu kļavas ø 18/22 cm ciršana.

Objekts – “Satiksmes pārvads pāri dzelzceļa sliežu ceļiem “Rīga – Skulte” ar pieslēgumiem pie Viestura prospekta un Tvaika ielas, 1. kārta”.

Adrese – Rīgā, Viestura prospekta sarkanajās līnijās (68., 95. grupa, 85., 2047. grunts, kadastra apzīmējumi 0100 095 0024, 0100 068 0086), Tvaika ielas sarkanajās līnijās (15., 68. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 068 9001), Tvaika ielā bez numura (68. grupa, 223. grunts).

Koku ciršanas ierosinātājs – Rīgas domes Satiksmes departaments; zemes īpašnieks – Latvijas valsts, Rīgas pilsētas pašvaldība, AS “Latvijas dzelzceļš”, Rīgas brīvostas pārvalde.

Transporta infrastruktūras projekta 1. kārtas ietvaros paredzēts izbūvēt satiksmes pārvadu pāri dzelzceļa sliežu ceļiem “Rīga-Skulte”, savienojot Tvaika ielu un Viestura prospektu. Projekta ietvaros ir paredzēts arī izbūvēt veloceliņu un ietvi 3,75 m platumā gar Viestura prospektu no Meža prospekta līdz gājēju tunelim pie dzelzceļa stacijas “Mangaļi“. Lai realizētu minēto ieceri, maksimāli saglabājot apkārtējās vides ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko kvalitāti paredzēts cirst Rīgā, Viestura prospekta sarkanajās līnijās (68. grupa, 85. grunts; kadastra apzīmējums 0100 095 0024) 15 bērzus ø 37, 34, 27, 34, 31, 24, 44, 23, 31, 21, 28, 24, 29, 22, 33 cm, Rīgā, Viestura prospekta sarkanajās līnijās (95. grupa, 2047. grunts) 61 priedi ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 27/31,25, 21, 24, 32, 27, 28, 16 (celma caurmērs 20 cm), 25, 22, 31, 27, 29, 27, 21,21, 22, 30, 30, 20, 23, 20, 20, 26, 20, 20, 30, 19 (celma caurmērs 25 cm), 30, 30, 31, 36, 23, 23, 25, 28, 30, 30, 30, 25, 35, 36, 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 20, 20, 25, 20, 30, 42, 40, 29, 41, 41, 20, 23, 28, 27, 26, 21 cm, 5 bērzu ø 20, 22, 20/17, 16 (celma caurmērs 24 cm), 28 cm, 3 liepas ø 47, 21/27/15, 22 cm, Rīgā, Viestura prospekta sarkanajās līnijās (68. grupa, 85. grunts; kadastra apzīmējums 0100 068 0086) 3 kļavas ø 22, 19 (celma caurmērs 27 cm), 22 cm, Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (15. grupa, 9999. grunts) 3 liepas ø 29, 18 (celma caurmērs 24 cm), 34 cm, 2 ošlapu kļavas ø 21/28/33/9, 35/40 cm, 5 papeles ø 55, 44, 53, 41, 46 cm, Rīgā, Tvaika ielā bez numura (68. grupa, 223. grunts) 3 ošlapu kļavas ø 26, 27, 26 cm, 3 kļavas ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (68. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 068 9001) 1 ošlapu kļavu ø 18/22 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 05.06.2018. līdz 18.06.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 18.06.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi, Sabiedriskā līdzdalība šeit .

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde [at] riga [dot] lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “Tiltprojekts”, Rīgā, Maskavas ielā 322-319 (iepriekš piesakoties), kontaktpersona Jevgeņijs Rusinovs, tālr. 29482579.

Aptaujas anketa
Planšete